Πως η πολιτική συνοχής της ΕΕ απαντά στην κρίση του κορωνοϊού – τα αποτελέσματα – τί λένε Φερέιρα και Τζιτζικώστας

ΕΜΒΟΛΙΟ COVID [ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Με την ευκαιρία της επίσημης έναρξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των (Πόλεων και) Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τα πρώτα, προσωρινά αποτελέσματα της υλοποίησης της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII) και της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού + (CRII+).

Η ανακοίνωση έγινε ενόψει της συζήτησης της Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, και περιέχει πολλά και ενδιαφέροντα ποσοτικά στοιχεία για τις μέχρις στιγμής επιδόσεις της ΕΕ, μέσω της πολιτικής συνοχής, στην κρίση πανδημίας που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες.

Από την αρχή της κρίσης, και χάρη στα στοιχεία ευελιξίας που ενσωματώθηκαν στην πολιτική συνοχής, η ΕΕ κινητοποίησε πάνω από 13 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ). Τα κονδύλια της ΕΕ βοήθησαν τις εθνικές, τις περιφερειακές και τις τοπικές κοινότητες να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Συνολικά, διοχετεύθηκαν προς τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κονδύλια ύψους 4,1 δισ. ευρώ για την αγορά ζωτικής σημασίας μηχανημάτων και εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Κινητοποιήθηκαν 8,4 δισ. ευρώ μέσω της παροχής επιχορηγήσεων, δανείων και σειράς εξατομικευμένων χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη της οικονομίας, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση. Τέλος, διοχετεύθηκαν περίπου 1,4 δισ. ευρώ μέσω του ΕΚΤ για την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους και τη διάσωση θέσεων εργασίας.

Για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας και λογοδοσίας, η Επιτροπή εγακινίασε σήμερα ειδική ιστοσελίδα στην πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή, για να δείξει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική συνοχής της ΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Με καθημερινές επικαιροποιήσεις, η πλατφόρμα θα παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις του προγράμματος, τον προορισμό των πόρων και τον τρόπο με τον οποίο επενδύονται. Με τη συνεχή επικαιροποίηση, η επισκόπηση της πλατφόρμας θα γίνεται κάθε μέρα πληρέστερη, υπόσχεται η Κομισιόν.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε τα ακόλουθα: «Η πολιτική συνοχής βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού και τη διασφάλιση ταχείας ανάκαμψης. Τα αποτελέσματα του απολογισμού μας δείχνουν ότι όλα τα κράτη μέλη επωφελήθηκαν από την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και του τομέα της υγείας. Από σήμερα, με το απλό πάτημα ενός κουμπιού, αυτά τα επιτυχημένα αποτελέσματατα γίνονται σαφώς ορατά σε όλους μέσω του διαδραστικού μας πίνακα αποτελεσμάτων για τον κορονοϊό

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, πρόσθεσε: «Χάρη στην απλούστευση των κανόνων, η πολιτική συνοχής απέδειξε την προστιθέμενη αξία της φέρνοντας σε επαφή τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, για την προστασία των πολιτών μας, τη διάσωση θέσεων εργασίας και τη θωράκιση των τοπικών οικονομιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το δίδαγμα, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ και εμπλέκοντας όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στη διαμόρφωση και την υλοποίηση σχεδίων ανάκαμψης. Για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο κάθε ευρώ που επενδύεται και να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα πηγαίνουν εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο, χρειαζόμαστε τη συνοχή ως κατευθυντήρια πυξίδα για όλες τις επενδύσεις της ΕΕ.»

Τα πρώτα βασικά αποτελέσματα της Πολιτικής Συνοχής στην αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού ειδικά για την Ελλάδα δημοσιοποίησε μέσω twitter η Κομισιόν στα Ελληνικά:

Ιστορικό

Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII) και η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού + (CRII+) δίνουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επωφεληθούν από προσωρινή αύξηση της ενωσιακής συγχρηματοδότησης μέχρι ποσοστού 100% και να χρησιμοποιούν χρηματοδοτικούς πόρους από την πολιτική συνοχής για τη στήριξη των πλέον εκτεθειμένων εξαιτίας της πανδημίας τομέων, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι ΜΜΕ και οι αγορές εργασίας.

X