Οι νέοι εξακολουθούν να πληρώνουν την κρίση

Αυτό το άρθρο είναι μέρος των ειδικών εκθέσεων μας Αναζητώντας εργασία μετά την κρίση.

Ένας στους τέσσερις νέους μεταξύ των ηλικιών 15 μέχρι 24 ετών, ήταν άνεργοι το 2016, σύμφωνα με μελέτη της Αρχής Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)  για τις «Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο».

Από την Αρχή έγινε ανάλυση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών απασχόλησης και ανεργίας, των δεικτών συμμετοχής και προσφοράς στην αγορά εργασίας και των δεικτών συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο κατά την περίοδο 2010-2016. Από το 2010-2014, καταγράφηκε δραματική αύξηση της ανεργίας η οποία υπερδιπλασιάστηκε. Τα επόμενα χρόνια, μετά την ανάκαμψη της οικονομίας, η ανεργία μειώθηκε και κατήλθε στο 12,9% το 2016. Από το 2012, το ποσοστό στην Κύπρο είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με τη διαφορά να βρίσκεται στην ψηλότερη τιμή της το 2014 5,9%. Το 2016 η διαφορά μειώθηκε στο 4,3%.

Παρόλο που η ανεργία επηρέασε όλους, τη νύφη πλήρωσαν οι νέοι και τα άτομα με εκπαίδευση μέχρι την κατώτερη δευτεροβάθμια και τη μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια. Επίσης αυξήθηκαν οι μακροχρόνια άνεργοι. Από το 2015 και εντεύθεν μειώθηκε η ανεργία σε όλες τις ηλικίες.

Ταυτόχρονα, όλα αυτά τα χρόνια, καταγράφηκε μεγάλη μείωση  στο ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού μεταξύ 20-64 χρονών ενώ από το 2013 και μετά είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επισημαίνει η ΑνΑΔ, η συνεχής βελτίωση του ποσοστού το οποίο από 67,2% το 2013, αυξήθηκε στο 68,7% το 2016, αντικατοπτρίζει τη σταδιακή ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Πάντως, σύμφωνα με τη μελέτη, οι άνδρες είναι περισσότεροι στην αγορά εργασίας από τις γυναίκες. Το 2010,  η διαφορά απασχόλησης μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ήταν 12,9%, ενώ το 2016 η ψαλίδα μειώθηκε στο 9,7%.

Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών στην Κύπρο κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα έχοντας μικρές αυξομειώσεις την περίοδο 2010-2016. Μάλιστα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ. Το 2016 , το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ανδρών  ήταν 78,7% και των γυναικών ήταν 68,5%. Από την άλλη, οι γυναίκες συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε εκπαίδευση και κατάρτιση από τους άνδρες. Επιπρόσθετα, σε χαμηλά επίπεδα είναι η συμμετοχή των δύο φύλων στην εκπαίδευση σε σχέση με ΕΕ.

X