Προχωρά το σύστημα τηλε-ελέγχου και παρακολούθησης διαρροών πόσιμου νερού σε Πλατύ, Μελίκη και Αντιγονίδες

cbd4af0573385a26533cb88d49c1e7f0_XL [opolitis.gr]

Ένα ακόμα μεγάλο και σημαντικό έργο πραγματοποιείται στο Δήμο της Αλεξάνδρειας με τη στήριξη και τη συγχρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου/τηλεχειρισμού στη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης της περιοχής και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 1.653.294,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Όπως μας ενημέρωσε ο Προεδρος της ΔΕΥΑΑΛ κ. Σωτήρης Τόκας το συγκεκριμένο έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου -τηλεχειρισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης και συστήματος απολύμανσης πόσιμου νερού στις δημοτικές ενότητες Πλατέως, Μελίκης και Αντιγονιδών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, ήδη έχει εγκατεστημένο και λειτουργεί με επιτυχία αντίστοιχο σύστημα που καλύπτει την Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας, οπότε με την εγκατάσταση του συστήματος, που τοποθετείται τώρα με το νέο έργο, ολοκληρώνεται ο έλεγχος των δικτύων ύδρευσης σε ολόκληρο τον Δήμο Αλεξάνδρειας.

Το Σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων αποτελείται από τον Υφιστάμενο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) εγκατεστημένο στις ΕΕΛ Αλεξάνδρειας, ο οποίος θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τους 42 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (20 Γεωτρήσεις, 11 Γεωτρήσεις-Δεξαμενές και 11 Δεξαμενές), ευρισκόμενους σε ισάριθμες θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑ.

Ο αντικειμενικός σκοπός του έργου είναι η συλλογή δεδομένων, όπως για παράδειγμα η τιμή της παροχής σε καταθλιπτικούς και τροφοδοτικούς αγωγούς, η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές, και η μετάδοσή τους, μέσω τηλεπικοινωνιακού συστήματος, στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ).

Η συλλογή και παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών, θα δίνουν τη δυνατότητα στους αρμόδιους μηχανικούς της ΔΕΥΑ, μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να έχουν πάντα σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος, και να προβαίνουν σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προ-ρυθμίζουν παραμέτρους λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε αυτή να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένα σενάρια λειτουργίας.

Συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν τα παρακάτω:

Παροχόμετρο Η/Β INVERTER (KW)
α/α Σημεία Ελέγχου τεμ Εισόδου Εξόδου Εξόδου
εγκατ τευχη εγκατ τευχη εγκατ τευχη εγκατ τευχη
ΤΣΕ 1 Γ/Σ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 1 1 80 80 22 22
ΤΣΕ 2 Γ/Σ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 2.1 – 2.2 2 100, 100 100, 100 22, 11 22,7.5
ΤΣΕ 3 Δ/Ξ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 2 100 100 100 100 100 100
ΤΣΕ 4 Γ/Σ ΑΡΑΧΟΣ 1 100 100 22 22
ΤΣΕ 5 Υ/Δ ΑΡΑΧΟΣ 2 150 125 150 150 150 150
ΤΣΕ 6 Γ/Σ-Υ/Δ ΕΠΙΣΚΟΠΗ 2 125 125 150 125 150 150 30 30
ΤΣΕ 7 Γ/Σ-Υ/Δ ΚΑΒΑΣΙΛΑ 2 100 100 150 100 150 100 22 22
ΤΣΕ 8 Γ/Σ-Υ/Δ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 2 125 125 150 125 150 125 22 22
ΤΣΕ 9 Γ/Σ-Υ/Δ ΚΛΕΙΔΙ 2 100 100 125 100 125 100 22 22
ΤΣΕ 10 Γ/Σ 1 ΣΤΑΥΡΟΣ 1 100 100 22 22
ΤΣΕ 11 Γ/Σ 1-2-Υ/Δ ΚΟΡΥΦΗ 3 100,100 100 250 150 250 150 22,22 22
ΤΣΕ 12 Γ/Σ ΚΥΨΕΛΗ 1 1 100 100 22 11
ΤΣΕ 13 Γ/Σ ΚΥΨΕΛΗ 2 1 100 100 22 11
ΤΣΕ 14 Δ/Ξ ΚΥΨΕΛΗ 2 100 100 125 100 125 100
ΤΣΕ 15 Γ/Σ-Υ/Δ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ 2 125 100 250 100 250 150 37 30
ΤΣΕ 16 Γ/Σ ΜΕΛΙΚΗ 1 1 100 100 30 22
ΤΣΕ 17 Γ/Σ ΜΕΛΙΚΗ 2 1 125 125 22 37
ΤΣΕ 18 Γ/Σ ΜΕΛΙΚΗ 3 1 100 100 22 22
ΤΣΕ 19 Υ/Δ ΜΕΛΙΚΗ 1 2 100 80 200 125 200 100
ΤΣΕ 20 Υ/Δ ΜΕΛΙΚΗ 2 1 200 100 200 100
ΤΣΕ 21 Γ/Σ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 1 1 100 100 37 22
ΤΣΕ 22 Γ/Σ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 2 1 125 125 45 45
ΤΣΕ 23 Δ/Ξ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ 1 200 200 200 200
ΤΣΕ 24 Γ/Σ ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1 100 100 22 22
ΤΣΕ 25 Υ/Δ ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1 80 80 80 80
ΤΣΕ 26 Γ/Σ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ 1.1-1.2 2 100, 125 100, 150 22,22 22,22
ΤΣΕ 27 Υ/Δ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ 1 150 150 150 150
ΤΣΕ 28 Γ/Σ-Υ/Δ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 2 100 100 200 100 200 100 22 22
ΤΣΕ 29 Γ/Σ Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ 1 125 125 22 22
ΤΣΕ 30 Γ/Σ Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1 100 100 22 15
ΤΣΕ 31 Γ/Σ-Υ/Δ Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 2 100 100 150 100 150 100 15 30
ΤΣΕ 32 Γ/Σ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1 125 125 22 22
ΤΣΕ 33 Υ/Δ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1 150 125 150 125
ΤΣΕ 34 Γ/Σ ΠΛΑΤΥ 1.1-1.2 2 125, 125 80, 125 22,37 22,30
ΤΣΕ 35 Υ/Δ ΠΛΑΤΥ 1 250 100 250 100
ΤΣΕ 36 Γ/Σ-Υ/Δ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ 2 100 100 150 100 150 100 11 22
ΤΣΕ 37 Γ/Σ ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗ 1 80 80 11 22
ΤΣΕ 38 Γ/Σ 2-Υ/Δ ΣΤΑΥΡΟΣ 2 125 100,125 125 150 125 150 30 22,30
ΤΣΕ 39 Γ/Σ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 1 125 125 55 55
ΤΣΕ 40 Γ/Σ-Υ/Δ ΤΡΙΚΑΛΑ 2 100 100 200 125 200 125 22 22
ΤΣΕ 41 Γ/Σ ΤΡΙΛΟΦΙΑ 1 80 80 11 7.5
ΤΣΕ 42 Δ/Ξ ΤΡΙΛΟΦΙΑ 1 100 100 100 100

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ο ΠΟΛΙΤΗΣ και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

X