Ευρωπαϊκά Προγράμματα

18-01-2019

10 εκατ. ευρώ για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Δράσεις για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems.
17-01-2019

65 εκατ. ευρώ για ενίσχυση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής βιομηχανίας

Δράσεις για την εφαρμογή και τον έλεγχο έξυπνων υλικών προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Smart materials, systems and structures for energy harvesting (RIA).
16-01-2019

2 εκατ. ευρώ για την κλιματική ουδετερότητα στον ενεργειακό τομέα

Δράσεις για την κλιματική ουδετερότητα στον τομέα της ενέργειας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Support for the opening of low-carbon energy research databases in Europe.
15-01-2019

2,2 εκατ. ευρώ για κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης και της νεολαίας

Δράσεις για την κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Mobility of individuals in VET, school education and adult education fields
Πολιτικά 14-01-2019

DiscoverEU – 2ος κύκλος: 14.500 18χρονοι θα εξερευνήσουν την Ευρώπη

Πάνω από 14.500 νέοι ηλικίας 18 ετών επελέγησαν μεταξύ περίπου 80.000 αιτήσεων για να λάβουν την ταξιδιωτική κάρτα DiscoverEU, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσες και όσοι τελικά συμμετάσχουν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν μεταξύ 15 Απριλίου και 31 Οκτωβρίου 2019 για...
14-01-2019

6 εκατ. ευρώ για δίκτυα και συμπράξεις παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Δράσεις για την ενίσχυση Δικτύων και συμπράξεων παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Networks and partnerships of Vocational Education and Training (VET) providers.
11-01-2019

9 εκατ. ευρώ για την προσαρμογή στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση

Δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και την προσαρμογή στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism.
10-01-2019

750.000 ευρώ για την αντιμετώπιση αστικών προκλήσεων και τα δίκτυα πόλεων

Δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς προωθεί η τελευταία πρόσκληση γα το πρόγραμμα URBACT III με τίτλο Action Planning networks.
09-01-2019

3 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Transaction cost support for social enterprise finance.
08-01-2019

21.5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Διαδικτύου

Δράσεις για την ανάπτυξη του Διαδικτύου και των σχετικών τεχνολογιών προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Next Generation Internet - An Open Internet Initiative.
07-01-2019

12 εκατ. ευρώ για την πολιτιστική κληρονομιά και τη κοινωνική συνοχή

Δράσεις για τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της Τεχνολογίας στις δημόσιες υπηρεσίες προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion.
04-01-2019

8,2 εκατ. ευρώ για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας

Δράσεις για την ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Blue Economy/Grants for the Blue Economy: investing in innovation.
03-01-2019

5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ

Δράσεις για την ενίσχυση της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Blue Economy/Blue Labs: innovative solutions for maritime challenges.
02-01-2019

31,5 εκατ. ευρώ για τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ για Ίντερνετ επόμενης γενιάς

Δράσεις για τη συνεργασία ΕΕ - ΗΠΑ για Ίντερνετ επόμενης γενιάς προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο EU-US collaboration on NGI.
31-12-2018

9 εκατ. ευρώ για την πολιτιστική και τεχνολογική καινοτομία

Δράσεις για την πολιτιστική και τεχνολογική καινοτομία προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο The impact of technological transformations on children and youth. Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 9 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει...
28-12-2018

9 εκατ. ευρώ για ζητήματα μεταναστευτικής κινητικότητας

Δράσεις για την μεταναστευτική κινητικότητα προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term migration scenarios.
27-12-2018

8 εκατ. ευρώ για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών

Δράσεις για την  προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled solutions. Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 70% χρηματοδότηση για...
27-12-2018

9 εκατ. ευρώ για τη διεθνή προστασία των προσφύγων

Δράσεις για τη διεθνή προστασία των προσφύγων προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο International protection of refugees in a comparative perspective. Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 9 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει...
24-12-2018

9 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της μετανάστευσης

Δράσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της μετανάστευσης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Social and economic effects of migration in Europe and integration policies.
24-12-2018

7 εκατ. ευρώ για τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της τεχνολογίας στις δημόσιες υπηρεσίες

Δράσεις για τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της Τεχνολογίας στις δημόσιες υπηρεσίες προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Transformative impact of disruptive technologies in public services
21-12-2018

Το Συμβούλιο της ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για το νέο LIFE με τουλάχιστον 5,5 δις

Σημαντικό βήμα για την επέκταση και ενίσχυση του Προγράμματος LIFE μετά το 2020 (οπότε λήγει το τρέχον πρόγραμμα) είναι η απόφαση που έλαβε χθες Πέμπτη το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.
21-12-2018

9,5 εκατ. ευρώ για βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων

Δράσεις για τη βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Protection. Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας», έχει συνολικό προϋπολογισμό 9,5 εκατ. ευρώ και προσφέρει 90% χρηματοδότηση για την υποστήριξη...
20-12-2018

5 εκατ. ευρώ για πρόληψη και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης

Δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Radicalisation. Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας», έχει συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ και προσφέρει 90% χρηματοδότηση για την υποστήριξη...
19-12-2018

4 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών

Δράσεις για την ενδυνάμωση και ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Civil Society Empowerment Programme.
X