Συνοχή: οι περιφέρειες ζητούν φιλόδοξο προϋπολογισμό από την ΕΕ και καλύτερη συνεργασία

[CPMR]

Το μανιφέστο της σχετικά με το μέλλον των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων παρουσίασε την Παρασκευή (18 Οκτωβρίου) η Διάσκεψη των Απομακρυσμένων και Θαλάσσιων Περιφερειών (CPMR), ζητώντας μεγαλύτερη υποστήριξη στις περιφέρειες της Ευρώπης, ένα φιλόδοξο προϋπολογισμό που θα στηρίζει μια βιώσιμη οικονομική ατζέντα και που δε θα περιλαμβάνει περικοπές στη πολιτική συνοχής.

Μεταξύ των βασικών σημείων του Μανιφέστου, που εγκρίθηκαν την Παρασκευή, είναι η ανάγκη για μια Ευρώπη που θα επιτρέπει στις περιφέρειες να συνεισφέρουν σημαντικά στη δημοκρατική νομιμότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, υποστηριζόμενες από ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για μια ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των περιοχών και θα προωθεί την επίτευξη της ουδετερότητας στον άνθρακα το αργότερο έως το 2050, θεωρείται από τη CPMR ως απαραίτητο βήμα, μαζί με τη διατήρηση της πολιτικής συνοχής ως κύριας επενδυτικής πολιτικής στην ΕΕ.

«Οι περιφέρειες, ως βασικοί πολιτικοί οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο, είναι και πρέπει να θεωρούνται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως βασικοί παράγοντες στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων», δήλωσε στη EURACTIV ο Πρόεδρος της CPMR, Vasco Cordeiro.

«Είναι πολύ σημαντικό αυτή η προσέγγιση να βασίζεται στην αλληλεγγύη, ένα βασικό στοιχείο και βασικό ζήτημα στο ευρωπαϊκό εγχείρημα… Η αλληλεγγύη μεταξύ των περιφερειών, των θεσμών και των κρατών μελών είναι το κύριο ‘τσιμέντο’ που μας κρατά ενωμένους», δήλωσε περαιτέρω ο Cordeiro.

Η Ελένη Μάριανου, γενική γραμματέας της CPMR, πρόσθεσε ότι «δεν μπορούμε να έχουμε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό εγχείρημα, μια φιλόδοξη εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή, χωρίς να υπερψηφίσουμε και να προτείνουμε έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό».

Μεταξύ των προτεραιοτήτων της CPMR, η ίδια ανέφερε τη συνοχή, την προσβασιμότητα, τη μετανάστευση και τον ρόλο των περιφερειών, την ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και την κλιματική αλλαγή.

«Θέλουμε να απευθυνθούμε στους νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές και στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σημείωσε.

Το μανιφέστο της CRPM τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην αειφόρο γαλάζια ανάπτυξη και στην έξυπνη εξειδίκευση, με ιδιαίτερη έμφαση στις θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ναυτιλιακές βιομηχανίες, την υδατοκαλλιέργεια και την αλιεία.

Επιπλέον, ζητεί περισσότερη φιλοδοξία για τις βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές και τις θαλάσσιες αρτηρίες, ως βασικά στοιχεία της προσέγγισης της ουδετερότητας στον άνθρακα, αλλά και για περισσότερη στήριξη προκειμένου να καταστεί η αεροπορία πιο πράσινη.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, το Μανιφέστο καλεί για πολιτικές που θα συνεισφέρουν στο να αναγνωριστεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι περιφέρειες και να διατεθούν επαρκείς χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Η μετανάστευση, η ένταξη των μεταναστών και η ανάπτυξη πρέπει να συνδέονται καλύτερα και να ευθυγραμμίζονται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου.

Οι περιφέρειες της CPMR θέλουν μια φιλόδοξη Ένωση

Νωρίτερα την Παρασκευή, η CPMR εξέδωσε δήλωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ στις Βρυξέλλες, προτρέποντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειές του για μια πιο φιλόδοξη Ένωση.

Στη δήλωσή της, η CPMR ζήτησε έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό και επανέλαβε «τη στήριξή της στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο βασισμένο στις συνεισφορές των κρατών μελών στο 1,3% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός τους (ΑΕΕ) και στην εισαγωγή νέων ιδίων πόρων».

Η CPMR κάλεσε το Συμβούλιο να θέσει τη Συνοχή σε κεντρική θέση στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, διότι η Συνοχή δεν πρέπει να είναι ‘ο αμνός που θα θυσιαστεί’ στο βωμό των διαπραγματεύσεων για το προϋπολογισμό».

«Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις προτάσεις της φινλανδικής Προεδρίας για περικοπή της πολιτικής συνοχής και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψηφίσαμε ομόφωνα για τη δήλωση αυτή που ήδη έχουμε ήδη στείλει στους αρχηγούς κρατούν που συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες», δήλωσε η κ. Μάριανου στη EURACTIV.

Η CPMR επιμένει ότι ο προϋπολογισμός της Eυρωπαϊκής Eδαφικής Συνεργασίας (ETC) θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 3,5% της συνολικής χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής και θέλει το Συμβούλιο να «τηρήσει τη θέση του όσον αφορά την αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ETC) για την εξασφάλιση των προγραμμάτων θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας και την αποφυγή διαταραχών όσον αφορά τη γεωγραφία και το πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων μετά το 2020».

Η Κροατική προεδρία επιθυμεί συμφωνία για τη Συνοχή

Απευθυνόμενη στην 47η Γενική Συνέλευση της CPMR, η κ. Tajana Huzak, υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Ταμείων της Κροατίας, τόνισε ότι η επίτευξη συμφωνίας για τη Συνοχή είναι απαραίτητη για την ομαλή μετάβαση στην επόμενη φάση και υποσχέθηκε ότι η Κροατική Προεδρία θα επικεντρωθεί στους κανονισμούς της Συνοχής το προσεχές έτος.

Η κ. Huzak πρόσθεσε επίσης ότι τα νησιά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως το εσωτερικό ηπειρωτικό κομμάτι των χωρών και ότι η ενεργειακή μετάβαση στα νησιά πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατό.

 

[Επιμέλεια: Zoran Radosavljevic]

X