Επενδύσεις της Συνοχής στις ελληνικές περιφέρειες

EU in My Region Photo Contest - Μετέωρα Ελλάδα [Michail Amoiridis]

Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ, με προϋπολογισμό 351,8 δισ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός της Πολιτικής Συνοχής είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος, μετά από αυτόν της πολιτικής για τη Γεωργία.

Από το 1988 έως και σήμερα, η Συνοχή έχει χρηματοδοτήσει χιλιάδες υποδομές σε ολόκληρη την Ευρώπη, με κύριο σκοπό την σύγκλιση μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ και των περιφερειών τους, στη βάση μιας στρατηγικής δίχως αποκλεισμούς.

Ειδικά για την Ελλάδα, η πολιτική αυτή έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των περιφερειών, τόσο των χερσαίων όσο και των νησιωτικών, μέσω του ΕΣΠΑ, ενός εμβληματικού προγράμματος για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της καινοτομίας.

Στην ειδική αυτή έκθεση, η EURACTIV.gr σε συνεργασία με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Voria.gr με έδρα τη Θεσσαλονίκη, εστιάζει στον πυρήνα αυτής της πολιτικής και στο αποτύπωμα της στην ελληνική πραγματικότητα.