Πολιτικές Βιώσιμης Κινητικότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη

καθηγητής Θ. Βλαστός, Δρ. Ευθύμιος Μπακογιάννης

Αυτό το άρθρο είναι μέρος των ειδικών εκθέσεων μας Βιώσιμη Κινητικότητα και Περιφερειακή Πολιτική.

Σκοπός είναι να έχουμε πόλεις με λιγότερα αυτοκίνητα, με χαμηλότερες ταχύτητες, με περισσότερη δημόσια συγκοινωνία, με πιο πολύ περπάτημα και ποδήλατο. Αυτό επεσήμανε ο Θάνος Βλαστός, καθηγητής ΕΜΠ, μιλώντας στην εκδήλωση του ΤΕΕ και της EURACTIV Ελλάδας.

Ο κ Βλαστός μίλησε για τις «Πολιτικές Βιώσιμης Κινητικότητας για τη γεφύρωση της απόστασης μεταξύ ελληνικής και ευρωπαϊκής πόλης».

Έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στο «χάσμα πολιτισμού» μεταξύ της χώρας μας και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ο κ. Βλαστός, ο οποίος συντόνισε και την εκδήλωση, σε αρκετά σημεία ανέδειξε ολιγωρίες και παθογένειες της παραγωγής έργων και μελετών στη χώρα μας ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών από την πλευρά του κράτους, ανέδειξε ευκαιρίες και παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία, σημείωσε την ανάγκη προσαρμογής επί της ουσίας και όχι επί του τύπου των διεθνών κανόνων – προτύπων-προδιαγραφών και ευρωπαϊκών οδηγιών. Τόνισε μάλιστα ιδιαίτερα πως εκεί όπου θα συνέφερε την  Ελλάδα να ενταχθεί για τη Βιώσιμη Κινητικότητα είναι η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική.

Από την αντιπαλότητα στη συμφιλίωση 

Ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ, ανέπτυξε το θέμα: «Βιώσιμη κινητικότητα στις ελληνικές πόλεις. Από την αντιπαλότητα στη συμφιλίωση». Αρχικά ανέλυσε το παράδειγμα των μεγαλύτερων πόλεων της Πελοποννήσου ως case study για τις θεωρητικές δυνατότητες που έχουν, βάσει των επιστημονικών δεδομένων στη χρήση του βαδίσματος και του ποδηλάτου για την κινητικότητα των κατοίκων. Ακολούθως σημείωσε την πραγματικότητα που βιώνουν οι περισσότερες επαρχιακές πόλεις της χώρας με την έλλειψη κουλτούρας χρήσης βαδίσματος και ποδηλάτου αλλά και την έλλειψη αποτελεσματικής δημόσιας συγκοινωνίας. Τόνισε επίσης την «αντιπαλότητα» μεταξύ των μέσων βιώσιμης μετακίνησης που ανταγωνίζονται για την κατάληψη του οδοστρώματος (πεζοδρόμια – ποδηλατόδρομοι – λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων κλπ) σε ούτως ή άλλως συγκεκριμένες και πολλές φορές στενές οδούς Ακολούθως αναφέρθηκε με παραδείγματα στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθεί η χώρα μας για διαφόρου είδους παρεμβάσεις, από τη δημιουργία μίας διάβασης ως ενός κυκλικού κόμβου (που μπορεί να χρειαστούν ακόμη και έναν χρόνο για να εγκριθούν), την λανθασμένη εφαρμογή στη χώρα μας κοινοτικών οδηγιών για προδιαγραφές σχεδιασμού στις πόλεις, τα προβλήματα που δημιουργούνται με τους χαρακτηρισμούς και αποχαρακτηρισμούς δρόμων (το παράδειγμα αποχαρακτηρισμού μιας «Εθνικής Οδού» στο κέντρο μιας επαρχιακής πόλης και του χαρακτηρισμού ανάλογα ενός περιφερειακού δρόμου της ίδιας πόλης ως νέας εθνικής οδού, ήταν χαρακτηριστικό) αλλά και τις προκλήσεις και αγκυλώσεις που δημιούργησε ο συνδυασμός του υφιστάμενου θεσμικού πλαίσιου για μελέτες και έργα με την εφαμρογή του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. Τέλος αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που προσφέρει το Πράσινο Ταμείο για δημιουργία ΣΒΑΚ σημειώνοντας τα εξής στοιχεία:

  • 2016 – Ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης δήμων για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
  • Συνολικός προϋπολογισμός 9.390.000 €
  • Τελικοί δικαιούχοι 162 Δήμοι
  • 70 Δήμοι έχουν ξεκινήσει διαδικασία διαγωνισμού ή ανάθεσης
  • 16 Δήμοι έχουν αναρτήσει συμβάσεις στο ΚΗΜΔΗΣ
  • 4 Δήμοι έχουν κάνει απορρόφηση χρηματοδότησης (Διαύγεια).