Η ΕΕ στην περιφέρεια σου: Πού πάνε τα χρήματα της Συνοχής;

Η Πολιτική Συνοχής αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΕΕ και αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική της Ένωσης.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρόκειται να ξεκινήσουν, ας δούμε πώς κατανέμονται τα κονδύλια σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και τι είδους έργα επωφελούνται από τις χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια αυτής της πολιτικής.