Τρία έργα από το ΕΣΠΑ αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

arap_tzami_1 [ergasia-press.gr]

Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, οι οποίες αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (με ΑΔΑ: 6ΓΒΙΛΒ-ΓΞΤ, ΨΝ5Υ7ΛΒ-93Α 6ΡΙΗ7ΛΒ-ΘΒΝ), τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, λαμβάνει παράταση η ημερομηνία λήξης για τρία έργα με δραμινό ενδιαφέρον, τα οποία είναι ενταγμένα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020». Όπως αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις η ανάγκη παράτασης προκύπτει για «διαχειριστικούς λόγους», ενώ υπάρχει και η θετική εισήγηση από την Ενδιάμεση Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πρόκειται για τρία έργα, τα οποία υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Και τα τρία έργα πλέον έχουν ως χρόνο ολοκλήρωσης τις 31-12-2023, ημερομηνία η οποία αποτελεί και τον επίσημο χρόνο ολοκλήρωσης του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020. Άλλωστε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο, παραδοσιακά, σε κάθε προγραμματική περίοδο λαμβάνει παράταση, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι πράξεις που είναι ενταγμένες σε αυτό.

Για την παράταση ολοκλήρωσης των τριών έργων με δραμινό ενδιαφέρον, φυσικά και δεν προκύπτει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, ενώ εκτιμάται πως η ολοκλήρωσή τους θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, πολύ νωρίτερα από τη νέα προθεσμία που δόθηκε για αυτά. Εξάλλου, και τα 3 έργα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr, τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον οποίο παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ, έχουν (άλλο λιγότερο και άλλο περισσότερο) σημαντικό ποσοστό απορρόφησης.

Το φυσικό αντικείμενο των δύο εκ των τριών έργων είναι στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Δράμας και του τρίτου ο Δήμος Παρανεστίου, ο οποίος είναι άλλωστε και ο δικαιούχος του.

Τα έργα είναι τα εξής:

-«Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος για την ανάδειξη και προβολή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης», με προϋπολογισμό 401.187,00 ευρώ και με δικαιούχο τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Πρόκειται για έργο το οποίο εντάχθηκε στις 15-04-2019 και το ποσοστό απορρόφησής του, σύμφωνα με τη σελίδα ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr, είναι 28%.

-«Αποκατάσταση Τεμένους “Αράπ – Τζαμί” στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας», προϋπολογισμού 1.469.300,00 και με δικαιούχο την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων. Πρόκειται για έργο το οποίο εντάχθηκε στις 22-05-2018 και το ποσοστό απορρόφησής του, σύμφωνα με τη σελίδα ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr, είναι 9,04%.

-«Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου», με προϋπολογισμό 1.132.332,58 ευρώ και με δικαιούχο τον Δήμο Παρανεστίου. Πρόκειται για έργο το οποίο εντάχθηκε στις 01-08-2016 και το ποσοστό απορρόφησής του, σύμφωνα με τη σελίδα ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr, είναι 78,61%.

Υποδομές φιλοξενίας στον οικισμό της ΔΕΗ στο Μεσοχώρι

Το έργο «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου» περιλαμβάνει την ανακαίνιση – επισκευή 24 υφιστάμενων κτηρίων (7 κτήρια τύπου με εμβαδό κάθε κτηρίου 120,67 τ.μ. και 17 κτήρια με εμβαδό κάθε κτηρίου 93,38 τ.μ.) στον οικισμό της ΔΕΗ στο Μεσοχώρι Δήμου Παρανεστίου, καθώς και την προμήθεια όλου του απαραίτητου οικιακού εξοπλισμού με σκοπό την πλήρη λειτουργία τους για τη διαμονή ειδικών ομάδων (μαθητών).

Ειδικότερα όσον αφορά τις εργασίες ανακαίνισης – επισκευής των κτηρίων, σε αυτές περιλαμβάνονται καθαιρέσεις επιχρισμάτων, πλακοστρώσεων, επικεραμώσεων και επανακατασκευή τους, αποξήλωση και αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων, επενδύσεις τοίχων και επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, πλήρης ανακαίνιση λουτρών-WC-κουζινών, εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, θερμομόνωση του κελύφους των κτιρίων. Επίσης θα τροποποιηθεί ένας οικίσκος με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες ΑμεΑ.

Στον εξοπλισμό που θα παραδοθεί περιλαμβάνονται τα απαραίτητα έπιπλα υπνοδωματίων – σαλονιού, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυκουζινάκια, κουζινικά σκεύη, λευκά είδη.

Ανάδειξη και προβολή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης

Το έργο «Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος για την ανάδειξη και προβολή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού και άρτια εξοπλισμένου Κέντρου Πληροφόρησης για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης στην Αίθουσα «Μελίνα» στη Δράμα, καθώς και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο επιμέρους υποέργων:

Α. Οργάνωση και δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης στη Δράμα. Για την υλοποίησή του απαιτούνται γραφιστικές και εκτυπωτικές υπηρεσίες, φωτογραφικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δημιουργίας εκθεμάτων, υπηρεσίες δημιουργίας και τοποθέτησης διαδραστικής μακέτας, υπηρεσίες δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού, συγγραφής και επιμέλειας κειμένων και μετάφραση αυτών στην αγγλική γλώσσα. Για την ολοκλήρωση των παραπάνω και τη δημιουργία του Κέντρου Ενημέρωσης θα λάβει χώρα η προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και των φωτιστικών σωμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στην Έκθεση Τεκμηρίωσης και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Αναλυτικότερα το υποέργο περιλαμβάνει: α) Οργάνωση εκθεσιακού χώρου: – Διαμόρφωση αίθουσας υποδοχής με την κατασκευή επίπλων γραφείου και αποθηκευτικών ερμαρίων,καθώς και με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού προβολών (projectors,, media server, player software, UPS) και φωτισμού του χώρου και των εκθεμάτων.- Δημιουργία εννέα (9) σύνθετων εκθεμάτων με εύληπτα και ελκυστικά κείμενα, εντυπωσιακό εποπτικό υλικό (προβολές, χάρτες, φωτογραφίες, σχέδια κ.ά.), δυναμικά και διαδραστικά μέσα (οθόνες αφής με πολυμεσικές εφαρμογές, προβολές οπτικού υλικού 360ο, προβολές σε οθόνες, εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας) και πραγματικά υλικά. β) Εξωτερικός χώρος: θα γίνουν μικρής κλίμακας παρεμβάσεις με στόχο τον εξωραϊσμό και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Κέντρου, όπως σήμανση και μικρές διαμορφώσεις καθιστικών.

Β. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης. Το υποέργο περιλαμβάνει σχεδιασμό και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, με στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για το Εθνικό Πάρκο και τη σημασία της προστασίας του αλλά και να διαμορφώσουν στάσεις, αξίες και συμπεριφορές ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες, ικανοί να διαχειριστούν θέματα που σχετίζονται με την προστασία και διατήρηση της φύσης. Το εκπαιδευτικό υλικό ηλικιακά απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει τη μορφή μουσειοσκευής/βαλίτσας, θα παραχθεί σε δύο ανάτυπα, και θα περιλαμβάνει:- Κινητή έκθεση για το ΕΠΟΡ – Ενημερωτικό κείμενο για το ΕΠΟΡ- Υποστηρικτικό υλικό για τον μαθητή και τον εκπαιδευτή- Εικονική περιήγηση στο ΕΠΟΡ. Οι εργασίες που θα παρασχεθούν προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού, συγγραφής και επιμέλειας κειμένων, γραφιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δημιουργίας εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας και της προμήθειας του αντίστοιχου εξοπλισμού.

Αποκατάσταση του «Αράπ Τζαμί» στην πλατεία Δικαστηρίων

Το τέμενος (Αράπ Τζαμί) βρίσκεται στην παλιά μουσουλμανική συνοικία της Δράμας και κτίστηκε γύρω στα 1850-1875 σε θέση παλαιότερου τεμένους. Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την υπ’ αριθ. Α/Φ31/2737/347/17-3-1977 (ΦΕΚ 308/Β’/31-3-1977) και από το 2001 ανήκει στον Δήμο Δράμας. Το Αράπ τζαμί κατατάσσεται στα μονόχωρα τρουλαία τεμένη με τριμερές προστώο. Οι τρουλίσκοι της διώροφης στοάς και του προστώου καλύπτονται με τετράρρικτες στέγες με κεραμίδια και ο κεντρικός τρούλος με οκταγωνική στέγη.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου και του ζωγραφικού του διακόσμου καθώς και εργασίες συντήρησης των μαρμάρινων, μεταλλικών και κεραμικών στοιχείων του, με στόχο το μνημείο να αποδοθεί στο κοινό πλήρως αποκατεστημένο και λειτουργικό.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Εργασία… Συν και το ergasia-press.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

X