Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για τους νέους;

Με το προσδόκιμο ζωής να αυξάνεται, ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει. Περισσότεροι ηλικιωμένοι σημαίνει μεγαλύτερο κόστος στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μακροπρόθεσμα μεγαλύτερες δαπάνες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την δημοσιονομική βιωσιμότητα, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα.

Αυτό το οικονομικό βάρος καλούνται να σηκώσουν στους ώμους τους οι νέοι σήμερα. Είναι όμως κατάλληλα εφοδιασμένοι για το μέλλον; Τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τους βοηθήσει;

Η EurActiv μίλησε με νέους Ευρωπαίους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, για την εκπαίδευση, την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την ελεύθερη μετακίνηση στα πλαίσια της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμενου Βασιλείου από την ΕΕ.