Νέοι: Το μέλλον της Ευρώπης

 

Παρά την οικονομική κρίση, η Ευρώπη συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες ιδιαίτερα στους νέους.

Τι μπορεί να κάνει όμως για να τους προετοιμάσει καλύτερα για το μέλλον;

Ο Brian Maguire συνομιλεί με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νέους για τις προσδοκίες τους.

 

 

 

*Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επικοινωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε καμία ανάμειξη στην προετοιμασία του και ουδεμία ευθύνη φέρει για τις απόψεις που εκφέρονται στο πλαίσιο προγράμματος. Οι συγγραφείς, οι συνεντευξιαζόμενοι, οι εκδότες και οι δημοσιογράφοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά μπορεί να προκληθεί από το εν λόγω πρόγραμμα.