Κύπρος: Ποινές για περιφρόνηση αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Το Ανώτατο Δικαστήριο, Λευκωσία [Philenews]

Λευκωσία: Πρόταση νόμου, η οποία προβλέπει ποινές -από χρηματικό πρόστιμο μέχρι ποινή φυλάκισης 12 μηνών- σε οποιοδήποτε όργανο ή Αρχή ή και πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατέθεσαν από κοινού ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Γιώργος Περδίκης και ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας.

Στόχος, να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα ανομίας και περιφρόνησης δικαστικών αποφάσεων που παρατηρούνται από κρατικές και ανεξάρτητες υπηρεσίες, ημικρατικούς οργανισμούς αλλά και φυσικά-νομικά πρόσωπα, που αναμφισβήτητα υπονομεύουν και πλήττουν το κράτος δικαίου.

Όπως αναφέρουν στην αιτιολογική τους έκθεση, οι κ.κ. Περδίκης και Λιλλήκας, σκοπός της πρότασης νόμου είναι να προβλέψει με νόμο κυρώσεις τις οποίες θα δύναται να επιβάλλει το Ανώτατο Δικαστήριο σε περίπτωση μη ενεργού συμμόρφωσης οργάνου, Αρχής ή προσώπου, με ακυρωτική απόφαση που εκδίδεται από το Δικαστήριο στην άσκηση της αναθεωρητικής του δικαιοδοσίας δυνάμει της παραγράφου 4 του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Σημειώνεται ότι η παράγραφος 5 του ίδιου Άρθρου υποχρεώνει κάθε όργανο, Αρχή και πρόσωπο σε ενεργό συμμόρφωση προς ακυρωτικές αποφάσεις του Δικαστηρίου χωρίς, όμως, να προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης.

Η προτεινόμενη νομοθεσία έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προβλέποντας ότι η μη ενεργός συμμόρφωση οργάνου, Αρχής ή προσώπου προς τελεσίδικη ακυρωτική απόφαση συνιστά περιφρόνηση του Δικαστηρίου για την οποία το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €5.000 ή φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή και τα δύο ή να επιβάλει πρόσθετα ή εναλλακτικά, πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €500 την ημέρα, για κάθε μέρα που συνεχίζει η περιφρόνηση του Δικαστηρίου.

Με την πρόταση νόμου, που δεν επιφέρει οιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στο δημόσιο ταμείο, προστατεύεται και νομοθετικά το κύρος της Δικαστικής Εξουσίας προς ικανοποίηση και του κοινού περί δικαίου αισθήματος που δεν δέχεται να διαφεύγει της τιμωρίας η διοίκηση, μη συμμορφούμενη σε δικαστικές αποφάσεις.

Οι προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση του θέματος χρονολογούνται από τον Απρίλιο του 2003, όταν ο τότε βουλευτής του ΔΗΚΟ Ανδρέας Αγγελίδης κατέθεσε πρόταση νόμου με την οποία εισηγήθηκε τη διαδικασία και τις ποινές που θα επιβάλλονται εναντίον όσων δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η πρόταση νόμου του Ανδρέα Αγγελίδη συζητήθηκε σε αρκετές συνεδρίες της Επιτροπής Νομικών της Βουλής που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2003 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2004. Ωστόσο, η Επιτροπή Νομικών αποφάσισε να μην προωθήσει για ψήφιση την εν λόγω πρόταση νόμου εν αναμονή κατάθεσης σχετικού νομοσχεδίου σύμφωνα και με την πρόθεση που στο μεταξύ είχε εκφραστεί από την Εκτελεστική Εξουσία.

Εντέλει, το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον Νοέμβριο του 2004. Κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις και οι προβληματισμοί που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Νομικών στο στάδιο της μελέτης της πρότασης νόμου του Ανδρέα Αγγελίδη. Η συζήτηση του νομοσχεδίου άρχισε στις 18/11/2004.

Σε όλες τις συνεδρίες της Επιτροπής Νομικών που ακολούθησαν μέχρι και την ολοκλήρωση της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα τόνιζαν την επιτακτική ανάγκη για άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου, η οποία, όπως υποδείκνυαν εμφαντικά, προκύπτει από τις ίδιες τις διατάξεις του άρθρου 146 του Συντάγματος.

Υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου τάχθηκε και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τονίζοντας και αυτός με τη σειρά του ότι ήταν από καιρό επιτακτική η ανάγκη της πλήρωσης του νομοθετικού αυτού κενού. Επιπρόσθετα, όπως επισήμανε, η πρόνοια του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία, πέραν της συλλογικής, καθιερώνεται και η προσωπική ευθύνη των μελών του συλλογικού οργάνου που υποχρεούται σε συμμόρφωση, θα συμβάλλει σημαντικά προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για συμμόρφωση, αφού έτσι θα ασκείται ουσιαστική πίεση προς κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου, ώστε να συμμορφώνεται.

Απέσυραν άρον-άρον το νoμοσχέδιο

Η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ολοκληρώθηκε στη Βουλή στις 10/11/2005.

Η Επιτροπή Νομικών, θεωρώντας ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή της αρχής της χρηστής διοίκησης, στην περιφρούρηση της αρχής του Κράτους Δικαίου και στη διασφάλιση του κύρους της Δικαστικής Εξουσίας, εισηγήθηκε προς την Ολομέλεια της Βουλής, με σχετική έκθεση που κυκλοφόρησε στις 22/11/2005, την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Στα μερικά 24ωρα που μεσολάβησαν από την έκθεση της Επιτροπής Νομικών μέχρι τη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο τέως Γενικός Εισαγγελέας Πέτρος Κληρίδης έκαναν πίσω, αποσύροντας άρον-άρον το νομοσχέδιο.

Λέχθηκε απλώς, από μέρους τους, ότι θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα με την ψήφιση του νομοσχεδίου, το οποίο, παραδόξως, οι ίδιοι σύνταξαν και κατέθεσαν στη Βουλή για ψήφιση, αφού προηγουμένως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 

X