Ποιες είναι οι 10 προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2017

[Flickr]

Ανακοινώθηκε σήμερα το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2017, το οποίο θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση των 10 προτεραιοτήτων που περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Για πρώτη χρονιά το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με την συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τις επόμενες εβδομάδες οι θεσμοί θα ανακοινώσουν τους συμφωνηθέντες στόχους του 2017, ώστε να επιταχυνθούν οι δράσεις της ΕΕ.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, «Επικεντρωνόμαστε στα σημαντικά θέματα, σε συγκεκριμένες ενέργειες που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Με την ευκαιρία της 60ής επετείου των Συνθηκών της Ρώμης τον προσεχή Μάρτιο, οφείλουμε να συσπειρωθούμε γύρω από ένα θετικό θεματολόγιο. Αυτός είναι ο σκοπός του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής».

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Φράνσις Τίμερμανς έδωσε έμφαση στην προστασία, την υπεράσπιση και την ενδυνάμωση των Ευρωπαίων πολιτών ως μέγιστη προτεραιότητα της Επιτροπής. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες του Προγράμματος, δήλωσε: «η Επιτροπή έχει καθορίσει σαφείς και στοχοθετημένες προτεραιότητες από την πρώτη ημέρα», ενώ συμπλήρωσε: «Σημειώσαμε σοβαρή πρόοδο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Υπάρχουν όμως ακόμη πολλά που πρέπει να υλοποιηθούν και φέτος πρέπει να συνάψουμε συμφωνίες σχετικά με πολλές σημαντικές προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί. Τώρα είναι που όλοι μας πρέπει να πετύχουμε αποτελέσματα».

Οι 10 προτεραιότητες της Επιτροπής για το επόμενο έτος:

1) Ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, μέσω πρωτοβουλιών για τους νέους, σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, καθώς και νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

2) Εκπόνηση ενδιάμεσης επανεξέτασης για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

3) Υλοποίηση της στρατηγικής για την ενεργειακή ένωση, με έμφαση στα οχήματα με χαμηλές εκπομπές και την κινητικότητα.

4) Οικοδόμηση βαθύτερης και δικαιότερης εσωτερικής αγοράς με την εφαρμογή της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, της στρατηγικής της Ευρώπης για το διάστημα και του σχεδίου δράσης για την ένωση κεφαλαιαγορών καθώς και την υποβολή προτάσεων για τη δικαιότερη φορολογία των εταιριών.

5) Παρουσίαση ιδεών για τη μεταρρύθμιση της ΕΕ των 27 και την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

6) Υλοποίηση της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους» και θα συνλεχιση των εμπορικών διαπραγματεύσεων, ενισχύοντας παράλληλα τα μέσα εμπορικής άμυνας.

7) Συνέχιση των εργασιών για την Ένωση ασφάλειας με στόχο την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την εναρμόνιση των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

8) Υλοποίηση του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση.

9) Παρουσίαση σχεδίου για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα, δράσης Ευρωπαϊκής άμυνας, περιλαμβανομένου ενός Ευρωπαϊκού ταμείου άμυνας. Επίσης, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος θα εγκρίνουν τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και θα εφαρμόσουν τη συνολική στρατηγική της ΕΕ και την εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ.

10) Προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στις διατάξεις των Συνθηκών σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις και θα αξιολογήσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα των υφιστάμενων διαδικασιών για τη θέσπιση ορισμένων πράξεων παραγώγου δικαίου της ΕΕ. Τέλος, θα εντείνουμε τις προσπάθειες για την επιβολή του δικαίου της ΕΕ.

Βελτιώνεται ο τρόπος εργασίας

Εκτός των άλλων, η Επιτροπή προτείνει την απόσυρση 19 εκκρεμουσών νομοθετικών προτάσεων που είναι παρωχημένες και την κατάργηση 16 νομοθετικών πράξεων που έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου. Επιπλέον, έχει ως στόχο να ενταθούν οι προσπάθειες σχετικά με την ατζέντα της επιβολής της νομοθεσίας σε διάφορους τομείς πολιτικής, περιλαμβανομένων της ενιαίας αγοράς και του περιβάλλοντος.