Εξέχοντες Ευρωπαίοι απαιτούν μια ευρωπαϊκή απάντηση στην απειλή του κορωνοϊού

Το κλειστό, λόγω κορωνοϊού, συνοριακό σημείο ελέγχου Padborg από τη Γερμανία στη Δανία, κοντά στο Flensburg, στη Βόρεια Γερμανία, 14 Μαρτίου 2020 [Martin Ziemer/EPA/EFE]

Μια σειρά από εξέχουσες προσωπικότητες καλούν για μια «ευρωπαϊκή απάντηση» στην απειλή του κορωνοϊού. Τα ονόματα των υπογραφόντων της δήλωσης, των οποίων ο αριθμός εξακολουθεί να αυξάνεται, θα ενημερώνεται προοδευτικά.

Το κείμενο που δημοσίευσαν έχει ως εξής:

*********

Μια ευρωπαϊκή απάντηση στην απειλή του Κορωνοϊού: να αποδείξει ότι η ΕΕ είναι μια πραγματική κοινότητα με κοινό μέλλον

Εμείς, οι Ευρωπαίοι πολίτες καταλαβαίνουμε ότι οCovid-19 είναι μια κοινή απειλή που μπορεί να βλάψει μια χώρα νωρίτερα από την άλλη, αλλά τελικά θα βλάψει όλους μας και μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας και την οικονομία σχεδόν όπως ένας πόλεμος.

Όλοι οι πολίτες καλούνται να υπογράψουν την παρούσα πρόσκληση, διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες στη διεύθυνση http://www.cesue.eu/en/appeal.html. Περισσότερες από 400 προσωπικότητες από ακαδημαϊκούς κύκλους, την κοινωνία των πολιτών, την επιχειρηματική κοινότητα, θεσμούς από όλη την ΕΕ και ακόμη και από χώρες που βρίσκονται ακόμα έξω από αυτήν, έχουν ήδη υπογράψει το εν λόγω κείμενο.

Εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούμε και φοβόμαστε αυτήν την απειλή. Ακόμη περισσότερο φοβόμαστε την κακοφωνία, τον εγωισμό και την καταστροφική κοντόφθαλμη απόκλιση των διαφορετικών, μη συντονισμένων εθνικών απαντήσεων. Φοβόμαστε την έλλειψη προοπτικής των εθνικών μας ηγετών, που προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν ότι η αλληλεξάρτησή μας απαιτεί μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση με αυστηρά μέτρα περιορισμού των πανδημιών και ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο για την εκ νέου έναρξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Εμείς, οι Ευρωπαίοι πολίτες καταγγέλλουμε την σημερινή ΕΕ ως ελλιπή ResPublica, ανέτοιμη να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση, με λίγες αρμοδιότητες και εξουσίες για να αντιμετωπίσει πανδημίες. Χαιρετίζουμε την έγκαιρη απόφαση της Επιτροπής να παράσχει 25 δισ. ευρώ και οικονομική ευελιξία για να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή. Ίσως είναι το μέγιστο που μπορεί να κάνει, αλλά δεν αρκεί.

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να προτείνουν στις εθνικές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν (ξεκινώντας από τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας της 16ης Μαρτίου και το επόμενο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα κληθεί σύντομα) τα ακόλουθα επείγοντα μέτρα, κάνοντας χρήση επίσης τη ρήτραpasserelle της Συνθήκη της Λισαβόνας και τις απλουστευμένες διατάξεις αναθεώρησης της Συνθήκης:

  1. Να καταστήσει τη δημόσια υγεία και την καταπολέμηση των επιδημιών κοινή αρμοδιότητα της ΕΕ, υπό την επιφύλαξη της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, και να παράσχει στην Επιτροπή έκτακτες εξουσίες για τον συντονισμό της αντίδρασης στις επιδημίες, όπως πρέπει να κάνει μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
  2. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για τη χρηματοδότηση της άμεσης ενίσχυσης των ευρωπαϊκών και εθνικών συστημάτων υγείας για την αντιμετώπιση των πανδημιών που απειλούν τη ζωή των ευρωπαίων πολιτών και, συνεπώς, την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ΕΕ.
  3. Να καταργηθεί η υποχρεωτική ισορροπημένη πρόβλεψη του προϋπολογισμού για την ΕΕ και να δημιουργηθεί ένα Ταμείο Ασφάλειας της ΕΕ για τη χρηματοδότηση ενός πανευρωπαϊκού σχεδίου για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης και της κοινωνικής συνοχής της ΕΕ κατά τη διάρκεια και μετά την έκτακτη ανάγκη.
  4. Μεταφορά των φορολογικών ζητημάτων στη συνήθη νομοθετική διαδικασία και παροχή στην ΕΕ φορολογικών εξουσιών για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ (όπως για παράδειγμα, του φόρου άνθρακα, του ψηφιακού φόρου, του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών).
  5. Να εγκρίνει αμέσως το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό σε τουλάχιστον 1,3% του ΑΕΠ της ΕΕ, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση τη σημερινή διάρθρωση της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού. και με την πρόβλεψη να φθάσουν το 2% με τους νέους ίδιους πόρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή σημαντικών δημόσιων αγαθών σε επίπεδο ΕΕ.
  6. Να μετατραπεί η προγραμματισμένη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης σε μια πλήρως ανεπτυγμένη Ευρωπαϊκή Συνέλευση για την εκπόνηση ενός νέου Συνταγματικού Συμφώνου μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των κρατών μελών.

Εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουμε ότι αυτή είναι η καθοριστική ώρα για την ΕΕ. Η κοινωνική αντίληψη της ΕΕ θα διαμορφωθεί για χρόνια από την ανταπόκρισή της σε αυτήν την κρίση. Αυτή είναι η στιγμή να αποδείξουμε ότι η ΕΕ είναι μια κοινότητα αξιών με κοινό πεπρωμένο, μια γραμμή ζωής για τους πολίτες της και τα κράτη μέλη της υπό το φως ενός ασταθούς παγκόσμιου συστήματος με πολιτικές, οικονομικές και απειλές για την υγεία. Είναι καιρός για τολμηρά κοινά βήματα για να ξεπεραστεί ο φόβος. Είναι καιρός για ευρωπαϊκή ενότητα, όχι για εθνική διαίρεση.

******************

Όλοι οι πολίτες καλούνται να υπογράψουν την παρούσα πρόσκληση, διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες στη διεύθυνση http://www.cesue.eu/en/appeal.html.

Προωθήθηκε από τους φιλόσοφους Roberto Castaldi και Daniel Innerarity και υπογράφηκε από περισσότερες από 400 προσωπικότητες από ακαδημαϊκούς κύκλους, κοινωνία των πολιτών, επιχειρηματική κοινότητα, θεσμούς από όλη την ΕΕ και ακόμη και από χώρες που βρίσκονται ακόμα έξω από αυτήν.

Μεταξύ των υπογραφόντων είναι μερικοί από τους σημαντικότερους στους τομείς τους Ευρωπαίοι πανεπιστημιακοί, σημαντικοί άνθρωποι από την κοινωνία των πολιτών, πολλοί από τους οποίους είχαν σχετικούς ρόλους σε θεσμικά όργανα, μεταξύ των οποίων πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επίτροποι, υπουργοί κρατών, κεντρικοί τραπεζίτες, βουλευτές και ευρωβουλευτές κλπ. Εδώ ένας πρώτος προσωρινός κατάλογος:

Alberto Alemanno, École des Hautes Études Commerciales (HEC) Paris; Founder and Director, the Good Lobby

Daniele Archibugi, Acting Director, IRPPS – Italian National Research Council

Enrique Baron Crespo, Chair Jean Monnet ad personam, Former President European Parliament

Brando BenifeiMember of the European Parliament, Head of the Italian delegation in the Socialist and Democrat Group, Board of the Spinelli Group

Vitor Bento, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Universidade de Lisboa; former central banker

Tito Boeri, President Triennale di Milano; Full professor Urbanistica Politecnico di Milano

Pierre Brunet, Directeur du Département des Masters de Droit public de l’Ecole de droit de la Sorbonne

Maria Chiara Carrozza, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, former Rector, former Italian Minister of Education, University and Research

Innocenzo Cipolletta, President Assonime, former director general of Confindustria (Association of Italian Business)

Carlos Closa, European University Institute, former Director of the European, Transnational and Global Governance research area; former Deputy Director at the Centre for Political and Constitutional Studies (CEPC) in Madrid, and member of the Venice Commission for Democracy through Law of the Council of Europe

Anna Diamantopoulou, President To Diktio, former Greek Minister and European Commissioner

Rafał Dymek, President Polska Fundacja Robert Schuman

Sergio Fabbrini, Director School of Government at Luiss University

Piero Fassino, President Centro Studi di Politica Internazionale; Vice President Foreign Affairs Committe of the Chamber of Deputies in Italy;

Elsa Fornero, University of Turin, Scientific Coordinator of CeRP – Collegio Carlo Alberto, Vice President of SHARE and Research Fellow of IZA and Netspar, Former Italian Minister of Labour and Social Policies

John Erik Fossum, Arena Center for European Studies, Oslo

Sandro Gozi, Member of the European Parliament, President of the Union of European Federalists, former Under-secretary of state for European Policies

Aldo Kaslowski, Chairman of Organik holding, former Vice-President of Tusiad (Association of Turkish Business)

Guillaume Klossa, writer, founder of EuropaNova and Civico Europa, Sherpa to the reflection group on the future of Europe 2020-2030, former President of the European Broadcasting Union

Anna Krasteva, New Bulgarian University and CERMES, editor-in-chief of Journal Southeastern Europe

Peter Jambrek, President of the New University, Slovenia

Jo LeinenFormer MEP, former President of the Spinelli Group, the European Movement International, the Union of European Federalists

Francesca Longo, President Società Italiana di Scienza Politica

Paolo Magri, Director Istituto per gli Studi di Politica Internazionali (ISPI)

Sylwia Majkowska-Szulc, University of Gdańsk, Secretary of the Board of the Polish Association of European Law

Fabio Masini, University of Rome 3, Co-director International Centre for European and Global Governance (CesUE)

Giovanni Moro, Chairman of Cittandinanza Attiva

Ferdinando Nelli Feroci, President Istituto Affari Internazionali, former European Commissioner for Industry and Entrepreneurship

Kalypso Nicolaidis, Professor of International Relations at the University of Oxford

Claus Offe, Hertie School of Governance in Berlin

Gianfranco Pasquino, University of Bologna, Johns Hopkins Bologna Center and Fellow of the Accademia dei Lincei

Otto Pfersfmann, Directeur d’Etudes Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales / Lier-FYT Paris

Mikolaj Pietrzak, Dean of the Warsaw Bar Association of Advocates

Gaetano Quagliarello, Luiss University, Senator

Dimitrij Rupel, Nova univerza Ljubljana; former Foreign Minister of Slovenia (1990-1993, 2000-2008)

Saskia Sassen, Robert S. Lynd Professor of Sociology at Columbia University and a Member of its Committee on Global Thought, which she chaired till 2015

Giuseppe Scognamiglio, Chairman East-West European Institute

Richard Sennett, OBE FBA; Visiting Professor, The Senseable Cities Lab, MIT; Chair, Council on Urban Initiatives, United Nations Habitat; Chair, Theatrum Mundi,

Enzo Siviero, Rector eCampus University, Architect

Arnaud Thysen, Director European Business Summit

Nathalie Tocci, Director Istituto Affari Internazionali, former Advisor to VP/HR Federica Mogherini

Nadia Urbinati, Columbia University

Livio Vanghetti, Executive Vice President of Philip Morris

Anna Wessely, ELTE University of Budapest, President of the Hungarian Sociological Association, Editor-in-chief of  BUKSZ – The Budapest Review of Books

Vladimiro Zagrebelski, Carlo Alberto College in Turin, former Judge of the European Court of Human Rights

Bénédicte Zimmermann, Directrice d’études at the EHESS Paris