Ευρωπαϊκά Προγράμματα

22-06-2018

1.9 εκατ. ευρώ για την ευρωπαϊκή άμυνα

Δράσεις για την ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης των αναγκών στον τομέα της άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο The European Defence Research Runway – part II.
21-06-2018

12 εκατ. ευρώ για την άμυνα υψηλής τεχνολογίας

Δράσεις για την ανάπτυξη της υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο European high-performance, trustable (re)configurable system-on-a-chip or system-in-package for defence applications.
20-06-2018

5.5 εκατ. ευρώ για τις τεχνολογίες λέιζερ

Δράσεις για την ανάπτυξη της υψηλής τεχνολογίας και των τεχνολογιών λέιζερ, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Towards a European high power laser effector. Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ», έχει συνολικό προϋπολογισμό 5.400.000 ευρώ και...
19-06-2018

2.5 εκατ. ευρώ για τη διακρατική συνεργασία στον τουρισμό

Δράσεις για τη βιώσιμη αξιοποίηση του τουρισμού στα πλαίσια του INTERREG ADRION προωθεί η δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος Priority Axis 2. 
18-06-2018

700.000 ευρώ για τις οικιακές υπηρεσίες

Δράσεις για τη ενίσχυση της δομής του τομέα των οικιακών υπηρεσιών και των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Promotion of domestic worker cooperatives and service voucher schemes.
15-06-2018

6 εκατ. ευρώ για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω θαλάσσιων πόρων

Δράσεις για τη βιώσιμη αξιοποίηση του δυναμικού των πόρων από τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τα εσωτερικά ύδατα για διάφορες χρήσεις σε όλο το εύρος των θαλάσσιων και ναυτιλιακών βιομηχανιών, και στην προστασία της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές μεταβολές, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Sustainable European aquaculture 4.0: nutrition and breeding.
14-06-2018

20 εκατ. ευρώ για τις βιομηχανικές αλυσίδες αξίας στην καινοτομία

Δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ανάπτυξη του οικοσυστήματος στήριξης της καινοτομίας στις ΜΜΕ στην Ευρώπη, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Cluster facilitated projects for new industrial value chains.
13-06-2018

18 εκατ. ευρώ για τη βιώσιμη αξιοποίηση στη ναυτιλία

Δράσεις για τη βιώσιμη αξιοποίηση του δυναμικού των πόρων από τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τα εσωτερικά ύδατα για διάφορες χρήσεις σε όλο το εύρος των θαλάσσιων και ναυτιλιακών βιομηχανιών, την προστασία της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές μεταβολές, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Multi-use of the marine space, offshore and near-shore: pilot demonstrators.
13-06-2018

30 εκατ. ευρώ για δράσεις στην ενεργειακή απόδοση από την Επιτροπή

Περαιτέρω ευκαιρίες χρηματοδότησης σε έργα βιώσιμης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης στα πλαίσια του «Ορίζοντας 2020» ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από το διευρυμένο ενδιαφέρον που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια των Φόρουμ Επενδύσεων για τη Βιώσιμη Ενέργεια.
12-06-2018

24 εκατ. ευρώ για τη ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Δράσεις για το μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω της ενσωμάτωσης της ψηφιοποίησης και άλλων τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, με σκοπό να επιτευχθεί η παγκόσμια βιομηχανική ηγεσίας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Osteoarticular tissues regeneration.
11-06-2018

4 εκατ. ευρώ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ανάπτυξη του οικοσυστήματος στήριξης της καινοτομίας στις ΜΜΕ στην Ευρώπη, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Supporting experimentation in innovation agencies.
07-06-2018

4 δις ευρώ για την ενιαία αγορά με στόχο την προστασία των Ευρωπαίων

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο, ειδικό πρόγραμμα ύψους 4 δις ευρώ που θα ενδυναμώνει και θα προστατεύει τους καταναλωτές.
06-06-2018

9,2 δις ευρώ για το πρώτο πανευρωπαϊκό ψηφιακό πρόγραμμα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία του πρώτου προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη και την επένδυση 9,2 δις ευρώ για την προσαρμογή του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για το διάστημα 2021-2027 στις εντεινόμενες ψηφιακές προκλήσεις.
06-06-2018

InvestEU: Στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί το πρόγραμμα InvestEU, προκειμένου η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων να υπαχθεί σε κοινό πλαίσιο.
04-06-2018

1,5 εκατ. ευρώ για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νοσοκομεία

Δράσεις για την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νοσοκομεία στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Horizon prize – Combined Heat and Power (CHP) Installation in a hospital using 100% Renewable Energy Sources.
04-06-2018

750.000 ευρώ για φωτοβολταϊκά σε ιστορικές αστικές περιοχές

Δράσεις για την ενσωμάτωση νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε προστατευόμενες ιστορικές αστικές περιοχές, στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Horizon prize for Integrated Photovoltaic System in European Protected Historic Urban districts.
04-06-2018

5,350 εκατομμύρια ευρώ για την δικαστική εκπαίδευση

Δράσεις για την καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο αστικό και ποινικό δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαστική ηθική χρηματοδοτεί το πρόγραμμα δικαστικής εκπαίδευσης, με τίτλο Τransnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights.
04-06-2018

1,5 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση των εκπομπών CO2

Δράσεις για την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο της των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Horizon prize – Low cabon energy inducement prize 2016 – CO2 reuse.
04-06-2018

20,2 εκατ. ευρώ για τη διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών

Δράσεις για τη στήριξη της διανομής μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών και τις διεθνείς πωλήσεις χρηματοδοτεί το πρόγραμμα ενίσχυσης για τα πολυμέσα, με τίτλο MEDIA / Distribution: Automatic Support 2017 (for Reinvestment). 
X