Προχωρούν τα έργα αναβάθμισης στην Άμφισσα – Μέσω ΕΣΠΑ 2,5 εκατ. ευρώ για το ΒΙΟ.ΚΑ.

viologikos-amfissa [fokidanews.gr]

Σε διαδικασία εξέλιξης βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού της Άμφισσας, καθώς έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος του έργου και το συνεργείο του.

Πρόκειται συνολικά για εκσυγχρονισμό μιας σημαντικής λειτουργικής, χρηστικής αλλά και περιβαλλοντικής υποδομής για την φωκική πρωτεύουσα, καθώς εκτός των άλλων θα μειώσει και σε ικανό βαθμό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το έργο αφορά στην επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Άμφισσας και των φυλακών Μαλανδρίνου του Δήμου Δελφών. Πρόκειται για υφιστάμενο έργο, στο οποίο ωστόσο απαιτείται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) θα περιλαμβάνει τις κάτωθι επιμέρους διεργασίες: α) Υποδοχή βοθρολυμάτων για τους οικισμούς που δεν εξυπηρετούνται από αποχετευτικό δίκτυο (νέο έργο): Σύστημα υποδοχής βοθρολυμάτων, εσχάρωση και αντλιοστάσιο ανύψωσης. β) Προεπεξεργασία λυμάτων και βοθρολυμάτων (νέο έργο): Εσχάρωση, εξάμμωση, απολίπανση. γ) Εξισορρόπηση εισερχόμενων λυμάτων (νέο έργο). δ) Δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία: Σύστημα ενεργού ιλύος με απομάκρυνση αζώτου (υφιστάμενο και νέο έργο). ε) Τριτοβάθμια επεξεργασία: Κροκίδωση, διαύγαση, Χλωρίωση τελικής εκροής (υφιστάμενο και νέο έργο). στ) Μονάδα μεταερισμού επεξεργασμένων λυμάτων (νέο έργο). ζ) Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων προς ρέμα «Σκιτσά» (νέο έργο). θ) Επεξεργασία ιλύος : Δεξαμενή πάχυνσης, Μονάδα αφυδάτωσης, Χώρος προσωρινής αποθήκευσης αφυδατωμένης ιλύος (υφιστάμενο και νέο έργο). Η επιλογή των επιμέρους συστημάτων επεξεργασίας έγινε με γνώμονα αφενός την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκροής και αφετέρου την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων.

Στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, οι εργασίες αφορούν στους απαραίτητους καθαρισμούς, που θα διαρκέσουν ως το τέλος του μήνα ή το αργότερο μέσα στο Γενάρη, αν προκύψουν μικροκαθυστερήσεις λόγω κορονοϊού. Παράλληλα, ο εργολάβος εκπονεί μελέτη ώστε ο Βιολογικός να εκσυγχρονιστεί εν λειτουργία, προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση χρόνου ως την τελική αποπεράτωση και την θέση του έργου σε λειτουργία.

Πλέον, όταν το έργο ολοκληρωθεί μέσα στο Βιολογικό θα πέφτει και ο παντορροϊκός αγωγός της Άμφισσας. Ενώ ως τώρα τα λύματα έπεφταν στο ποτάμι του Σκίτσα, με τιςς εργασίες βελτιώσεις αυτά θα περιέρχονται στο Βιολογικό Καθαρισμό, ώστε να τερματιστεί οριστικά μία σοβαρή εστία ρύπανσης και περιβαλλοντικής όχλησης που προκαλούταν από την από τριακονταπενταετία χρονολογούμενο παντορροϊκό αγωγό, που είχε κατασκευαστεί επί δημαρχίας Χρηστολιά Καμπεράκη. Τελική διοχέτευση του νερού θα είναι η παρακείμενη λεκάνη του ΤΟΕΒ και το νερό θα χρησιμοποιείται για την άρδευση του ελαιώνα και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του νέου έτους.

Οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου ξεκίνησαν το 2016 από την δημοτική Αρχή υπό τον Θανάση Παναγιωτόπουλο. Το κόστος υλοποίησης των 2,5 εκ€ ανέλαβε να καλύψει ο τέως Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, εντάσσοντάς το στους σχεδιασμούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Το έργο μελετήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Δελφών, δημοπρατήθηκε επί δημαρχίας Θ. Παναγιωτόπουλου και συμβασιοποιήθηκε από την νέα δημοτική Αρχή.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Εν Δελφοίς και το fokidanews.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]