“Μαθητής στο σπίτι”: laptop και tablet σε μαθητές, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Tablet_Kids [stem.T4L on Unsplash]

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ στον ειδικό στόχο 2α.5.2 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες», μέσω του προγράμματος “Μαθητής στο σπίτι”.

Εδώ και καιρό ακούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα χρηματοδοτήσει μαθητές και φοιτητές με voucher 200 ευρώ για αγορά υπολογιστών, tablet και laptop.

Πέρα όμως από το πρόγραμμα αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και πάλι πρωτοπορεί και ήδη έχει

ανοίξει πρόσκληση από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για τον σκοπό αυτό και θα διατεθούν συνολικά 2 εκ. Ευρώ σε μαθητές της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την απόκτηση ηλεκτρονικού εξοπλίσου, αλλά και σύνδεσης ίντερνετ.

Η πρόσκληση έχει τίτλο, Εξοπλισμός μαθητών της Θεσσαλίας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, με φορητό Ηλεκτρονικό εξοπλισμό/συστήματα για εκπαίδευση σε ψηφιακό περιβάλλον στην περίοδο covid-19, “Μαθητής στο σπίτι”.

Η Δράση “Μαθητής στο σπίτι”, σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ειδικότερα στο πλαίσιο του Άξονα 2.α – συγχρηματοδότησης Ε.Κ.Τ. – / Θεματικού Στόχου 9 / Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii, καθώς έχει συνάφεια με το περιεχόμενό τους και συμβάλει στον ειδικό στόχο 2α.5.2 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες». Συνάδει δε, με το πλαίσιο του Προσωρινού Πλαισίου της Ε.Ε. για δράσεις Ε.Κ.Τ. – μέτρων υποστήριξης αντιμετώπισης πανδημίας covid-19, με επικέντρωση στους νέους, ψηφιακό περιβάλλον και υποστήριξη εκπαίδευσης.

Η Δράση “Μαθητής στο σπίτι”, στοχεύει στην υποστήριξη της ανάγκης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και τηλεργασίας μαθητών, όταν αυτό επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας βίας όπως είναι οι τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας covid-19, όπου απαιτείται λόγω εμφάνισης κρουσμάτων – περιστατικών covid ή και για προληπτικούς λόγους ή και με γενικότερη νομοθετική ρύθμιση, μαθητές τμημάτων ή σχολείων να παραμένουν στις οικίες τους και η εκπαίδευσή τους να γίνεται εξ αποστάσεως με χρήση κατάλληλων μέσων και εργαλείων.

Με τη Δράση αυτή καλύπτεται και κάθε ανάλογη ανάγκη όπου μαθητές δεν έχουν δυνατότητα προσέγγισης στο σχολείο για ορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να αποκοπούν μαθητές από την εκπαίδευσή τους, λόγω έλλειψης πόρων συμμετοχής στην τηλεεκπαίδευσή τους.

Ως εκ τούτων, για τη συνέχιση συμμετοχής όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεδομένων και των δυνατοτήτων ψηφιακής εκπαίδευσης που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας, απαιτείται να έχουν διαθεσιμότητα κατάλληλου εξοπλισμού, που δεν ισχύει για το σύνολο των μαθητών, παρότι ήδη έχουν γίνει ενέργειες (Υπουργείο κ.α.) κάλυψης όσων ήταν εφικτό.

Επιπρόσθετα, η χορήγηση κατάλληλου φορητού ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε μαθητές, ιδίως ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία, συνεισφέρει έμμεσα και στην ψηφιακή εκπαίδευσή τους και επικοινωνία. Έμμεσα οφέλη είναι η αξιοποίηση της πληροφορικής ως εργαλείο έρευνας και γνώσης, αλλά και για την κατάκτηση γενικών δεξιοτήτων σε νέους μαθητές και ειδικότερα σε αυτούς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κινδυνεύουν από φτώχεια ή και κοινωνικό αποκλεισμό.

Σημειώνεται ότι η τηλεεκπαίδευση για δημόσιες σχολικές μονάδες στη Θεσσαλία αφορά περίπου σε 86.000 μαθητές (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2018-2019), εκ των οποίων με βάση σχετικά στοιχεία (ΤΕΒΑ, ΚΕΑ, Κ.Κ. κ.α.) πολλοί ανήκουν σε οικογένειες κάτω του ορίου της φτώχειας.

Η υπόψη δράση του ΠΕΠ. Θ στοχεύει σε συγκεκριμένη ομάδα ωφελουμένων, που είναι τα παιδιά των πλέον ευάλωτων σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό οικογενειών που έχουν εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας που είναι μαθητές σε Δημόσιο σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλία, καθώς δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν περισσότερο να μείνουν έστω προσωρινά εκτός εκπαιδευτικού συστήματος με τις όποιες αρνητικές συνέπειες.

Ωφελούμενοι της Δράσης ως εκ τούτου είναι μαθητές που φοιτούν στο σχολικό έτος 2020-2021 στην Α΄ βάθμια ή Β΄ βάθμια Εκπαίδευση και ειδικότερα σε Δημόσια Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά ή Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ, ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΑ.Σ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ) καθώς και Εσπερινού ΕΠΑΛ, στη Θεσσαλία, που ανήκουν σε ευάλωτες Ευρωπαϊκή Ένωση σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό οικογένειες που έχουν εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας και δεν έχουν λάβει αντίστοιχο εξοπλισμό από Δημόσιο φορέα (Υπουργείο, Δήμο κ.α.) ή εάν έλαβαν για προσωρινή χρήση του δεσμεύονται ότι θα

τον επιστρέψουν με την ένταξή τους στην υπόψη Δράση.

Τα στοιχεία των ωφελούμενων στη Δράση, ως ωφελούμενοι ΕΣΠΑ, θα κοινοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.

Η Δράση αφορά σε χορήγηση στους ωφελούμενους, προσωπικού φορητού υπολογιστή (tablet) με τον απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας του και σύνδεση στο διαδίκτυο, για απρόσκοπτη συμμετοχή σε τηλεεκπαίδευση, με τη μορφή voucher.

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται στον Δικαιούχο Περιφέρεια Θεσσαλίας, που έχει σχετική αρμοδιότητα στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας και υλοποίησης συναφών δράσεων, για υποβολή πρότασης υλοποίησης που θα καλύπτει τις ανάγκες της περιγραφόμενης Δράσης και θα υλοποιηθεί μέσω ανοικτής Πρόσκλησης που θα εκδώσει προς κάθε εν δυνάμει ωφελούμενο μαθητή για υποβολή αίτησης συμμετοχής του.

Η χορήγηση του voucher αγοράς εξοπλισμού και σύνδεσης στο διαδίκτυο, γίνεται απευθείας στους γονείς/κηδεμόνες των ωφελούμενων μαθητών που θα ενταχθούν στη Δράση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης που θα εκδώσει ο Δικαιούχος, για εκ μέρους τους προμήθεια από όποια επιχείρηση της επιλογής τους που λειτουργεί νομίμως και με τις προδιαγραφές των ειδών όπως θα καθοριστούν στην εν λόγω Πρόσκληση, ως ελάχιστες απαιτητές για δυνατότητα συμμετοχής στην τηλεεκπαίδευση και «ανοικτές» ως προς το Λογισμικό, τύπο κ.α. που ανήκει στην επιλογή του εκάστοτε ωφελούμενου.

Η συνέχεια της διαδικασίας…

Πρόταση στην πρόσκληση αυτή θα υποβάλει η υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ακολούθως θα βγει πρόσκληση για την χορήγηση voucher σε γονείς και κηδεμόνες παιδιών της Θεσσαλίας.

Ωφελούμενοι αναμένεται να είναι πάνω από 5000 παιδιά σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας.

Φυσικά, χρήση του voucher θα μπορούν να κάνουν όσοι δεν πήραν πριν το voucher του Υπουργείου Παιδείας.

Το πρόγραμμα αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον από γονείς και μαθητές και δείχνει ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, για μια ακόμη φορά μας εκπλήσσουν ευχάριστα.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Αλήθεια Καρδίτσας και το alithianews.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]