Ευρωπαϊκά Προγράμματα

06-08-2018

60 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της επιστήμης κατά της κλιματικής αλλαγής

Δράσεις για την οικοδόμηση ενός κλιματικού μέλλοντος με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Addressing knowledge gaps in climate science, in support of IPCC reports.
03-08-2018

4,3 εκατ. ευρώ για πρόσβαση των ΜμΕ στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Δράσεις για βελτίωση της πρόσβασης των ΜμΕ στα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Intellectual Property Prediagnostic And Improving Access To Patent Protection For Innovative EU SMEs / IP pre-diagnostics.
02-08-2018

1,2 εκατ. ευρώ για τη διοργάνωση των European Heritage Awards

Ανοιχτή είναι η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο Organisation and implementation of the annual European Heritage Awards (2019-2021) για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.
01-08-2018

21 εκατ. ευρώ για χρήση νέων τεχνολογιών για ενίσχυση της εξωτερικής ασφάλειας

Δράσεις για τη χρήση νέων τεχνολογιών με στόχο την ενίσχυση της εξωτερικής ασφάλειας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Technologies to enhance border and external security.
31-07-2018

20 εκατ. ευρώ για ενίσχυση των ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία

Δράσεις για την ενίσχυση των ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο ICT Innovation for agriculture – Digital Innovation Hubs for Agriculture.
30-07-2018

7,7 εκατ. ευρώ για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Δράσεις για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο International network to promote cultural heritage innovation and diplomacy.
27-07-2018

30 εκατ. ευρώ για αύξηση της απόδοσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Δράσεις για την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Developing solutions to reduce the cost and increase performance of renewable technologies.
26-07-2018

24 εκατ. ευρώ για τη ψηφιακή ασφάλεια και την πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων

Δράσεις για την αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και τη ψηφιακή ασφάλεια προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe.
25-07-2018

4,6 εκατ. ευρώ για την αδελφοποίηση και τα δίκτυα πόλεων

Δράσεις για την κοινωνική και διαπολιτισμική δράση σε επίπεδο Ένωσης, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Town Twinning 2018 -Round 2.
24-07-2018

10 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων

Δράσεις για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Improving animal welfare. Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη...
23-07-2018

4 εκατ. ευρώ για πρόσβαση των ΜμΕ στις δημόσιες συμβάσεις

Δράσεις για τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Public Procurement of Innovation. 
18-07-2018

14 εκατ. ευρώ για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη

Δράσεις για τη προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Biodiversity in action: across farmland and the value chain. Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 14 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη...
17-07-2018

15 εκατ. ευρώ για τη συνεργασία ΕΕ – Ινδίας στον τομέα υδάτινων πόρων

Δράσεις για τη συνεργασία ΕΕ- Ινδίας στον τομέα των υδάτινων πόρων προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο EU - India water cooperation. 
16-07-2018

20 εκατ. ευρώ για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής

Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Climate change impacts in Europe.
13-07-2018

10 εκατ. ευρώ για βελτίωση της συνοριακής ασφάλειας

Δράσεις για τη συνοριακή ασφάλεια προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security. Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια...
12-07-2018

5 εκατ. ευρώ για την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας

Δράσεις για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Mitigating household energy poverty.
11-07-2018

40 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο

Δράσεις για την αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Dynamic counterring of cyber-attacks.
10-07-2018

5 εκατ. ευρώ για την επαγγελματική κινητικότητα στους νέους άνω των 35

Δράσεις που αφορούν στην επαγγελματική κινητικότητα για άτομα άνω των 35 ετών προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Reactivate – Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35s.
09-07-2018

4 εκατ. ευρώ για την απόκτηση δεξιοτήτων στον ενεργειακό τομέα

Δράσεις για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στον ενεργειακό τομέα και την αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας και το χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Research, innovation and educational capacities for energy transition.
06-07-2018

4.6 εκατ. ευρώ για την δικαστική εκπαίδευση στο ποινικό δίκαιο

Δράσεις για την καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο αστικό και ποινικό δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαστική ηθική χρηματοδοτεί το πρόγραμμα δικαστικής εκπαίδευσης, με τίτλο Transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime.
05-07-2018

2.2 εκατ. ευρώ για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη

Δράσεις για την καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο αστικό και ποινικό δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαστική ηθική χρηματοδοτεί το πρόγραμμα δικαστικής εκπαίδευσης, με τίτλο National or transnational e-Justice projects.
04-07-2018

Δράσεις για την ανάπτυξη τεχνικών έργων για το περιβάλλον

Δράσεις  για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Traditional Projects.
03-07-2018

4 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους

Δράσεις για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους online προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο  Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance.
02-07-2018

Νέες δράσεις για την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία

Δράσεις  για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Preparatory Projects.
X