Θετικά αποτελέσματα της Στρατηγικής της ΕΕ στον Δούναβη

delta-pinios-potamos-river [ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Θετικά αποτελέσματα τόσο στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, όσο και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών έχει η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR).

Αυτό επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες στη διάρκεια των εργασιών του διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Τούλτσεα, με θέμα «Καταπολέμηση της κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού στην περιοχή του Δούναβη».

Στη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου αναλύθηκαν τρόποι ανταλλαγής τεχνογνωσίας, δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στις δράσεις ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, με σκοπό την αύξηση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών, την πρόληψη και την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

X