Το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας γίνεται ανθρώπινο

Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας [alithianews.gr]

Με το ποσό του 1,5 εκ € χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας την ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάρου Καρδίτσας, μέσω του ΕΣΠΑ.

Το Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας είναι ένα εμβληματικό κτίριο της πόλης της Καρδίτσας που δεσπόζει στο κέντρο της πόλης. Το κτίριο θεμελιώθηκε το 1934 από τον Καρδιτσιώτη υπουργό δικαιοσύνης Σπύρο Ταλιαδούρο στη θέση οικοπέδου της Λαϊκής Βιβλιοθήκης «Η Αθηνά».

Το κτήριο είναι διώροφο, πλατυμέτωπο, σχήματος Π, με το τετράγωνο τυφλό τριώροφο κτίσμα των φυλακών στο εσωτερικό του (Το κτίσμα των φυλακών έχει πλέον κατεδαφιστεί). Η λιτή πρόσοψη μοιράζεται συμμετρικά με το υπερυψωμένο κεντρικό τμήμα της εισόδου και με επιβλητικό πρόπυλο. Επίστεψη με ακροκέραμα στα θυρώματα και επίχρισμα που μιμείται ισοδομική τοιχοποιία είναι τα μόνα, νεοκλασικής έμπνευσης, διακοσμητικά αρχιτεκτονικά του στοιχεία.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε προπολεμικά με τη γνωστή έκτακτη φορολογία του «μεγαρόσημου» από το ειδικό ταμείο ανεγέρσεως δικαστικών μεγάρων και φυλακών, όπως και σε αρκετές άλλες ελληνικές πόλεις. Λόγω της συγκυρίας του πολέμου, το κτήριο ολοκληρώθηκε το 1954, αφού πρώτα λειτούργησαν οι φυλακές από το 1948.

Το συνολικό εμβαδόν των εγκαταστάσεων του Μεγάρου είναι 2.530 τ.μ. Αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, ισόγειο και όροφο. Διαθέτει τρεις Δικαστικές Αίθουσες και φιλοξενεί τη Στέγη Ανηλίκων στο ισόγειο.

Εδώ και χρόνια ακούμε τους ανθρώπους που διαβιούν καθημερινά στο δικαστικό μέγαρο να λένε ότι πρέπει επιτέλους να ανακαινισθεί. Το καλοκαίρι ζεσταίνονται και τον χειμώνα κρυώνουν, μιας και ένα τόσο μεγάλο κτίριο δεν είναι εύκολο να το κρατήσεις σε θερμοκρασία άνεσης.

Το πάγιο αίτημα ήταν να γίνουν εργασίες ώστε το κτίριο να καταστεί ενεργειακά αποδοτικότερο.

Η μελέτη

Αρχικά, έγινε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η σχετική μελέτη που περιλαμβάνει, σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, φωτοβολταικό σύστημα, φωτιστικά τεχνολογίας Led, σύστημα μηχανικού αερισμού, συστοιχία αντλιών θερμότητας, αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων, εσωτερική μόνωση κελύφους και μόνωση κάτω από την οροφή.

Το σύνολο των παρεμβάσεων στα συστήματα οδηγεί στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σε κατηγορία Α, ενώ το σύνολο των παρεμβάσεων στο κέλυφος οδηγεί στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σε κατηγορία Γ.

Με τις παρεμβάσεις, στο αναβαθμισμένο κτίριο επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών CO2 κατά 88,1% και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά 75,9%. Το λειτουργικό κόστος μειώνεται από 72.564 ευρώ σε 9.894,20 ευρώ και η κατανάλωση καυσίμων από 245,9 KWh/m2 σε 35 Kwh/m2.

 

Ήρθε η ώρα η μελέτη να περάσει στην φάση της κατασκευής

Τον περασμένο μήνα το Περιφερειακό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης του έργου σε σχετικό μέτρο μετά από πρόσκληση του Ε.Π.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 €.

Ενέκρινε επίσης την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας

(Φορέας Υλοποίησης) και του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (Κύριος

του Έργου), για την υλοποίηση του ανωτέρου έργου.

 

Η τεχνική περιγραφή

Τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας. Ενδεικτικά προβλέπονται οι εξής εργασίες:

1. Εφαρμογή συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης στις τοιχοποιίες.

2. Θερμομόνωση οροφής

3. Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους

4. Προσθήκη μεταλλικών κιγκλιδωμάτων

5. Καθαίρεση και αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων του κτηρίου

6. Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας αέρος-νερού σε διάταξη συστοιχίας και

σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο τερματικών μονάδων

7. Τοποθέτηση τοπικών μονάδων μηχανικού αερισμού, μονάδες VAM με

σύστημα αεραγωγών στις δικαστικές αίθουσες και στους κοινόχρηστους

διαδρόμους.

8. Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων παλαιάς τεχνολογίας με νέα

τύπου LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

9. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ονομαστικής ισχύος

17,36 KWp

10. Κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας (BEMS)

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Σκοπός του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης είναι η επίτευξη καλύτερων συνθηκών εργασίας στους εσωτερικούς χώρους αυτών (θερμική άνεση, καλύτερες συνθήκες τεχνητού φωτισμού κ.λ.π.) του κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας καθώς και η σημαντική μείωση των ετησίων καταναλώσεων σε ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα και γενικότερα στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών CO2 κατ’ εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας περί μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης στα Δημόσια κτήρια.

Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις πρότυπες εγκεκριμένες προδιαγραφές, τις συμβάσεις, τα συμβατικά τεύχη και πάντα με τις επί τόπου οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας.

Η υλοποίηση του παραπάνω έργου, αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό. Να θυμίσουμε ότι από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του κ. Τσιάρας ως Υπουργού Δικαιοσύνης, το θέμα της αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου τέθηκε αμέσως, τόσο από την ηγεσία της τοπικής δικαιοσύνης, όσο και από τον Δικηφορικό Σύλλογο.

Είναι χαρακτηριστικές και οι σχετικές δηλώσεις των δύο αντρών που μιλάνε φια άριστη συνεργασία που φέρνει αποτελέσματα.

«Η άριστη συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο και τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα οδηγεί σε απτά, μετρήσιμα και δημιουργικά αποτελέσματα» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Είχαμε συμφωνήσει με τον Υπουργό, να υπερβούμε γραφειοκρατικά εμπόδια και διοικητικές αγκυλώσεις του παρελθόντος για τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υπηρεσιών της Δικαιοσύνης σε Λάρισα και Καρδίτσα. Επισπεύσαμε τις διαδικασίες, αναλάβαμε να εκπονήσουμε όλες τις υποστηρικτικές εργασίες και παραδίδουμε τις μελέτες για να μπορέσουν επιτέλους να αναβαθμιστούν τα δύο κτίρια. Με τη συνεργασία, λύνουμε χρόνια προβλήματα».

«Στην πρώτη μας συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό για τα Δικαστικά Μέγαρα της Καρδίτσας και της Λάρισας αναλάβαμε μια δέσμευση. Να υπερβούμε όλα τα εμπόδια και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών της δικαιοσύνης στη Θεσσαλία. Με τη χρηματοδότηση των υποστηρικτικών μελετών από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τόσο για το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, όσο και για το Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας, υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας και κάνουμε το πρώτο αλλά σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών της Δικαιοσύνης στην περιφέρειά μας».

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Αλήθεια Καρδίτσας και το alithianews.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]