Ξεκινά με χρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής το έργο του ΒΙΟ.ΚΑ. Άμφισσας – Στα 2,5 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

ΒΙΟΚΑ Αμφισσα [fokidanews.gr]

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται μια καίρια υποδομή της Άμφισσας και του Δήμου Δελφών συνολικότερα. Πρόκειται για το έργο της αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού Άμφισσας, καθώς τις προηγούμενες μέρες εγκαταστάθηκε ο εργολάβος που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, και αποσκοπεί στη δραστική βελτίωση της δημόσιας υγείας και των συνθηκών καθημερινότητας για τους δημότες μας.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων της Άμφισσας, στην οποία διατίθενται τα λύματα της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, του ΒΙΟΠΑ Άμφισσας και των φυλακών Μαλανδρίνου. Πρόκειται για υφιστάμενο, ως γνωστόν στην τοπική κοινωνία, έργο, στο οποίο ωστόσο απαιτείται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του, που λαμβάνουν χώρα για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της τριακονταετούς περίπου λειτουργίας του.

Πλέον, όταν το έργο ολοκληρωθεί μέσα στο Βιολογικό θα πέφτει και ο παντορροϊκός αγωγός της Άμφισσας. Ενώ ως τώρα τα λύματα έπεφταν στο ποτάμι του Σκίτσα, με τις εργασίες βελτιώσεις αυτά θα περιέρχονται στο Βιολογικό Καθαρισμό, ώστε να τερματιστεί οριστικά μία σοβαρή εστία ρύπανσης και περιβαλλοντικής όχλησης που προκαλούταν από την από τριακονταπενταετία χρονολογούμενο παντορροϊκό αγωγό, που είχε κατασκευαστεί επί δημαρχίας Χρηστολιά Καμπεράκη.

Τελική διοχέτευση του νερού θα είναι η παρακείμενη λεκάνη του ΤΟΕΒ και το νερό θα χρησιμοποιείται για την άρδευση του ελαιώνα και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους. Πρόκειται συνολικά για εκσυγχρονισμό μιας σημαντικής λειτουργικής, χρηστικής αλλά και περιβαλλοντικής υποδομής για την φωκική πρωτεύουσα, καθώς εκτός των άλλων θα μειώσει και σε ικανό βαθμό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) θα περιλαμβάνει τις κάτωθι επιμέρους διεργασίες: α) Υποδοχή βοθρολυμάτων για τους οικισμούς που δεν εξυπηρετούνται από αποχετευτικό δίκτυο (νέο έργο): Σύστημα υποδοχής βοθρολυμάτων, εσχάρωση και αντλιοστάσιο ανύψωσης. β) Προεπεξεργασία λυμάτων και βοθρολυμάτων (νέο έργο): Εσχάρωση, εξάμμωση, απολίπανση. γ) Εξισορρόπηση εισερχόμενων λυμάτων (νέο έργο). δ) Δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία: Σύστημα ενεργού ιλύος με απομάκρυνση αζώτου (υφιστάμενο και νέο έργο). ε) Τριτοβάθμια επεξεργασία: Κροκίδωση, διαύγαση, Χλωρίωση τελικής εκροής (υφιστάμενο και νέο έργο). στ) Μονάδα μεταερισμού επεξεργασμένων λυμάτων (νέο έργο). ζ) Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων προς ρέμα «Σκιτσά» (νέο έργο). θ) Επεξεργασία ιλύος : Δεξαμενή πάχυνσης, Μονάδα αφυδάτωσης, Χώρος προσωρινής αποθήκευσης αφυδατωμένης ιλύος (υφιστάμενο και νέο έργο). Η επιλογή των επιμέρους συστημάτων επεξεργασίας έγινε με γνώμονα αφενός την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκροής και αφετέρου την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων.

Κύριος του έργου, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και φορέας υλοποίησης ο Δήμος Δελφών. Για την υλοποίησή του ιδιαίτερα καθοριστική είναι η συμβολή του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής (με ποσό 2.394.344,15 €) και ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών (με ποσό 105.655,85€).

Οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου ξεκίνησαν το 2016 από την δημοτική Αρχή υπό τον Θανάση Παναγιωτόπουλο. Το έργο μελετήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Δελφών, δημοπρατήθηκε επί δημαρχίας Θ. Παναγιωτόπουλου και συμβασιοποιήθηκε από την υφιστάμενη δημοτική Αρχή.

“Πρόκειται για μία από τις πλέον σημαντικές παρεμβάσεις η οποία  θα βελτιώσει κατά πολύ το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου Δελφών, δίνοντας ταυτόχρονα λύσεις σε χρόνια και πολύ σοβαρά προβλήματα της περιοχής”, θα σημειώσει σχετικά ο Δήμαρχος Δελφών, Παναγιώτης Ταγκαλής, θέλοντας να τονίσει στην Εν Δελφοίς τη σημασία της συγκεκριμένης εξέλιξης.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Εν Δελφοίς και το fokidanews.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]