Περισσότερη προσβασιμότητα και καλύτερες μεταφορές ζητά το Βόρειο Αιγαίο

Λέσβος [Discover Greece]

Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν ανάγκη από ένα καλύτερο σύστημα προσβασιμότητας και μεταφορών.

Αυτό υπογράμμισε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου σε συνεδρίαση της Διάσκεψης των Απομακρυσμένων και Θαλάσσιων Περιφερειών (CPMR), στην πόλη Μπρεστ στη Γαλλία, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη εφαρμογής μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των μεταφορών που δε θα απομονώνει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά θα δημιουργεί γέφυρες μεταξύ τους.

«Ο σχεδιασμός που γίνεται για την περίοδο μετά το 2020 είναι μία σημαντική ευκαιρία που δεν πρέπει να τη χάσουμε», δήλωσε.

Σημείωσε επίσης ότι οι τροποποιήσεις που έχουν εισαχθεί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2021-2027 είναι στη σωστή κατεύθυνση, καθώς γίνεται αποδεκτό το αίτημά για την προσθήκη του τμήματος Θεσσαλονίκης – Τουρκίας στον διάδρομο Orient-East Med.

«Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) ιδιαίτερης σημασίας είναι η επέκταση του ΤΕΝ-Τ που διατρέχει τα κράτη-μέλη και στα Βαλκάνια και να διευρυνθεί αυτή η διασύνδεση πέρα από το οδικό δίκτυο στα σιδηροδρομικά και ποτάμια δίκτυα. Εξίσου σημαντική θεωρούμε και την εξασφάλιση της σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια του Ευξείνου Πόντου».

Το Βόρειο Αιγαίο έχει ανάγκη από έργα υποδομών

Η βελτίωση των θαλάσσιων μεταφορών θα έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των νησιών και οι αερομεταφορές γίνονται όλο και πιο σημαντικές με το πέρασμα του χρόνου.

Για τις νησιωτικές περιφέρειες, όπως το Βόρειο Αιγαίο, «η προσβασιμότητα είναι πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ευημερία των κατοίκων των νησιών μας. Βέβαια από το γράμμα του Κανονισμού στην υλοποίηση με τις απαραίτητες πρόνοιες για τις νησιωτικές περιοχές η απόσταση είναι μεγάλη», σημείωσε περαιτέρω η κ. Καλογήρου.

«Οι αεροπορικές συνδέσεις αποτελούν το κύριο μέσο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας ώστε να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, να μειωθούν οι αποστάσεις μεταξύ των νησιών μας. Και επιπλέον σε μια περιοχή όπως τα Βαλκάνια με ελλιπή οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα η ανάπτυξη περιφερειακών αεροπορικών δρομολογίων αποτελεί μονόδρομο».

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, «είναι ιδιαίτερη η σημασία της δημοσίευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Υποχρεώσεις Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου Συμφέροντος (Public Service Obligation), ένα εργαλείο που αφορά πολλές γραμμές και συνδέσεις τόσο μεταξύ των ελληνικών νησιών όσο και μεταξύ νησιών και κυρίως χώρας. Έτσι εξασφαλίζεται η σύνδεση της Λέσβου με τη Θεσσαλονίκη και μέσω αυτής με τα Δυτικά Βαλκάνια».

X