Ένα ταξίδι στην Πολιτική Συνοχής

Η Πολιτική Συνοχής υποστηρίζει την ανάπτυξη των περιφερειών που παρουσιάζουν ελλείψεις και βοηθά στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στις πιο προηγμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μολονότι οι πολιτικές που επικεντρώνονται στις ανισότητες μεταξύ περιφερειών μπορούν να εντοπιστούν ήδη στη Συνθήκη της Ρώμης, η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ γεννήθηκε επίσημα το 1986 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, μετά τις πολλαπλές προσχωρήσεις στην Ένωση, η Συνοχή έχει εξελιχθεί όσον αφορά την πολιτική και την κατανομή του προϋπολογισμού ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες των περιφερειών των νέων κρατών-μελών.

Σήμερα, η Πολιτική Συνοχής αντιπροσωπεύει το 34% του προϋπολογισμού της ΕΕ και επικεντρώνεται στην έρευνα και την καινοτομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι για να μάθετε πώς άλλαξε η πολιτική αυτή στο πέρασμα του χρόνου.

X