Βιώσιμη ανάπτυξη και επένδυση στην καταπολέμηση της κλιματική αλλαγής θέλει η φινλανδική Προεδρία

Σε μια πιο πράσινη Ένωση που θα δίνει προτεραιότητα στην κλιματική προσαρμογή και τη βιώσιμη ανάπτυξη στοχεύει η Φινλανδική προεδρία, φέρνοντας παράλληλα σε πρώτο πλάνο και τις ψηφιακές υποδομές και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Μιλώντας σε συνεδρίαση της Επιτροπής περιφερειακής ανάπτυξης (REGI) του Ευρωκοινοβουλίου την Τρίτη (23 Ιουλίου), η Katri Kulmuni, Υπουργός Οικονομικών Υπoθέσεων της Φινλανδίας τόνισε τη σημασία οι πολιτικές της ΕΕ να γίνουν όσο το δυνατόν πιο πράσινες και οι προσπάθειες της κλιματικής προσαρμογής να υποστηριχθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό μέγεθος, αλλά και στα πλαίσια του μακροχρόνιου προϋπολογισμού της ΕΕ για την επόμενη περίοδο.

Η φινλανδική Προεδρία θα είναι η πρώτη που θα ενσωματώσει τις νέες προτεραιότητες για την περίοδο 2019-2024 στο έργο του Συμβουλίου, και οι προτεραιότητες της έχουν ως κύριο άξονα το σύνθημά «Βιώσιμη Ευρώπη, βιώσιμο μέλλον».

Το πρόγραμμα της Προεδρίας επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες, την ενίσχυση των κοινών αξιών και του κράτους δικαίου, την επίτευξη μιας πιο ανταγωνιστικής ΕΕ, δίχως αποκλεισμούς, την ενίσχυση της θέσης της ΕΕ ως παγκόσμιας ηγετικής δύναμης στον τομέα της δράσης για το κλίμα και την ολοκληρωμένη προστασία της ασφάλειας των πολιτών.

Αναφερόμενη στην Πολιτική Συνοχής και στις προοπτικές της Ευρώπης για εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος της Φινλαδικής Προεδρίας είναι να ενισχυθεί επίσης η έρευνα και η καινοτομία.  Οι πολιτικές της ενιαίας αγοράς και οι ψηφιακές υποδομές αποτελούν ένα άλλο βασικό εργαλείο στα χέρια της Ένωσης για οικονομική και κοινωνική πρόοδο, ενώ το ίδιο ισχύει και για την δια βίου και επαγγελματική μάθηση.

Επιπλέον, βασική κινητήρια δύναμη για την ευρωπαϊκή κοινωνία και την Συνοχή αποτελεί η επένδυση στη νεανική απασχολησιμότητα και τη βιομηχανία.

Συνδυαστικά, οι παραπάνω προτεραιότητες, όπως εξήγησε η ίδια, θα μετατρέψουν την Ευρώπη σε νούμερο ένα παίκτη στην παγκόσμια διάταξη και θα επιτρέψουν την ισορροπημένη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα στην παγκοσμιοποίηση και τις σχετικές προκλήσεις που καλείται ήδη να αντιμετωπίσει το μπλοκ.

Αμφιβολίες από τους ευρωβουλευτές

Τα λόγια της κ. Kulmuni, ωστόσο, δε φάνηκε να έπεισαν εξ ολοκλήρου τους νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές, οι οποίοι εστίασαν στην ιδιαίτερα περιορισμένη παρουσία της Πολιτικής Συνοχής από το πρόγραμμα προτεραιοτήτων της φινλανδικής προεδρίας.

«Από το πρόγραμμα 17 σελίδων της φινλανδικής προεδρίας, η Συνοχή αναφέρεται μια φορά σε μια παράγραφο» τόνισε ο ευρωβουλευτής Andrey Novakov (EPP), απευθυνόμενος στην Υπουργό.

Αναφερόμενος στις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης (GUE/NGL), σημείωσε ότι η μείωση τους θα αποτελέσει ένα δύσκολο έργο τα επόμενα χρόνια, ειδικό εφόσον τα κονδύλια της Συνοχής μειωθούν κατά 8%, σύμφωνα με την τρέχουσα πρόταση της Κομισιόν.

Το ίδιο ισχύει και για τη νησιωτικότητα και την εδαφική συνοχή, βασικούς συστατικούς παράγοντες της Πολιτικής Συνοχής, που όμως απειλούνται με βάση το νέο προτεινόμενο πλαίσιο για τη Συνοχή κατά την περίοδο 2021-2027.

Στη νησιωτικότητα και την κοινωνικοοικονομκή συνοχή που βρίσκεται υπό απειλή στον ευρωπαϊκό νότο αναφέρθηκε και ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος (EPP), ο οποίος έθεσε επίσης το ζήτημα των συνεπειών του brain drain, ένα ζήτημα άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνική πρόοδο και τη νεανική απασχολησιμότητα στην Ευρώπη.

Από την πλευρά της, η Υπουργός υπερασπίστηκε το πρόγραμμα της χώρας της, τονίζοντας παράλληλα ότι η φινλανδική Προεδρία δεσμεύεται οι διαπραγματεύσεις για τη Συνοχή και τα εμπλεκόμενα προγράμματα, όπως τo Interreg, να προχωρήσουν βαθιά από τον Σεπτέμβριο, έτσι ώστε, ιδανικά, να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τον Ιανουάριο του 2021, και με αυτό τον τρόπο να μην καθυστερήσει η εφαρμογή των προγραμμάτων.

Νέο Προεδρείο

Στις 10 Ιουλίου, η επιτροπή REGI πραγματοποίησε συνεδρίαση συγκρότησής της για τη νέα περίοδο, εκλέγοντας ως νέo πρόεδρο το Γάλλο Younous Omarjee (GUE/NGL). Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, η επιτροπή εξέλεξε επίσης τον 1ο Αντιπρόεδρό της, τον Πολωνό Krzysztof Hetman (ΕΛΚ).

Στις 23 Ιουλίου, η REGI ολοκλήρωσε την εκλογή του γραφείου της επιτροπής ως εξής:

  •  2ος Αντιπρόεδρος: ο Ρουμάνος Cristian Ghinea (Renew Europe)
  • 3ος Αντιπρόεδρος: ο Ρουμάνος Adrian-Dragoş Benea (S&D)
  • 4ος Αντιπρόεδρος: η Ισπανίδα Isabel Benjumea Benjumea (EPP)
X