Προβληματική η διαβούλευση για τη Συνοχή

[Richard/Flickr]

Την έντονη αντίθεσή της στις διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησαν στις 10 Ιανουαρίου σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής εξέφρασε η Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CRPM), λέγοντας ότι είναι προκατειλημμένες.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή απάντησε ότι το ερωτηματολόγιο ήταν μέρος μιας διαδικασίας διαβούλευσης και όχι πολιτικό έγγραφο.

Την Τετάρτη, η Κομισιόν ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την μελλοντική πολιτική συνοχής στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020.

Η πολιτική συνοχής, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 του προϋπολογισμού της ΕΕ, θεωρείται επενδυτική πολιτική και αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ.

Μετά τη δημοσίευση του ερωτηματολογίου, η Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CRPM), αντέδρασε έντονα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς για το μέλλον της συνοχής ως πολιτική. Αντίθετα, εστιάζει στα αποκαλούμενα «κονδύλια της ΕΕ στον τομέα της συνοχής».

Η νέα λογική των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων

Η σημαντικά εκτενέστερη χρήση δανείων και εγγυήσεων (μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία) που προβλέπονται στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020 θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο μοντέλο διαχείρισης της χρηματοδότησης της ΕΕ και θα μπορούσε πιαθνά να οδηγήσει σε δομική …

«Το γεγονός αυτό αφορά εξίσου το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), το Ταμείο για την Ευρωπαϊκή Βοήθεια για τους πλέον άπορους (FEAD) και το πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας (EaSI)», ισχυρίστηκε η CRPM, η οποία επεσήμανε ότι ορισμένα «ενοχλητικά» στοιχεία στο ερωτηματολόγιο ενδέχεται να οδηγήσουν σε ένα «προκατειλημμένο όραμα».

Ειδικότερα, παρέθεσε την ερώτηση 33, η οποία ζητά από τους ενδιαφερόμενους να διερευνήσουν: «Σε ποιο βαθμό τα τρέχοντα προγράμματα/ταμεία προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με όσα θα μπορούσαν να επιτύχουν τα κράτη μέλη σε εθνικό, περιφερειακό ή/και τοπικό επίπεδο χωρίς τα κονδύλια της ΕΕ;».

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα της CRPM, Ελένη Μαριανού, το γεγονός αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη για πιθανή επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής.

Επιπλέον, δεν γίνεται καμία αναφορά στην εδαφική συνοχή ούτε στην εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Οι περιφέρειες αναφέρονται μόνο μία φορά και υπάρχουν μόνο δύο αναφορές για την πολιτική συνοχής.

«Φοβόμαστε ότι αυτό το ερωτηματολόγιο είναι παραπλανητικό και αποτελεί απειλή για τη συνέχιση της πολιτικής συνοχής», τόνισε η κ. Μαριανού.

Ερωτηθείς από την EURACTIV, εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής δήλωσε ότι αυτό που ξεκίνησε χθες ήταν μια διαβούλευση και όχι ένα έγγραφο πολιτικής.

«Η Επιτροπή ξεκίνησε μια σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων για το επόμενο μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο και αναμένει να λάβει πολλές εποικοδομητικές πληροφορίες που θα τροφοδοτήσουν τον προβληματισμό σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ μετά το 2020», ανέφερε ο αξιωματούχος της ΕΕ, προσθέτοντας ότι όλες οι φωνές θα ακουστούν στη διαδικασία.

«Στην πραγματικότητα, στις 7 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος Γιούνκερ συναντήθηκε με διάφορους εκπροσώπους της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών, για να ακούσει τις απόψεις τους σχετικά με την επόμενη πολιτική συνοχής μετά το 2020», κατέληξε.

X