​Πιο αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας για τους Επιτρόπους ζητά ο Γούνκερ

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλώντ Γιούνκερ ζητά αυστηρότερους κανόνες για τους Επιτρόπους [EUROPEAN PARLIAMENT]

Αυστηρότερους κανόνες δεοντολογίας για τους επιτρόπους ζητά ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, αναφορικά με την αυστηρότητα του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων, καθώς σε επιστολή του στον Μάρτιν Σουλτζ προτείνει την αύξηση της «περιόδου αναμονής» μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους από τους 18 μήνες στα 2 έτη για τους Επιτρόπους και σε 3 για τον Πρόεδρο.

Κώδικας δεοντολογίας

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής στην σημερινή ομιλία του, «υπό το φως της πρόσφατης εμπειρίας με μέλη της προηγούμενης Επιτροπής, θεωρώ ότι ο κώδικας δεοντολογίας μας πρέπει να καταστεί πιο αυστηρός, προκειμένου να θέτει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα δεοντολογίας για πιθανές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων».

Επιπλέον, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ τόνισε ότι η πρόθεσή του είναι η αυστηροποίηση του παρόντος πλαισίου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Στο μέλλον, θα ήθελα να παραταθεί στα τρία έτη η περίοδος αναμονής για πρώην προέδρους. Οι αυστηρότεροι κανόνες ασφαλώς δεν επαρκούν για να επιτευχθεί αποδεκτή δεοντολογική συμπεριφορά σε όλες τις περιπτώσεις. Αποτελούν όμως το αναγκαίο σημείο εκκίνησης».

Συμμετοχή Επιτρόπων στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Επιτροπή επίσης προτείνει την κατάργηση του σημείου 4 της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία υποχρεώνει τους επιτρόπους να παραιτηθούν από τα καθήκοντά τους όταν θέλουν να κατέλθουν ως υποψήφιοι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρόσληψη Μπαρόζο από Goldman Sachs

Η σημερινή πρόταση της Επιτροπής ακολουθεί πλήθος αντιδράσεων τους τελευταίους μήνες, λόγω της πρόσληψης Μπαρόζο από τη Goldman Sachs, καθώς εγείρονται ερωτήματα για την ακεραιότητα των Επιτρόπων κατά τη διάρκεια της θητείας τους και έπειτα, καθώς και για τη διαφάνεια στις σχέσεις της Επιτροπής με τις ομάδες συμφερόντων.