Βιοκλιματικές αναπλάσεις στο κέντρο της Κατερίνης – Προτεραιότητα σε πεζούς και ποδηλάτες

κατερίνη [odelalis.gr]

Ένα σημαντικό έργο, το οποίο πρόκειται να αλλάξει ριζικά τη σημερινή εικόνα της Κατερίνης βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και αναδεικνύοντάς την σε ένα σύγχρονο αστικό κέντρο, είναι αυτό που αφορά τις βιοκλιματικές αναπλάσεις σε κοινόχρηστους χώρους & διαδρομές πεζών και ποδηλάτων στο κέντρο της πόλης.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση, η οποία έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.037.200 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αποτελώντας μια ακόμη καθοριστική συμβολή της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και ειδικότερα στην ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών.

Τι περιλαμβάνει

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις εντός του αστικού ιστού της πόλης της Κατερίνης και συγκεκριμένα στο εμπορικό κέντρο της, αλλά και σε οδούς από και προς αυτό. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε αναπλάσεις των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής, οι οποίες συνίστανται στον επανακαθορισμό των διαδρομών κίνησης πεζών και οχημάτων και στην ένταξη διαδρομών ποδηλάτου στον υφιστάμενο και περιορισμένο κοινόχρηστο χώρο.

Ειδικότερα, και συμπληρωματικά σε ήδη υλοποιημένες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κίνησης πεζών και ποδηλάτων, που περιλαμβάνει βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια καθώς και βελτιώσεις και επεκτάσεις του δικτύου πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και διασφάλιση προσβασιμότητας για όλους.

Πρόκειται να κατασκευαστεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην περιοχή παρέμβασης, το οποίο μελλοντικά θα επεκταθεί σε ολόκληρο τον αστικό ιστό, είτε με μερική καθαίρεση πεζοδρομίων και προσαρμογή των ποδηλατοδρόμων στην υφιστάμενη υποδομή των οδών, είτε με κατασκευή ποδηλατοδρόμων σε νέα πεζοδρόμια, είτε με την ένταξή τους εντός πεζοδρόμων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως υποδομή του ποδηλάτου επιλέχθηκε η συνύπαρξη πεζών και ποδηλάτων επί του πεζοδρομίου με οπτικό διαχωρισμό μεταξύ αυτών.

Επιπλέον θα κατασκευαστούν νέα πεζοδρόμια με βιοκλιματικά υλικά και θα γίνει φύτευση νέων δέντρων.

Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα: α) Βιοκλιματικές αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδρομών πεζών και ποδηλάτων με προϋπολογισμό 2.690.000 ευρώ και β) Μετατοπίσεις Δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ) με προϋπολογισμό 347.000 ευρώ.

 

 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης έγκειται σε ανακατασκευή πεζοδρομίων στην περιοχή παρέμβασης, δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών, δημιουργία θέσεων στάθμευσης, αποχέτευση ομβρίων, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, έργα πρασίνου και οδοφωτισμό.

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης συγκαταλέγονται ενδεικτικά, ο περιορισμός του φαινομένου της θερμικής νησίδας εντός αστικού ιστού, η μείωση των εκπομπών CO2 και η τόνωση εναλλακτικών μορφών μετακινήσεων όπως η χρήση ποδηλάτου.

Ωφελούμενοι της πράξης αποτελούν τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι του αστικού ιστού της Κατερίνης όσο και οι επισκέπτες και τουρίστες της πόλης.

«Εμβληματική παρέμβαση στον αστικό ιστό της Κατερίνης»

Όπως είχε αναφέρει τον Φεβρουάριο του 2018, ύστερα από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, πρόκειται για μια εμβληματική παρέμβαση στον αστικό ιστό της Κατερίνης, καθώς προβλέπονται επεμβάσεις σε οδούς της πόλης και συγκεκριμένα στο εμπορικό κέντρο, αλλά και στους δρόμους που συμβάλουν σ’ αυτό.

«Η παρέμβαση που υλοποιούμε στην Κατερίνη αφορά σε μια πολύ σημαντική ανάπλαση του εμπορικού κέντρου, η οποία θα βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργικότητά του και την εικόνα του. Είναι μια συνολική παρέμβαση στην καρδιά της πόλης, στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών, που θα δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον, πιο βιώσιμο, πιο λειτουργικό, πιο ανθρώπινο. Είναι παράλληλα ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εμπορικότητας της περιοχής».

Να σημειωθεί πάντως πως η μέχρι σήμερα πορεία του συγκεκριμένου έργου, το οποίο περιλαμβάνεται στο ψηφισμένο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κατερίνης για το τρέχον έτος, δεν ήταν ανέφελη. Ειδικότερα, το φθινόπωρο του 2019 διαπιστώθηκε πως υπήρχαν σοβαρές εκκρεμότητες για το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, αφού έως τότε δεν έχουν κατατεθεί οι απαραίτητες μελέτες. Ως αποτέλεσμα ο κίνδυνος της απένταξης του έργου «Βιοκλιματικές αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδρομών, πεζών και ποδηλάτων» ήταν ορατός. Τότε είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και μετά τις διαπιστώσεις ως προς την καθυστέρηση του έργου καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να προχωρήσουν ταχύτερα οι διαδικασίες.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Ενημέρωση και Αγγελίες και το odelalis.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

X