Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Νέστου μέσω ΕΣΠΑ

Maria_Gatoula [savvas michailidis]

H Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2021 – 2022» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους:

-Μητέρες βρεφών, προ -νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία

-Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία

-Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση,

-Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία είναι ανάδοχοι γονείς, με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων

που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα τέκνα τους /άτομα που έχουν την κηδεμονία, σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία (του Δήμου Νέστου) να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 19/7/2021 και ώρα 11:00 έως 03/8/2021 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf.

Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο για να συμμετάσχει, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»), ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 3η/8/2021 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίνεται αυτόματα. Με την υποβολή της Αίτησης , οι αιτούσες δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και ιδίως το Άρθρο 10 που αναφέρεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

 

«ΕΩΣ ΤΙΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ»

Για όλα τα παραπάνω, μίλησε στην «ΦτΝ» η πρόεδρος του Νομικού Προσώπου «ΕΥνεστία» του Δήμου Νέστου κ. Μαρία Γατούλα. Αναλυτικότερα η ίδια εξήγησε ότι «οι εγγραφές για τα παιδάκια μέσω ΕΣΠΑ είναι έως τις 3 Αυγούστου, οπότε και οι  γονείς θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις. Όλα αυτά βέβαια, γίνονται και διαδικτυακά, αλλά παρόλα αυτά είναι ανοικτοί οι παιδικοί και όλες οι προϊσταμένες και το προσωπικό είναι στην διάθεσή τους. Κλείνουμε τέλος Ιουλίου, αλλά παραμένουμε και τις ημέρες που χρειάζεται για να βοηθήσουμε τους γονείς ώστε να υποβάλλουν τις αιτήσεις. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό, για όσες ημέρες χρειάζεται. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε όλα τα παιδιά, να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των βρεφών αλλά και των γονέων και θα το επιτύχουμε. Όσοι γονείς θα είναι δικαιούχοι του ΕΣΠΑ, δεν έχουν επιβάρυνση. Υπάρχει χρηματοδότηση (ένα ποσό ετησίως) για το κάθε παιδί. Οι υπόλοιποι, που θα πρέπει να φέρουν τα παιδιά τους με πληρωμή, πρέπει να γνωρίζουν πως κάθε χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα τροφεία, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις καταστάσεις (εισοδήματα, οικογενειακή κατάσταση, αναπηρίες κλπ). Οι τιμές που ορίσαμε πέρυσι, που θα υφίστανται και φέτος, είναι εξαιρετικά χαμηλές και αυτό το βλέπουμε και σε σύγκριση με άλλους δήμους, άλλων νομών. Πρόκειται για μια πραγματική βοήθεια. Είναι λογικό ότι ο γονέας θα πληρώσει ένα ποσό, για τις υπηρεσίες που θα παρέχουμε στο παιδί του, αλλά μιλάμε για ποσά πολύ μικρά, πολύ προσιτά – μερικές φορές είναι και συμβολικά – καθώς πρόθεσή μας  είναι να έρθουν όλα τα παιδάκια στον παιδικό. Βεβαίως υπάρχει μια κλιμάκωση των τιμών, αλλά η λογική μας είναι να παρέχουμε σε όλα τα παιδιά, ο,τι περισσότερο μπορούμε. Συνεπώς θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Μάλιστα, όταν ήρθαμε στην διοίκηση, μου φάνηκαν λίγο ακριβές οι προηγούμενες τιμές (της προηγούμενης διοίκησης) – ενώ τα βρεφικά τμήματα μας κοστίζουν περισσότερο –  και τις μειώσαμε κιόλας. Όσον αφορά στο ΕΣΠΑ, η αξιολόγηση αφορά και σε μόρια που λαμβάνουν οι γονείς (οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια), ενώ ο αριθμός των παιδιών που θα τοποθετηθούν, έχει να κάνει και με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν. Αφού υποβληθούν οι αιτήσεις, βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα».

 

Η ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» , ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» εντάσσεται:

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ.) 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στην απασχόληση, της εξέλιξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, της συμφιλίωσης του επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία» του Καν. 1304/2013.

 

Στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) 2014-2020, και εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», Επενδυτική Προτεραιότητα 9i «Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας» ή/και 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών» του καν. 1304/2013.

Στόχοι είναι:

Η αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας,

Η ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία,

Η διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης ευάλωτων παιδιών και παιδιών σε ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης/child guarantee.

Η δράση υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο Πρόσκλησης Προγράμματος, μέγιστης διάρκειας

έντεκα (11) μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2021-2022 (από την 1η Σεπτεμβρίου

2021 έως την 31η Ιουλίου 2022).

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή στις ωφελούμενες θέσεων φροντίδας και

φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε αντίστοιχες Δομές Φορέων,

βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης

φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.), ώστε να διασφαλιστεί η

ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η

ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Σε όλες τις ωφελούμενες χορηγείται «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), που εντάσσεται στο ΕΠ ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ. όταν το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά) και των δύο συζύγων/μερών και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση, είναι πάνω από το όριο της φτώχειας ή εντάσσεται στο οικείο Π.Ε.Π., όταν το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά) και των δύο (2) συζύγων/μερών και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση, είναι ίσο ή κάτω από το όριο της φτώχειας, αφαιρουμένου του φόρου που καταβλήθηκε, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών, της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Δελτίο Τύπου ΕΛ.ΣΤΑΤ. έτους 2020 «Κίνδυνος

Φτώχειας») για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.

Οι ωφελούμενες επιλέγουν θέση σε Δομή/Φορέα, αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν

«αξία τοποθέτησης» (voucher).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 78812/14.07.2021 ΚΥΑ, η κατανομή του προϋπολογισμού για το

έτος 2021-2022 θα γίνει ανά περιφέρεια και επιχειρησιακό πρόγραμμα και ανέρχεται σε

ποσό ύψους 279.000.000 €

Το 65% του προϋπολογισμού θα διατεθεί για τις δομές κατηγορίας Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, ενώ το

35% (κατ’ ανώτατο) για τις δομές κατηγορίας Γ και Δ, με προτεραιότητα στην κατηγορία

Δομής Δ. Με βάση αυτή την αρχική κατανομή τα ποσά είναι ενδεικτικά και μπορούν να

διαφοροποιηθούν κατά την εξέλιξη της δράσης.

Την κατανομή του συγχρηματοδοτούμενου μη επιλέξιμου ποσού, πραγματοποιεί η ΕΕΤΑΑ

Α.Ε., ως δικαιούχος των Πράξεων.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Φωνή του Νέστου και το thraki.com.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

X