Εντεκα τρισ. δολάρια αναζητούν οι χώρες του ΟΟΣΑ

Νέο επίπεδο ρεκόρ, υπερβαίνοντας τα 11 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ αναμένεται να καταγράψει το 2019 ο ακαθάριστος δανεισμός των κρατών μελών του ΟΟΣΑ.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει ειδική μελέτη του Οργανισμού σημειώνοντας πως παρ’ ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης των κυβερνήσεων μετά την οικονομική κρίση αυξήθηκαν στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, η πρόσφατη περαιτέρω αύξηση περιορίζεται σε λίγες χώρες, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2017, η νέα έκδοση χρέους των κυβερνήσεων του ΟΟΣΑ στις αγορές κατέγραψε το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, αλλά αυξήθηκε κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2018 και προβλέπεται να υπερβεί τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2019.

Μεταξύ του 2007 και του 2018, το δημόσιο χρέος κεντρικής διοίκησης για το σύνολο του ΟΟΣΑ διπλασιάστηκε και ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ αυξήθηκε από 49,5% σε 72,6%. Παρ’ ότι οι νέες εκδόσεις χρέους πρόκειται να αυξήσουν περαιτέρω το ονομαστικό επίπεδο του κρίσιμου μεγέθους , ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει στο 72,6% το 2019, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή του ΟΟΣΑ.

Σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν την κρίση, οι διαφορές των επιτοκίων-ένας σημαντικός δείκτης για την εξήγηση των εξελίξεων του χρέους προς το ΑΕΠ – στις χώρες της G7 έχουν βελτιωθεί σημαντικά και επιβράδυνε την αύξηση των δεικτών του χρέους προς το ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, ο λόγος του εμπορεύσιμου χρέους της κεντρικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ για τις χώρες του G7 αναμένεται να αυξηθεί και να φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο το 2019. Μεταξύ των χωρών της G7, η διαφορά εξακολουθεί να είναι θετική μόνο στην Ιταλία, αν και σχετική βελτίωση σε σχέση με το 2007.

X