Προτεραιότητα της ΕΕ η ενίσχυση της Πολιτικής Συνοχής

[European Parliament]

Στο επίκεντρο των επενδυτικών πολιτικών της ΕΕ παραμένουν τα έργα που προωθούν την Πολιτική Συνοχής μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, παρά τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις του προϋπολογισμού μετά το 2020.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε ψήφισμά τους οι Ευρωβουλευτές την Τρίτη (13 Μαρτίου), ο αρνητικός αντίκτυπος της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, ιδίως για τις περιοχές με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μείωσε τα περιθώρια των δημοσιονομικών πολιτικών, προκαλώντας περικοπές των δημόσιων επενδύσεων.

Η Πολιτική Συνοχής μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την αρχιτεκτονική, αλλά και το πνεύμα της ΕΕ

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό μετά το 2020 (ΠΔΠ) έχει επισκιάσει το μέλλον της κύριας επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ. Ο Francesco Molica και ο Νίκος Λαμπρόπουλος εξετάζουν τι μέλλει γενέσθαι και τι διακυβεύεται σε σχέση με την Πολιτική Συνοχής​.

«Οι υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ αποτελούν μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση και χρειάζονται άμεσες πολιτικές πρωτοβουλίες», υπογράμμισε σε σχετική παρέμβασή της η Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Μαρία Σπυράκη, στη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αναφερόμενη στις περιφέρειες της Ελλάδας, η κ. Σπυράκη τόνισε την ανάγκη εξειδικευμένων στρατηγικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν καίριας σημασίας ζητήματα, όπως το χαμηλό εισόδημα και έλλειψη ανάπτυξης.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «το υψηλό κόστος δανεισμού, η περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια για ΜμΕ, η αδυναμία των περιφερειών αυτών να έχουν υψηλής κατάρτισης δυναμικό και ανθρώπινο κεφάλαιο και τέλος η ανεργία», αποτελούν μείζονες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι περιφέρειες με κεντρικό στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων.

«Μπορούμε να εντείνουμε την προσπάθεια στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης, να συνδυάσουμε τις εθνικές στρατηγικές με τις ειδικές στρατηγικές ανά περιφέρεια, να αναδείξουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των περιοχών αυτών, να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο εθνικού πλαισίου μέσω έξυπνων κρατικών ενισχύσεων και κυρίως να αξιοποιήσουμε την Πολιτική Συνοχής», πρότεινε η Ευρωβουλευτής.

Η πολιτική συνοχής πρέπει να καλύπτει όλες τις περιφέρειες μετά το 2020

Οι επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και οι νέες προτεραιότητες θέτουν υπό αμφισβήτηση την ίδια την ύπαρξη της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Ωστόσο, αν ξεπεραστούν οι κοινωνικές, οικονομικές και εδαφικές ανισότητες που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, τότε η πολιτική …

Από την πλευρά της, η Ιταλίδα Ευρωβουλευτής (S&D) και εισηγήτρια του ΕΚ, Michela Giuffrida, δήλωσε ότι «Η παρούσα έκθεση αποτελεί συνέχεια μιας πρωτοβουλίας που αναλάβαμε το 2015 μαζί με την Επίτροπο Creţu, προκειμένου να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες περιφέρειες, οι οποίες επιδεινώθηκαν από την ύφεση».

Επιπλέον, αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Πολιτική Συνοχής στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, προσθέτοντας ότι «Οι συγκεκριμένες περιφέρειες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και η στήριξή τους αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής τον Απρίλιο του 2017, περίπου ένας στους έξι κατοίκους της ΕΕ ζει σε περιφέρεια που παρουσιάζει χαμηλή ανάπτυξη ή/και χαμηλό εισόδημα (83 εκατομμύρια κάτοικοι), εκ των οποίων τα 32 εκατομμύρια ζουν σε περιοχές με χαμηλό εισόδημα και τα 51 εκατομμύρια σε περιοχές με χαμηλή ανάπτυξη.

X