Η στρατηγική της ΕΕ για την εταιρική σχέση με την Αφρική

Illustration of an European Union long shadow flag with a map of the african continent [European Parliament]

Τη βάση για μια νέα στρατηγική με την Αφρική πρότειναν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζεζέπ Μπορέλ. Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της η Κομισιόν παρουσιάζει προτάσεις για την εντατικοποίηση της συνεργασίας μέσω εταιρικών σχέσεων σε πέντε βασικούς τομείς: πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, ειρήνη και διακυβέρνηση και μετανάστευση και κινητικότητα.

Η νέα κοινή στρατηγική αναμένεται να εγκριθεί στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αφρικανικής Ένωσης τον Οκτώβριο του 2020.

«Η στρατηγική με την Αφρική που παρουσιάζεται σήμερα είναι ο χάρτης πορείας για τα επόμενα βήματα και την αναβάθμιση της εταιρικής μας σχέσης. Η Αφρική είναι γείτονας και φυσικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα πιο ειρηνικό και βιώσιμο μέλλον, με περισσότερη ευημερία για όλους», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας / αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε πως το μέλλον της Ευρώπης διακυβεύεται εν μέρει στην Αφρική και σημείωσε: «Για να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Αφρική, και η Αφρική χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη. Έχουμε πολλά να κερδίσουμε από την ενίσχυση της ήδη ισχυρότατης εταιρικής σχέσης μας σε τομείς όπως η ειρήνη και η σταθερότητα, η φτώχεια και οι ανισότητες, η τρομοκρατία και ο εξτρεμισμός. Οι ήπειροί μας χρειάζονται η μία την άλλη για να ενδυναμωθούν, να ενδυναμώσουν η μία την άλλη και να επιτύχουν την κοινή τους φιλοδοξία: έναν καλύτερο κόσμο που στηρίζεται σε μια βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη».

Η επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, Γιούτα Ουρπιλάινεν, επισήμανε ότι «με τις πέντε προτεινόμενες εταιρικές σχέσεις, οι οποίες βασίζονται στα κοινά μας συμφέροντα και τις κοινές μας αξίες, η Αφρική και η Ευρώπη θα αναλάβουν από κοινού ηγετικό ρόλο στον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και στην προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και θέσεων εργασίας». Υπογράμμισε πως η βασική προτεραιότητά της τώρα είναι να διασφαλίσει ότι οι νέοι και οι γυναίκες θα ενστερνιστούν τη στρατηγική με την Αφρική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτείνεται η σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής για τις ακόλουθες δέκα δράσεις:

-Μεγιστοποίηση των οφελών της πράσινης μετάβασης και ελαχιστοποίηση των απειλών για το περιβάλλον, με πλήρη συμμόρφωση προς τη συμφωνία του Παρισιού

-Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ηπείρου

-Ουσιαστική αύξηση των περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμων επενδύσεων που είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, προώθηση επενδυτικών ευκαιριών με την κλιμάκωση της χρήσης καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών και ενίσχυση της περιφερειακής και της ηπειρωτικής οικονομικής ολοκλήρωσης, ιδίως μέσω της αφρικανικής ηπειρωτικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών

-Προσέλκυση επενδυτών με την παροχή υποστήριξης στα αφρικανικά κράτη για την υιοθέτηση πολιτικών και κανονιστικών μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και το επενδυτικό κλίμα, καθώς και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις

-Ταχεία βελτίωση της μάθησης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων, καθώς και των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας, ιδίως για τις γυναίκες και τους νέους, με την παράλληλη προστασία και βελτίωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και εξάλειψη της παιδικής εργασίας

-Προσαρμογή και εμβάθυνση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στις ειρηνευτικές προσπάθειες της Αφρικής μέσω μιας πιο δομημένης και στρατηγικής μορφής συνεργασίας, η οποία θα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις πλέον ευάλωτες περιφέρειες

-Ενσωμάτωση της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της ισότητας των φύλων στις δράσεις και τη συνεργασία

-Εξασφάλιση ανθεκτικότητας μέσω της διασύνδεσης των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων και των παρεμβάσεων στους τομείς της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλα τα στάδια του κύκλου των συγκρούσεων και των κρίσεων

-Εξασφάλιση ισορροπημένων, συνεκτικών και ολοκληρωμένων εταιρικών σχέσεων για την κινητικότητα και τη μετανάστευση

-Ενίσχυση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης και του πολυμερούς συστήματος, με επίκεντρο τα Ηνωμένα Έθνη.

X