Το ΕΤΠΑ προσέφερε χρηματοδοτική διέξοδο με πρόγραμμα 165.000 ευρώ στο ΚΚΣ Κιλκίς

ΚΚΣ Κιλκίς [eidisis.gr]

Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης δραστηριοποιείται στο Ν. Κιλκίς από το 1994 και προσφέρει παροχές σε ΑμεΑ που περιλαμβάνουν θεραπείες: εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, προσαρμοσμένη φυσική αγωγή. Κοινωνική υπηρεσία, ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη και συμβουλευτική, εναλλακτικές θεραπείες όπως υδροθεραπεία και θεραπευτική ιππασία καθώς και δημιουργική απασχόληση και εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του ΚΚΣ.

Το κτήριο του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης είναι συνδεδεμένο στην συλλογική μνήμη των Κιλκισιωτών και κυρίως των νεότερων γενεών ως κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα στέγαζε το ΠΙΚΠΑ ενώ από το 1929 που περιήλθε στην κατοχή του δημοσίου φιλοξένησε και άλλες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους.

Με το πέρας των χρόνων προέκυψε η ανάγκη για ολική ανακαίνιση του κτηρίου η οποία ολοκληρώθηκε το 2016 με την υποστήριξη του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ο εξοπλισμός σε μεγάλο ποσοστό δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες καθώς μεγάλο τμήμα του προερχόταν από δωρεές και συνεπώς ήταν αποσπασματικός είτε έφτανε σε σημείο ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής του.

Αμέσως λοιπόν κατέστη πρόδηλη η ανάγκη ανανέωσης του εξοπλισμού του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ του φορέα.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητήθηκαν χρηματοδοτικές λύσεις ώστε το Κέντρο να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους του με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Η λύση προήλθε από το ΕΤΠΑ και συγκεκριμένα από το Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανακαίνιση που προηγήθηκε. Παράλληλα το σύνολο του προσωπικού με πυρήνα την διεπιστημονική ομάδα κατέγραψε τις ανάγκες και εντόπισε τις σχετικές προδιαγραφές.

Εξοπλισμός φυσικοθεραπείας, προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής, εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης και συγκεκριμένα κεραμικής, παραϊατρικός, αναπηρικός, τεχνολογικός, ξενοδοχειακός εξοπλισμός και εξοπλισμός γραφείων αποτελούν το σύνολο των ειδών που προμηθεύτηκε ο φορέας. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι ανάμεσα στον εξοπλισμό συγκαταλέγονται δύο αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ενώ ο εξοπλισμός της φυσικής αγωγής δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης – σε πραγματικό χρόνο – των ζωτικών ενδείξεων των ωφελούμενων.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού. Ο φορέας μέσω της ίδιας χρηματοδότησης προμηθεύτηκε ένα καινούριο λεωφορείο με δυνατότητα μεταφοράς αναπηρικών αμαξιδίων και εκκρεμεί η προμήθεια και εγκατάσταση θερμοκηπίου – μαζί με τον σχετικό εξοπλισμό – στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Ένα μικρό τμήμα του εξοπλισμού που δεν κρίθηκε ως επιλέξιμο για χρηματοδότηση από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντικαταστάθηκε με εξοπλισμό που εστάλη στο Κέντρο από την έδρα της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

Στόχος της προσπάθειας είναι η βελτίωση των προσφερόμενων παροχών στα ΑμεΑ με εξελιγμένα συστήματα και η βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και του άμεσου οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Κυρίως μειώνονται οι ανισότητες, καθώς τα ΑμεΑ αποκτούν πρόσβαση σε νέες υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό. Παράλληλα διευρύνεται το φάσμα της απασχόλησης των ωφελούμενων καθώς υπάρχει πρόσβαση σε νέες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες με αποτέλεσμα την επίτευξη σημαντικών στόχων όπως είναι η κοινωνικοποίηση και η εμπλοκή με την κοινότητα ενώ ταυτόχρονα το προσωπικό του Κέντρου έχει στη διάθεση του πληθώρα εργαλείων για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.

Τέλος, το οικογενειακό περιβάλλον ενισχύεται οικονομικά καθώς δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για την παροχή προσφερόμενων υπηρεσιών όπως θεραπείες και εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου.

H πράξη «Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ της ΑΜΚΕ Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα κατην. Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Το πρόγραμμα που υλοποιείται είναι προϋπολογισμού 165.952 ευρώ ,ε ποσοστό απορρόφησης που κινείται στο 93,54% και λήγει στο τέλος του 2020.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Κιλκίς και το eidisis.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

X