To βροχοποιήσιμο νερό στην ατμόσφαιρα προβλέπει τα καιρικά φαινόμενα

Τη δυνατότητα να προφυλαχτεί από ακραία καιρικά φαινόμενα και κλιματικές μεταβολές έχει πλέον η Ελλάδα, μέσω της χαρτογράφησης του βροχοποιήσιμου νερού που πραγματοποιείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε πραγματικό χρόνο.

Όπως αναφέρει στην «Υπαιθρο Χώρα» ο Χρήστος Πικριδάς, καθηγητής στο τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του πανεπιστημίου, «στο συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί ένα κέντρο ανάλυσης για την επεξεργασία των δεδομένων των Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης (GNSS/Global Navigation Satellite Systems) που θα συμβάλει στην έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση σχετικά με ακραία καιρικά φαινόμενα».

Η δυνατότητα αυτή δίνεται στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος Bertiss, στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος και η Βουλγαρία. «Για πρώτη φορά, πάνω από τις τρεις χώρες χαρτογραφείται, σε πραγματικό χρόνο, η απεικόνιση του βροχοποιήσιμου νερού, με την αξιοποίηση των τροποσφαιρικών προϊόντων που παράγονται από την επεξεργασία δεδομένων GNSS στη μετεωρολογία. Στη συνέχεια, οι συγκεκριμένες τιμές που προκύπτουν από την ανάλυση, συμμετέχουν στην επεξεργασία των αριθμητικών μοντέλων καιρού που χρησιμοποιούν οι αντίστοιχες μετεωρολογικές υπηρεσίες. Ο τελικός στόχος είναι η αφομοίωση των προσδιορισθέντων τιμών για την περαιτέρω βελτίωση της πρόγνωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων. Αντίστοιχα κέντρα ανάλυσης αναμένεται να λειτουργήσουν στην Κύπρο και στη Βουλγαρία», τονίζει ο κ. Πικριδάς.

Ανοικτά δεδομένα

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής είναι διαθέσιμα σε όλους, καθώς, όπως αναφέρει ο καθηγητής, «τα αποτελέσματα των μετρήσεων του κέντρου ανάλυσης που λειτουργεί στο ΑΠΘ είναι άμεσα προσβάσιμα σε φορείς, ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, στην οποία παρέχεται άμεση και αδιάκοπη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο». Τα στοιχεία, όμως, που παρέχονται από τη χαρτογράφηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντικά και για τον αγροτικό τομέα, που πλήττεται κάθε χρόνο από τις μεταβολές του καιρού. Ο Χρ. Πικριδάς καταλήγει λέγοντας ότι «η πορεία και γενικότερα η συμπεριφορά του βροχοποιήσιμου νερού που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, καθώς και η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών και των κλιματικών αλλαγών στην περιοχή μελέτης, αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τις γεωργικές δραστηριότητες».

Το πρόγραμμα Bertiss

Στο πρόγραμμα Bertiss συμμετέχουν το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο Frederick (ως επικεφαλής), η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου, και η Υπηρεσία Χαλαζόπτωσης και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Σόφιας της Βουλγαρίας. Πόκειται για πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό διασυνοριακό πρόγραμμα  συνεργασίας Interreg, με τίτλο «Balkan – Mediterranean Real Time Severe Weather Service – BeRTISS».

Τα δορυφορικά σήματα μπορούν να βοηθήσουν τους μετεωρολόγους

«Εμείς ασχολούμαστε με τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης, έχουμε εξειδικευτεί αρκετά στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων αυτών, καθώς και στις εφαρμογές, οι οποίες είναι αρκετές και μία από αυτές είναι η συμβολή των GNSS συστημάτων -όπως λέγονται- στη μετεωρολογία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, Αριστείδης Φωτίου.

«Τα δορυφορικά σήματα που διέρχονται μέσα από την ατμόσφαιρα υφίστανται κάποιες καθυστερήσεις στην πορεία τους και έχοντας διάφορα μοντέλα της ατμόσφαιρας και εν προκειμένω της τροπόσφαιρας κυρίως, που έχει περισσότερη σχέση με τη μετεωρολογία και με πρόβλεψη καιρού, μπορούμε να δώσουμε στοιχεία στους μετεωρολόγους, οι οποίοι έχουν και άλλα δεδομένα δικά τους, για το βροχοποιήσιμο νερό. Εκτιμούμε, για παράδειγμα, εάν λόγω θερμοκρασίας, πίεσης, υγρασίας σε μερικά χιλιόμετρα πάνω από τη γη οι ποσότητες αυτές του νερού μπορούν να βροχοποιηθούν με βάση την επεξεργασία των δορυφορικών συστημάτων», εξήγησε ο κ.Φωτίου.

«Είναι μία σημαντική και σύγχρονη εφαρμογή και συμβολή στη μετεωρολογία, είναι πάρα πολύ χρήσιμα δεδομένα και μπορούν να συμβάλουν σε μια καλύτερη πρόβλεψη του καιρού. Εμείς έχουμε μόνιμους σταθμούς δεκτών GNSS σε όλη την Ελλάδα και τους παρακολουθούμε επί 24ώρου βάσεως, έχουμε και το κέντρο ανάλυσης στο ΑΠΘ», πρόσθεσε ο καθηγητής, διευκρινίζοντας πως μέσω του κέντρου αυτού στο ΑΠΘ «παράγουμε διάφορα προϊόντα και άλλες εφαρμογές, όπως είναι για παράδειγμα η παρακολούθηση των μετακινήσεων που έχουν σχέση με τις μετακινήσεις του φλοιού της γης, δηλαδή καθαρά γεωδαιτικές εφαρμογές».

Σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία, ο καθηγητής σημείωσε ότι «και στην Κύπρο και στη Βουλγαρία βοηθάμε κάπως να περάσει η τεχνογνωσία αυτή, γιατί εμείς είμαστε γεωδαίτες, συνεισφέρουμε σε αυτό το κομμάτι του έργου, για το οποίο διάφορες επιστημονικές περιοχές ενώνουμε τις δυνάμεις μας». «Είναι ένας τομέας πολύ σύγχρονος και με σημαντική συμβολή, πολλά υποσχόμενος και πιστεύω ότι θα το δούνε οι αρμόδιοι φορείς, άρχισαν να ενδιαφέρονται περιφέρειες, πέρα από τις υπηρεσίες που έχει κάθε χώρα», πρόσθεσε.

X