Ένα έργο, μια πόλη

Ναύπλιο, Ελλάδα [Ioannis D. Giannakopoulos]

Από τα Κύθηρα έως την Κοζάνη και από την Κρήτη έως την Θάσο, η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ έχει ενισχύσει -κυρίως μέσω του ΕΣΠΑ- εκατοντάδες δράσεις και υποδομές στο πεδίο των μεταφορών, της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης των νέων και της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παρά τις δυσκολίες στην υλοποίηση, τη μεγάλη γραφειοκρατία, τις κατά καιρούς σκιές στη διαφάνεια των έργων, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί μέσα από τα λεγόμενα διαρθρωτικά ταμεία, το ΕΣΠΑ δηλαδή, έχουν αλλάξει την οικονομία και τις υποδομές στην Ελλάδα, βελτιώνοντας δραματικά την ποιότητα ζωής των πολιτών σε όλη την επικράτεια.

Στην ειδική αυτή έκθεση, η EURACTIV.gr εστιάζει σε μερικά από τα εμβληματικά έργα τα οποία άλλαξαν την εικόνα των ελληνικών πόλεων και περιφερειών, αποτυπώνοντας την πορεία υλοποίησης αλλά και την προστιθέμενη αξία τους.