Βιώσιμη Κινητικότητα και Περιφερειακή Πολιτική

στιγμιότυπο από την εκδήλωση για τη Βιώσιμη Κινητικότητα

Οι άμεσες και μελλοντικές προκλήσεις για την πολιτική και τον σχεδιασμό, οι δυσκολίες που προκύπτουν από τη γραφειοκρατική οργάνωση του κράτους και τις παθογένειες του παρελθόντος, η διασύνδεση ξεχωριστών μέχρι σήμερα πολιτικών σε μια ολιστική προσέγγιση αλλά και η ανάγκη για άμεσες πρωτοβουλίες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αναδείχθηκαν κατά τις τοποθετήσεις των εξαίρετων ομιλητών στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «Βιώσιμη Κινητικότητα και Περιφερειακή Πολιτική» που διοργάνωσε το ΤΕΕ, σε συνεργασία με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τη EURACTIV Ελλάδας στις 22 Ιανουαρίου 2019 στην Αθήνα.

Σε αυτό το Ειδικό αφιέρωμα μπορείτε να διαβάσετε τις εισηγήσεις των κεντρικών ομιλητών και να δείτε σχετικά βίντεο από τις σημαντικότερες ομιλίες τους.