Πραγματικότητα η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης στην Ιτέα

Ιτέα [fokidanews.gr]

Ένα σημαντικό έργο υποδομής και χρόνιο αίτημα ταυτοχρονα της τοπικής κοινωνίας της Ιτέας ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Πρόκειται για το έργο της αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης στην πόλη της Ιτέας, με ποσό 502.062,21€. . Φορέας υλοποίησής του υπήρξε ο Δήμος Δελφών και κύριος η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του Δήμου Δελφών, ενώ χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ειδικότερα ως προς τον τομέα των υποδομών περιβάλλοντος, στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στους τομείς των Αποβλήτων και των Υδάτων, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, καθώς και η βιώσιμη αστική ανάπτυξη και η αστική αναζωογόνηση. Επιμέρους σκοποί αποτελούν η προστασία του περιβάλλοντος, η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η συμβολή στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρα

Πιο συγκεκριμένα και όπως πληροφορούμαστε από τη μελέτη του έργου, αντικαταστάθηκε πλήρως στην Κοινότητα της Ιτέας τμήμα του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους που ξεπερνά τα 7,5 χλμ. Στο πλαίσιο της παρέμβασης κατασκευάστηκαν επί του δικτύου 14 πυροσβεστικοί κρουνοί, καθώς και τα απαιτούμενα φρεάτια εκκένωσης και δικλείδας επισκέψεων. Η ολοκλήρωση του έργου θα αποφέρειτη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, καθώς πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης από αμίαντο με αγωγούς HDPE, ενώ επίσης περιορίζονται πλέον οι απώλειες ύδατος που παρατηρούνταν κατά το παρελθόν λόγω των συχνών βλαβών του παλαιού δικτύου.

“Πρόκειται για την περάτωση μίας πολύ σημαντικής παρέμβασης για την Κοινότητα της Ιτέας”, θα πει αρχικά ο Δήμαρχος Δελφών, αναφερόμενος στην ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής υποδομής για την πόλη, που αναβαθμίζει δραστικά την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και υποστηρίζει τις προοπτικές ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της Ιτέας. Αναφορικά με τις διαστάσεις αυτές ο Παναγιώτης Ταγκαλής συνηγορεί, σημειώνοντας: “Πράγματι, η τοπική κοινωνία δικαίως το ανέμενε για χρόνια το έργο αυτό, καθώς ενέχει πολλαπλά οφέλη για την ποιότητα του νερού που φτάνει στους καταναλωτές, αλλά και για τη λειτουργικότητα του ίδιου του δικτύου. Το εν λόγω έργο που επί σειρά ετών αντιμετώπισε προβλήματα έως ότου ξεκινήσει, αποδίδεται πλέον στην τοπική κοινωνία”.

“Συνεχίζουμε στο δρόμο που χαράξαμε από την αρχή της θητείας μας, επιλέγοντας τόσο ως Δήμος Δελφών όσο και ως Δ.Ε.Υ.Α. να είμαστε αποτελεσματικοί στο πεδίο των πράξεων”, θα καταλήξει στην τοποθέτησή του με αφορμή την περάτωση του έργου ο επικεφαλής της δημοτικής Αρχής.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Εν Δελφοίς και το fokidanews.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]