Μαζική αύξηση του ευρωσκεπτικισμού στη Ρουμανία

Το ποσοστό των ανθρώπων που δήλωσαν ότι η Ρουμανία πρέπει να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα με κόστος ακόμα και την έξοδο από την ΕΕ αυξήθηκε στη δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο. [Shutterstock / Radu Bercan]

Περισσότερο από δύο τρίτα των Ρουμάνων πολιτών πιστεύουν ότι η χώρα θα πρέπει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της όταν αυτά αντιβαίνουν στους κανόνες της ΕΕ, ακόμη και αν αυτό θα σήμαινε την αποχώρηση της χώρας από την Ένωση, αποκάλυψε πρόσφατη δημοσκόπηση. Επιπλέον, το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η έξοδος από την ΕΕ δεν θα επηρεάσει τα εθνικά συμφέροντα.

Το ποσοστό των ανθρώπων που δήλωσαν ότι η Ρουμανία πρέπει να υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα με κόστος ακόμα και την έξοδο από την ΕΕ αυξήθηκε στη δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, στο 68,5%, σε σύγκριση με προηγούμενες επαναλήψεις (64,2% τον Μάρτιο και 64,8% τον Ιούνιο). Μόλις το 27,3% των ερωτηθέντων πολιτών πιστεύει ότι η Ρουμανία, ως κράτος μέλος, πρέπει να σέβεται τη νομοθεσία της ΕΕ, ακόμη και αν τα συμφέροντά της επηρεαστούν.

Μεταξύ εκείνων που θα προτιμούσαν ένα Roexit, σχεδόν το 60% παραδέχεται ότι η έξοδος από την ΕΕ θα επηρεάσει επίσης τα συμφέροντα της χώρας, ενώ περίπου το ένα τρίτο πιστεύει ότι τα συμφέροντα της χώρας δεν θα επηρεαστούν.

Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η Ρουμανία θα έχει καλύτερη οικονομική ανάπτυξη εντός της ΕΕ. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται μειωμένο στι στο 57,8% των ερωτηθέντων τον Σεπτέμβριο, έναντι 62,9% τρεις μήνες πριν. Σε γενικές γραμμές, η δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από την INSCOP Research and Verifield και παραγγέλθηκε από την ομάδα σκέψης Strategic Thinking δείχνει αύξηση της αντιευρωπαϊκής διάθεσης και των εθνικιστικών απόψεων μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου.

Για παράδειγμα, μόλις το 47% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ένταξη στην ΕΕ έχει ωφελήσει τη Ρουμανία, σε σύγκριση με το 46% που πιστεύει ότι η ένταξη στην ΕΕ ήταν μειονεκτική για τη Ρουμανία. Τον Μάρτιο, το 61% των ερωτηθέντων έβλεπε ως επί το πλείστον οφέλη από την είσοδο στην ΕΕ και μόλις το 35% πίστευε ότι ήταν μάλλον επιζήμιο.