Το ΕΚ εγκρίνει την παροχή αυξημένης συνεισφοράς σε έργα στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε χθες την συνέχιση της αυξημένης Ευρωπαϊκής συνεισφοράς σε κοινωνικά και περιφερειακά σχέδια στην Ελλάδα, μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που θα ακολουθήσει μετά τη λήξη του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας.

Επίσης, ψηφίστηκε μια ειδική διάταξη η οποία θα προβλέπει την κάλυψη έως και του 85% του κόστους των έργων στην Κύπρο, μέχρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα προγραμματική περίοδος το 2020.

«Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την παροχή βοήθειας σε Ελλάδα και Κύπρο που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές δυσκολίες, προκειμένου να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020», δήλωσε η Ίσκρα Μιχαϊλοβα, πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ πρόσθεσε: «Οι αυξημένοι συντελεστές χρηματοδότησης δεν θα επηρεάσουν τα ετήσια όρια του μακροπρόθεσμου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού».

Το νομοθετικό ψήφισμα υιοθετήθηκε με 627 ψήφους υπέρ, 34 κατά και 31 αποχές.

Γιατί παρατείνεται η αυξημένη συγχρηματοδότηση σε χώρες που βρίσκονται σε δημοσιονομική προσαρμογή

Οι λεγόμενες συμπληρωματικές πληρωμές (“top-ups”) προστέθηκαν το 2010 στη συνεισφορά της ΕΕ, και έρχονται να προστεθούν στην ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση (αυξημένα ποσοστά συγχρηματοδότησης).

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, οι συμπληρωματικές πληρωμές διακόπτονταν τη στιγμή που ένα κράτος μέλος σταματούσε να λαμβάνει οικονομική βοήθεια στα πλαίσια προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Η διαφορά της χθεσινής απόφασης έγκειται στο ότι τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής  θα μπορούν να λαμβάνουν τις συμπληρωματικές πληρωμές μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο θα παύουν να λαμβάνουν οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο ενός προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.

Συγχρηματοδότηση στα προγράμματα της Κύπρου λόγω μείωσης επενδύσεων

Η Κύπρος καθώς βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολιτικής Συνοχής, λάμβανε 50% συγχρηματοδότηση για έργα στο πλαίσιο προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ωστόσο, λόγω του ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει εδώ και πολύ καιρό οικονομικές δυσκολίες και μείωση των επενδύσεων, της χορηγήθηκε ένα υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης της τάξης του 85% που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Ο επικαιροποιημένος κανονισμός αναμένεται να εγκριθεί και από το Συμβούλιο, ενώ θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.