Πώς στηρίχτηκαν τα νοσοκομεία από το ΕΣΠΑ για να αντιμετωπίσουν τον κορωνοϊό

test-Covid-19-nosokomeio-nafpliou [Αναγνώστης Πελοποννήσου]

Με Ευρωπαϊκά κονδύλια πληρώνεται το επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19, που προσλήφθηκε στα νοσοκομεία Ναυπλίου και Άργους. Οι δύο δομές υγείας της Αργολίδας που μπήκαν απροετοίμαστες στην υγειονομική κρίση, κατάφεραν με τις δίμηνες στις περισσότερες περιπτώσεις προσλήψεις, που συνεχίστηκαν κατόπιν να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερα απαιτήσεις που υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν λόγω του κορωνοϊού.

Έτσι, το πρόγραμμα «Ενίσχυση Δομών Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου από ΠΕ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020» ήρθε αρωγός στην πιο κρίσιμη στιγμή που τόσο τα συγκεκριμένα νοσοκομεία, όσο και πολλά άλλα σε όλη τη χώρα είχαν ανάγκη από προσωπικό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πανδημίας.

Σε πρώτη φάση για την ενίσχυση φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ διατέθηκαν 2.478.480,00 ευρώ.

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020). Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ο στόχος που τελικά επιτεύχθηκε ήταν η λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19. Ειδικότερα η ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού βοήθησε στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό του κινδύνου εξουθένωσης στην εργασία, περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου ήταν η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ στην Περιφέρεια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με προσωπικό 13 επαγγελματιών, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στο Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ -Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

Επίσης με τον ίδιο τρόπο έγινε πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Νοσοκομείου Άργους, με προσωπικό πενήντα δύο (52) επαγγελματιών. Και στην περίπτωση αυτή η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στο Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ.

Να σημειωθεί ότι στη συνέχεια δόθηκε επιπλέον χρηματοδότηση και καλύφθηκαν επιπλέον ανάγκες σε προσωπικό με περισσότερες προσλήψεις.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Αναγνώστης και το anagnostis.org και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]