Ωφέλεια επιχειρήσεων από προγράμματα ΕΣΠΑ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι θέσεις σε αυτή τη στήλη αποτελούν απόψεις των συντακτών, όχι της EURACTIV.gr

espa-ΕΣΠΑ

Οι ελληνικές επιχειρήσεις διαχρονικά χρειάζονται στήριξη και υποστήριξη, πόσο μάλλον όταν λειτουργούν, αναπτύσσονται, επιβιώνουν και μεγαλώνουν σε ένα όχι και τόσο ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον πολύ δε περισσότερο σήμερα με τον COVID-19. Τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ εδώ και αρκετά χρόνια είναι κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις επιχειρήσεις και πραγματικά, τα οφέλη αυτής της μορφής χρηματοδότησης είναι πολλά, άμεσα και έμμεσα, αρκεί να επενδυθούν στην σωστή κατεύθυνση.

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων

Οι εξελίξεις σε κάθε κλάδοσήμεραμε τον COVID-19,ξεχωριστά και ειδικά είναι απρόβλεπτες, απροσδιόριστες και συνεχώς μεταβαλλόμενες και η κάθε επιχείρηση χρειάζεται να είναι πλήρως ενημερωμένη και σε ετοιμότητα για να μπορεί ανταποκριθεί στοχευμένα και μεθοδικά στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις σε υλικοτεχνικές υποδομές και τεχνογνωσία. Το να αιτηθεί και να συμμετάσχει μία επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, σημαίνει ότι θα υλοποιήσει δαπάνες και μέρος του κόστους θα επιστραφεί με τη μορφή της επιδότησης. Ενδεικτικά, οι δαπάνες αυτές αφορούν σε κτιριακές υποδομές, παραγωγικό εξοπλισμό, εξοπλισμό ΤΠΕ & Software, τεχνογνωσία, προβολή – προώθηση, συμμετοχή σε εκθέσεις, πιστοποιήσεις προϊόντων – υπηρεσιών κλπ. Πολλές επιχειρήσεις δυστυχώς είναι αρκετά διστακτικές να δαπανήσουν ένα ποσό για τον εκσυγχρονισμό τους, αν όμως το ποσό είναι επιδοτούμενο τότε το κίνητρο είναι ισχυρότερο και οι επιχειρήσεις είναι πιο δεκτικές να επενδύσουν και να προβούν σε νέα επιχειρηματικά ανοίγματα, που να έχουν προοπτική ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και μιας σύγχρονης σήμερα λειτουργικά επιχείρησης.

Διευκόλυνση πληρωμών

Το επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης έχει χρονοδιάγραμμα, τα προγράμματα ΕΣΠΑ μπορούν να υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου σε διάστημα 12 μηνών, 24 μηνών ή και σε μεγαλύτερο διάστημα κατά περίπτωση παίρνοντας παράταση υλοποίησης της επένδυσης.. Το ΕΣΠΑ ορίζει αιτήματα πληρωμής, δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να υλοποιήσει μέρος των δαπανών, να καταβληθεί η πρώτη και η δεύτερη δόση της χρηματοδότησης και στη συνέχεια να επενδύσει τα χρήματα για την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ωστόσο, στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει περιορισμένη ρευστότητα, το ΕΣΠΑ έχει δημιουργήσει δομές χρηματοδότησης, όπως το ταμείο εγγυοδοσίας η τον  Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό – EscrowAccount. Μέσω του EscrowAccount μπορεί να πληρωθεί ο προμηθευτής απευθείας μέσω του ΕΣΠΑ. Τα χρήματα, δηλαδή, δεν πιστώνονται στη Δικαιούχο – Επιχείρηση, αλλά απευθείας στους προμηθευτές. Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής από αναγνωρισμένο ίδρυμα. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό της με αναλογούσα σε πραγματοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου δημόσια χρηματοδότηση.

Πως μπορούν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και  βοηθούν στην αύξηση πωλήσεων στις επιχειρήσεις.

Η εκρηκτική εξάπλωση των εφαρμογών του internet σηματοδότησε αλλαγές στην αγοραστική συμπεριφορά σε βάθος και σε ένταση, τέτοια, που φθίνει πλέον η αποτελεσματικότητα παραδοσιακών προωθητικών εργαλείων όπως η διαφήμιση, η προσωπική πώληση κ.α.. Σήμερα πλέον η επιχειρηματική ανάπτυξη και καινοτομία βασίζεται στη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων του Internet ενώ τώρα αναπτύσσεται ένα εντελώς νέο μοντέλο που θέτει στο επίκεντρο τη φιλοσοφία της δικτύωσης μεταξύ των ανθρώπων, των επιχειρήσεων και των μηχανημάτων. Με την ολοκλήρωσή του, θα οδηγήσει την επαγγελματική και επιχειρηματική σας δραστηριότητα από τον συγκεντρωτισμό προς τη διανομή, από τον μονόλογο προς τη δημοσιότητα, από την πεπατημένη προς τη δημιουργικότητα, από την προσέλκυση πελατών στην προσέγγισή τους. Θα γίνει πλέον επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ολοκληρωμένων στρατηγικών δικτύωσης με την αποτελεσματική ένταξη σε αυτές τα ηλεκτρονικά μέσα που τις υπηρετούν.

Μερικά στοιχεία από τον ψηφιακό κόσμο και τις πωλήσεις:

Η επικοινωνία αφορά την πώληση. Η αποτελεσματικότητα των συμβατικών μέσων της διαφήμισης και των πωλήσεων τείνει να είναι φθίνουσα. Η νέα αρχιτεκτονική στη σχέση με τους πελάτες μετατρέπεται: από το να πείσουμε να αγοράσουν, στο να βρισκόμαστε εκεί την ώρα που αποφασίζουν. Η ανάπτυξη σχέσεων με κοινότητες, με ομάδες δυνητικών πελατών και σχήματα που επηρεάζουν το κοινό μας αφορά την πώληση. Βασικά εργαλεία της ηλεκτρονικής δικτύωσης (ιστοσελίδα, Google, Facebook, Skroutz, Twitter, LinkedIn κ.λπ.), που χρησιμοποιούνται σήμερα φέρνουν αποτελέσματα όταν η χρήση τους είναι μελετημένη και επαγγελματική. Η δημιουργία προγραμμάτων προσέγγισης πελατών μέσω της αξιοποίησης τεχνολογικών και άλλων εργαλείων φέρνουν ακόμα καλύτερα και ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα. Στην πράξη η νέα στρατηγική και η χρήση των ψηφιακών εργαλείων και μέσω αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη επένδυση όσων αφορά τις πωλήσεις.

Ανταγωνιστική θέση επιχείρησης και ερωτήματα επιχειρηματιών

Γιατί μία επιχείρηση να μην προχωρήσει σε ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ, ειδικά όταν είναι πιθανό να επιδοτηθούν οι ανταγωνιστές της; Η επιχείρηση μέσω ΕΣΠΑ μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή να ενισχύσει τη θέση και τη φήμη της στην αγορά. Πέρα από το προφανές, ότι θα βγει στην αγορά με νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες, καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη προβολή και βελτιωμένες χρηματοροές, η επιχείρηση θα έχει ενισχυθεί μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος και αυτό είναι από μόνο του ανταγωνιστικό! Για να ενισχυθεί μια επιχείρηση σημαίνει ότι λειτουργεί νόμιμα, με όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις, ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και φέρει πιστοποίηση και πρωτίστως, πληροί τους κανόνες προσβασιμότητας ΑμεΑ, φυσική ή/και ηλεκτρονική πρόσβαση. Η επιχείρηση είναι αξιόπιστη απέναντι σε πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και απέναντι σε όσους συνδιαλλάσσεται στο εξωτερικό, καθώς το ΕΣΠΑ είναι κοινή γλώσσα, ορολογία σε όλες τις αγορές.

Ανθρώπινο δυναμικό

Σε πολλά προγράμματα ΕΣΠΑ επιδοτείται υφιστάμενο προσωπικό, ενώ κυρίως ενθαρρύνεται και η πρόσληψη και νέου προσωπικού. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως αναφέρθηκε στο πρόσφατο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το ΕΣΠΑ 2021-2027, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανθρώπινο δυναμικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και διαρκώς εκπαιδευόμενο, προκειμένου να υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους. Ο σχεδιασμός αυτός υλοποιείται στην πράξη, με πρόσκληση προϋπολογισμού σε δημόσια συμμετοχή, που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις όχι μόνο να επιδοτήσουν το μισθολογικό κόστος, αλλά και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στους τομείς όπου εκτιμούν ότι υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τη δυσανασχέτηση πολλών επιχειρήσεων σχετικά με τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις και κατ΄ επέκταση τις καθυστερήσεις υλοποίησης των σχεδίων. Πράγματι, παρατηρούμε προβλήματα προγραμματισμού στις διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης των σχεδίων, γεγονός που προκαλεί καθυστέρηση στην καταβολή της ενίσχυσης. Ωστόσο, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι νέες δράσεις σχεδιάζονται ήδη, σε συνεργασία με την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ, με στόχο να προκηρυχθούν το συντομότερο εντός του 2020, με κύριο στόχο την άμεση υλοποίηση τους ώστε να επιτευχθεί ένας ικανοποιητικός ρυθμός απόδοσης των επιδοτήσεων προς την αγορά.

Το ΕΣΠΑ δεν είναι σανίδα σωτηρίας είναι όμως μία μορφή ενίσχυσης που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση. Αν μία επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιούται την επιδότηση και μπορεί με την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στήριξης. Και μην ξεχνάμε ότι το ΕΣΠΑ δεν απευθύνεται μόνο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, αφορά και νέους επιχειρηματίες που αναζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης για την έναρξη δραστηριότητας.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Βέροια και το 24oresimathia.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

X