Η Κομισιόν καλεί για ενιαίο χώρο ΦΠΑ μετά τα απογοητευτικά στοιχεία σε Ελλάδα και ΕΕ

Ο Πιέρ Μοσκοβισί [Commission]

Η απώλεια κρατικών εσόδων από τον ΦΠΑ στην Ελλάδα ανήλθε το 2014 στο ποσό των 4,92 δισ. ευρώ, έναντι 6,34 δισ. ευρώ που ήταν η αντίστοιχη απώλεια το 2013. Αυτό προκύπτει από έκθεση της Κομισιόν που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.   Μεγάλη είναι η απώλεια και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς ανήλθε  στα 159,5 δισ. ευρώ  το 2014, έναντι περίπου 162 δισ. ευρώ το 2013.

Η εν λόγω έρευνα αφορά τη συνολική διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από τον ΦΠΑ (το λεγόμενο «έλλειμμα ΦΠΑ») στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να είχε εισπράξει το 2013 από τον ΦΠΑ ένα ποσό της τάξεως των 18,9 δισ. ευρώ, ενώ εισέπραξε περίπου 12,6 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνεται ότι  απώλεσε σχεδόν το 33,5% των προσδοκώμενων χρημάτων.

Το 2014, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να είχε εισπράξει ένα ποσό της τάξεως των 17,6 δισ. ευρώ και αντ’ αυτού εισέπραξε 12,7 δισ. ευρώ. Δηλαδή απώλεσε περίπου το 28% των εσόδων που θα έπρεπε να είχε εισπράξει.  Σε επίπεδο ΕΕ η αντίστοιχη απώλεια ήταν το 2014 της τάξεως του 14%.

Το έλλειμμα ΦΠΑ κυμάνθηκε από το υψηλό ποσοστό μη εισπραχθέντος ΦΠΑ (37,9%) στη Ρουμανία στο πολύ χαμηλό ποσοστό (1,2%) στη Σουηδία. Σε απόλυτους όρους, το υψηλότερο έλλειμμα ΦΠΑ σημειώθηκε στην Ιταλία (36,9 δισ. ευρώ), ενώ το Λουξεμβούργο είχε το χαμηλότερο (147 εκατ. ευρώ).

Όπως σημειώνεται σε σύγκριση με το 2013, το έλλειμμα ΦΠΑ του 2014 μειώθηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι ατομικές επιδόσεις των κρατών μελών εξακολουθούν να διαφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τη συμμόρφωση με το καθεστώς ΦΠΑ. Περίπου 18 κράτη μέλη παρουσίασαν βελτίωση ως προς τα αριθμητικά στοιχεία τους, ενώ οκτώ κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να εισπράξουν περισσότερα έσοδα ΦΠΑ απ’ ότι το προηγούμενο έτος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε εκ νέου  για ριζική αναμόρφωση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερο και να καταπολεμηθεί η απάτη. Ζητάει δε από τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια στο σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ, το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Απρίλιο, αποφασίζοντας τα επόμενα βήματα προς ένα οριστικό καθεστώς ΦΠΑ για το διασυνοριακό εμπόριο στην Ένωση.

Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων κάλεσε τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν τάχιστα στην καθιέρωση ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ που θα είναι θωρακισμένο έναντι της απάτης.

Το σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει το 2017 πρόταση για την θέσπιση οριστικών κανόνων για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο ΦΠΑ. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι διασυνοριακές συναλλαγές θα εξακολουθήσουν να φορολογούνται βάσει των συντελεστών του κράτους μέλους προορισμού («αρχή της χώρας προορισμού») όπως και τώρα, αλλά ο τρόπος είσπραξης των φόρων θα αλλάξει σταδιακά προς ένα σύστημα που θα προσφέρει μεγαλύτερη προστασία έναντι της απάτης.

Ταυτόχρονα, θα τεθεί σε εφαρμογή μια δικτυακή πύλη σε επίπεδο ΕΕ που θα διασφαλίζει ένα απλό σύστημα είσπραξης του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις και ένα αρτιότερο σύστημα συλλογής εσόδων για τα κράτη μέλη.

Επίσης, θα προτείνει εντός του έτους μέτρα για την ενίσχυση των υφιστάμενων μέσων που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, τους μηχανισμούς διάπραξης της απάτης και τις ορθές πρακτικές. Παράλληλα θα προωθήσει τη μεγαλύτερη αυτονομία των κρατών μελών στην επιλογή της εθνικής πολιτικής καθορισμού συντελεστών.

Προτείνει δύο επιλογές: η μία θα ήταν να διατηρηθεί ο κατώτατος κανονικός συντελεστής του 15% και να επανεξετάζεται τακτικά ο κατάλογος αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να επωφεληθούν από μειωμένους συντελεστές, με βάση τις εισηγήσεις των κρατών μελών. Η δεύτερη επιλογή θα ήταν η κατάργηση του καταλόγου αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να επωφεληθούν από μειωμένους συντελεστές, με την προϋπόθεση της ύπαρξης διασφαλίσεων για την πρόληψη της απάτης, την αποφυγή του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού

Τέλος, η Επιτροπή θα υποβάλει μέχρι το τέλος του 2016 νομοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση του ΦΠΑ για διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο ως μέρος της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.