Πρωταγωνιστής για την Ευρώπη το Επιμελητήριο Δράμας

epimelitirio_ergo [ergasia-press.gr]

Ήρθε λοιπόν και εδώ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η εποχή που όλος ο επιχειρηματικός κόσμος περίμενε και μέσα από την φιλοσοφία της ευρωπαϊκής συνοχής αναδεικνύονται έργα ουσίας και όχι έργα επικοινωνίας.

Χρηματοδοτήθηκε μέσω ΕΣΠΑ και με τη γενικότερη φιλοσοφία της ευρωπαϊκής συνοχής το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης στην Περιφέρειά μας με πρωταγωνίστριες πόλεις την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα και την Δράμα (με σειρά βαθμολογίας κατά την κατάθεση της πρότασης αξιολόγησης), που εκτός των έργων υποδομής και τις αναπλάσεις χώρων (έργα που υλοποιούν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης), σημαντική συμβολή έχει και το Επιμελητήριο Δράμας, το οποίο μέσα από μία σειρά εξειδικευμένων δράσεων ουσιαστικά γιγαντώνει την προσπάθεια της επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην οικονομική ζωή της περιοχής, αλλά και συνδράμοντας με εξειδικευμένο προσωπικό επιχειρήσεις και φορείς που σκοπό και στόχο έχουν την καινοτομία.

Έτσι, ήδη εκτελείται το έργο «Κατασκευή έργων υποδομής για τη δημιουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας», αρχικού προϋπολογισμού 230.000 ευρώ, με το οποίο διαμορφώνεται το ισόγειο του κτηρίου του Επιμελητηρίου Δράμας, προκειμένου να στεγαστούν οι λειτουργίες της «Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας» του Επιμελητηρίου. Παράλληλα, προς υλοποίηση οδεύουν και δύο ακόμη έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η «Προμήθεια εξοπλισμού για τη Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας», αρχικού προϋπολογισμού 124.892 ευρώ, και η «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», αρχικού προϋπολογισμού 290.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα η συνολική αυτή παρέμβαση έχει να κάνει με τη δημιουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, όπου σε ένα χώρο θα φιλοξενούνται νεοφυείς επιχειρήσεις και θα συνεργάζονται με άλλες αντίστοιχες δομές σε Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς και με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Η δομή αυτή θα παρέχει «στέγη» για 12 μήνες και με τη βοήθεια ειδικευμένων συμβούλων θα αποτελεί το πρόκριμα κατά την αξιολόγηση των συγκεκριμένων δράσεων που έχει επιλέξει η εκάστοτε ομάδα έργου προκειμένου αυτή (ομάδα με την ανάλογη δράση) να χρηματοδοτηθεί, από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκτός της στέγης που θα παρέχεται, θα υπάρχει και η απαραίτητη συμβουλευτική υπηρεσία καθώς και υποστήριξη από σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στόχος στην «ομάδα» αυτή των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυρίως της χρηματοδότησης, είναι η συμβολή ομάδας «Επιχειρηματικών Αγγέλων» οι οποίοι θα υποστηρίζουν έμπρακτα με κεφάλαια τις επιλεγμένες καινοτόμες ιδέες. Ταυτόχρονα θα αναζητηθεί και ο ρόλος των επενδυτικών στην καινοτομία funds με σκοπό επίσης την χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.

Παράλληλα θα λειτουργήσει co-working space (συνεργατικός χώρος) όπου θα δραστηριοποιείται η Κοινωνία των φιλοξενούμενων Συνεργαζομένων Επιχειρήσεων και θα συνεπικουρείται όλη αυτή η προσπάθεια με τον επιταχυντή ιδεών. Σκοπός και στόχος είναι η επιτάχυνση των επιχειρηματικών σχεδίων των νεοφυών επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν.

Ας δούμε όμως ακόμη πιο αναλυτικά τη δράση και την προοπτική αυτού του εγχειρήματος.

Ας υποθέσουμε ότι μία ομάδα νέων (ή και όχι απαραίτητα) ανθρώπων ανεξαρτήτως επιχειρηματικής δραστηριότητας, επαγγελματικής υπόστασης ή ακόμα και οικονομικής επιφάνειας, θέλει να ενταχθεί μέσω του προγράμματος ΒΑΑ και να δημιουργήσει το δικό του καινοτόμο σχέδιο το οποίο θέλει να προωθήσει στην επιχειρηματική αγορά. Πέρα από τις παροχές που θα τους δοθούν (έχουν ήδη προαναφερθεί) αν σε περίπτωση αυτό που έχουν επιλέξει ως καινοτόμο… δεν προχωράει και δεν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί, «επεμβαίνουν» οι σύμβουλοι και αλλάζουν την κατεύθυνση ή ακόμα αποτρέπουν την ομάδα αυτή να συνεχίσει. Έτσι με αυτό τον τρόπο μειώνουν την πιθανότητα ζημιάς ή ακόμα και την εξαλείφουν. Η γρήγορη έξοδος από μια αποτυχημένη ιδέα είναι κέρδος. Αντίθετα ενισχύονται οι ιδέες με προοπτική. Φυσικά αν κάποιος επενδυτής, ο οποίος ενδιαφέρεται για συμμετοχή στις καινοτόμες δράσεις, εκτιμήσει ότι η Χ ενέργεια που αναπτύσσεται μέσα στην επιχειρηματική Θερμοκοιτίδα έχει επιχειρηματική προοπτική, τότε μπορεί να συμμετέχει με κεφάλαιο και να αναλάβει το αντίστοιχο μερίδιο από την επιτυχία.

Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα παγκοσμίως που έχουν να κάνουν π.χ. με μία ομάδα την όποια αποτελούσαν οικονομολόγος, προγραμματιστής, βιβλιοθηκάριος, συγγραφέας και η οποία ομάδα δημιούργησε καινοτόμα εφαρμογή πωλήσεων βιβλίων μέσω του ιντερνέτ. Αμέσως εταιρείες υψηλών προδιαγραφών και κύρους της παγκόσμιας αγοράς, εξειδικευμένες με το είδος αυτό, αντιλαμβανόμενες την επιχειρηματική ιδέα αλλά και τον πιθανό «επιχειρηματικό ανταγωνιστικό κίνδυνο» που μπορούσε να προκληθεί από την εν λόγω ομάδα, αγόρασε την συγκεκριμένη καινοτόμα εφαρμογή και όσοι είχαν συνδράμει οικονομικά ωφελήθηκαν τα μέγιστα ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός.

Οφέλη για την Α.Μ.Θ., αλλά και για την ευρύτερη περιοχή

Πρώτο όφελος σε αυτή την δράση θα είναι η συγκράτηση των νέων ανθρώπων στην Περιφέρειά μας.

Δεύτερο, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή ακόμα και στην ευρύτερη Βαλκανική, όπου σε αυτό θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα μεταξύ των νεοφυών αλλά και των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Τρίτο όφελος θα είναι η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρώπης.

Και τέλος θα προαχθεί σε μεγάλο βαθμό η Ευρωπαϊκή κουλτούρα και φιλοσοφία κυρίως στο επιχειρείν αλλά και στην συναντίληψη της ευρύτερης συνεργασίας.

Έτσι με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει σε σύντομο χρονικό διάστημα άμβλυνση των προβλημάτων της ενδοπεριφερειακής ανισότητας, καθώς και θα δοθούν λύσεις στα προβλήματα της οικονομικής δραστηριότητας και που αφορά σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική συνοχή.

Τέλος αυτές οι δράσεις, όταν πολλαπλασιαστούν στο σύνολο της Ε.Ε., προσφέρουν σημαντικό όφελος στην ευρωπαϊκή πολιτική για σύγκλιση των οικονομιών των κρατών μελών. Πολιτική που σταδιακά οδηγεί στην εξάλειψη μέσα στο άμεσο μέλλον των ειδικών καθεστώτων που διέπουν πολλά από τα κράτη μέλη και δημιουργούν ανισότητες.

Αξιοσημείωτο είναι πως το Επιμελητήριο Δράμας έχει επιλεγεί από την Ένωση Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών (AEBR), όπου είναι μέλος, ως φορέας που προωθεί την καινοτομία και οργανώνει καινοτόμες δράσεις στις συνοριακές περιοχές της Ευρώπης. Τα youth forum καινοτομίας αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία της AEBR που έχει αναλάβει να φιλοξενεί το Επιμελητήριο Δράμας.

Η επιλογή αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία όπως αντιλαμβανόμαστε καθ’ ότι η αξιολόγηση και η επιβράβευση ή όχι των εμπλεκόμενων φορέων γίνεται με αυστηρά κριτήρια δραστηριότητας και προσφοράς σε αυτό το Ευρωπαϊκό όραμα που επιθυμούν οι λαοί της Ενωμένης Ευρώπης.

Αξίζει να επισημανθεί πως Πρόεδρος σε αυτόν τον επιτυχημένο θεσμό του «μικρού» Περιφερειακού Επιμελητηρίου της Δράμας είναι ο κ. Στέφανος Γεωργιάδης, ένας μεθοδικός και αποτελεσματικός ευρωπαϊστής ο οποίος, μεταξύ των άλλων αξιωμάτων που έχει λάβει από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος Τομέα Νοτιανατολικής Ευρώπης καθώς και μέλος της ομάδας δράσης TASK FORCE της Association of European Border Regions (AEBR).

Τέλος, υπογραμμίζεται πως το Επιμελητήριο Δράμας συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα συνοχής και η εμπλοκή του έχει να κάνει μόνο με τον επιχειρηματικό κόσμο και τα θέματα που αφορούν αυτόν, ενώ για τα υπόλοιπα του ιδίου προγράμματος (οδικές και επίγειες υποδομές καθώς και άλλες δράσεις που υλοποιούν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλοι εταίροι) ουδεμία ευθύνη υπάρχει σε περίπτωση καθυστερήσεων ή ακόμα και μη υλοποίησης.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην ενημερωτική ιστοσελίδα ergasia-press.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]