Ευρωπαϊκά Προγράμματα

22-08-2019

130.000 ευρώ για τέσσερα χρόνια για την ενίσχυση της έρευνας

Δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας και της γνώσης στην ΕΕ, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο COST Action Open Call.
21-08-2019

850.000 ευρώ για τη γυναικεία χρηματοδότηση

Δράσεις για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Encouraging community building around the issue of women entrepreneurship – Management and running of the WEgate platform.
20-08-2019

4.8 εκατ. ευρώ για την αδελφοποίηση πόλεων

Δράσεις για την ενίσχυση της αδελφοποίησης πόλεων, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Strand 2: Democratic engagement and civic participation – TOWN TWINNING (Round 2).
19-08-2019

3.7 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της σχέσης των πολιτών με την ΕΕ

Δράσεις για τη διαμόρφωση συνεκτικών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Strand 2: Democratic engagement and civic participation – Civil Society Projects.
16-08-2019

3 εκατ. ευρώ για τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια

Δράσεις για τη διαμόρφωση συνεκτικών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Maritime Spatial Planning.
14-08-2019

1 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Support for the implementation of the entrepreneurship competence framework (ENTRECOMP).
13-08-2019

8.000 ευρώ για τις πρακτικές που δεν αποτελούν κίνδυνο για τις μέλισσες

Την ανάδειξη πρωτοβουλιών και δράσεων στη γεωργία, οι οποίες δεν αποτελούν κίνδυνο για τον πληθυσμό και το έργο των μελισσών, προωθεί το βραβείο European Bee Award.
12-08-2019

50.000 ευρώ για την καταπολέμηση της ανισότητας των φύλων στην ΕΕ

Την ανάδειξη πρωτοβουλιών στο έργο της ευαισθητοποίησης και καταπολέμησης της ισότητας των φύλων στην ΕΕ προωθεί το βραβείο 2019 Civil Society Prize της ΕΟΚΕ.
08-08-2019

7.5 ευρώ για την αμυντική τεχνολογία και τα αμυντικά αγαθά

Δράσεις για την ενίσχυση της αμυντικής τεχνολογίας και των αμυντικών αγαθών, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Innovative and future-oriented defence solutions / Innovative defence products, solutions, materials and technologies.
07-08-2019

43.7 εκατ. ευρώ για τα συστήματα επικοινωνίας και παρακολούθησης στην άμυνα

Δράσεις για την ενίσχυση των συστημάτων επικοινωνίας και παρακολούθησης στην άμυνα προωθεί το πρόγραμμα Permanent air or space capabilities for Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) and communication, tactical Remotely Piloted Air Systems (RPAS) and sensor suite for integration into air-traffic management
05-08-2019

66.5 εκατ. ευρώ για την υψηλή τεχνολογία στην άμυνα

Δράσεις για την ενίσχυση της υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Upgrade of current and development of next generation ground-based precision strike capabilities / European Beyond Line Of Sight (BLOS) anti-tank capabilities.
01-08-2019

44.1 εκατ. ευρώ για την επικοινωνία στην άμυνα

Δράσεις για την ενίσχυση της επικοινωνίας στον τομέα της άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Positioning, Navigation and Timing (PNT) and satellite communication capabilities.
31-07-2019

17.7 εκατ. ευρώ για την κυβερνοασφάλεια

Δράσεις για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Cyber situational awareness and defence capabilities, military networks and technologies for secure communication and information sharing.
30-07-2019

20 εκατ. ευρώ για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Δράσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Capabilities and equipment needed for establishing C2 system from strategic to tactical level, complementing existing EEAS systems.
26-07-2019

20 εκατ. ευρώ για τη ναυτική άμυνα

Δράσεις για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ναυτικής άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Future naval platforms and related technologies.
24-07-2019

12 εκατ. ευρώ για την εναέρια άμυνα

Δράσεις για την ανάπτυξη και ενίσχυση της εναέριας άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Airborne electronic attack capability.
22-07-2019

30.6 εκατ. ευρώ για τα επανδρωμένα και μη επανδρωμένα συστήματα στην άμυνα

Δράσεις για την ανάπτυξη επανδρωμένων και μη επανδρωμένων συστημάτων στον τομέα της άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Multipurpose unmanned ground system.

URBACT: Τα 23 νέα δίκτυα για τις πόλεις του μέλλοντος (αναλυτική λίστα) – 14 ελληνικές πόλεις συμμετέχουν

Όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος URBACT, 23 νέα δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων (Action Planning Networks) οριστικοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Κάθε ένα από αυτά τα δίκτυα συγκεντρώνει μέχρι και 10 εταίρους από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Από τις 157 μεμονωμένες πόλεις που...

Ευκαιρία μάθησης και δικτύωσης για νεοκλεγμένους στην αυτοδιοίκηση

Νέοι πολιτικοί, που έχουν εκλεγεί σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, έχουν την ευκαιρία να πάρουν ενεργό μέρος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων στις Βρυξέλλες στις 7-10 Οκτωβρίου 2019
26-06-2019

3.7 εκατ. ευρώ για την μελλοντική τεχνολογία στην άμυνα

Δράσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών στον τομέα της άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Future Disruptive Defence Technologies / Challenging the future.
19-06-2019

600.000 ευρώ για τη στήριξη του ΗΕΝ και των web platforms

Δράσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών για τη στήριξη του ΗΕΝ, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Application of web accessibility requirements in web-authoring tools and platforms by default (web access by default).
19-06-2019

7.5 εκατ. ευρώ για την αμυντική τεχνολογία

Δράσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών στον τομέα της άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Future Disruptive Defence Technologies / Emerging Game-changers.
18-06-2019

10 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της τεχνολογικής ή οικονομικής συμφόρησης

Δράσεις για τον εντοπισμό σημαντικών υλικών, συστατικών στοιχείων ή τεχνολογιών στον τομέα της άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Electromagnetic Spectrum Dominance.
14-06-2019

10 εκατ. ευρώ για τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης

Δράσεις για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης στα σπίτια προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Integrated home renovation services.
X