Παρουσίαση των προγραμμάτων URBACT και Urban Innovative Actions σε εκδήλωση στην Αθήνα για τη βιώσιμη κινητικότητα και την περιφερειακή πολιτική

Σε εκδήλωση με θέμα «Βιώσιμη Κινητικότητα και Περιφερειακή Πολιτική» την Τρίτη 22 Ιανουαρίου θα παρουσιαστούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα URBACT και τις Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (Urban Innovative Actions- UIA) αλλά και οι κατευθύνσεις χρηματοδοτήσεων από πλευράς Ελλάδας. Η εκδήλωση, την οποία διοργανώνουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με τη μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τη EURACTIV, παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Δημαρά και του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου, Γιώργου Πατρίκιου, θα εστιάσει στη δυναμική των ελληνικών πόλεων για τη διαμόρφωση ενός πιο «πράσινου» χωροταξικού μοντέλου.

Αναφορικά με τις Αστικές Καινοτόμες Δράσεις, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην ανακοίνωση των νέων θεμάτων της 5ης και τελευταίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Επίκεντρο των νέων θεμάτων αποτελούν η ποιότητα του αέρα, η κυκλική οικονομία, η δημογραφική αλλαγή και ο πολιτισμός- πολιτιστική κληρονομιά.

Οι πλήρεις ορισμοί των θεμάτων θα παρουσιαστούν τον Απρίλιο του 2019, ενώ η υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του ίδου έτους. Η προθεσμία της 4ης ενεργής αυτή τη στιγμή πρόσκλησης πλησιάζει, καθώς θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019. Οι αστικές καινοτόμες δράσεις (Urban Innovative Actions- UIA) αποτελούν μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στη δοκιμή νέων λύσεων για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα URBACT III αναζητά 23 νέα δίκτυα σχεδιασμού δράσης, με σκοπό την εύρεση λύσεων στις κοινές αστικές προκλήσεις. Τα δίκτυα θα συγκεντρώσουν μέχρι και 10 εταίρους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι θα καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και θα δοκιμάσουν λύσεις μικρής κλίμακας στις πόλεις τους, με τη συγκέντρωση τοπικών φορέων και την εργασία σε τοπικές και διακρατικές εταιρικές σχέσεις. Το πρόγραμμα URBACT θα παρουσιαστεί στην εκδήλωση από το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα.

Βιώσιμη Κινητικότητα και Περιφερειακή Πολιτική: νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης

Στην ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, ο ρόλος των πόλεων στην Ευρώπη αναβαθμίζεται συνεχώς, και η «Urban Agenda for the EU» αναδεικνύεται σταδιακά σε μείζονα ευρωπαϊκή πολιτική με ξεχωριστό ρόλο μέσα στη Συνοχή. Η δυναμική των ελληνικών πόλεων στη διαδικασία μετάβασης προς τη βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί μείζον ζήτημα για την ενσωμάτωση τους σε ένα νέο ευρωπαϊκό χωροταξικό μοντέλο που θα θέτει σε πρώτο πλάνο τον άνθρωπο και τη σχέση του με το περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των προγραμμάτων URBACT και Urban Innovative Actions, των δράσεων που είναι σε εξέλιξη αλλά και των ανοιχτών προοπτικών χρηματοδότησης. Έμφαση θα δοθεί στη Βιώσιμη Κινητικότητα και στο ζήτημα της ανθεκτικότητας, της παραγωγικότητας και του τοπικού πολιτισμού, αλλά και στις ανισορροπίες και τις ανισότητες στο εσωτερικό της Ελλάδας και στο γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, 1 ος  όροφος, με ώρα έναρξης 4:00 μμ.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://web.tee.gr/viosimi-kinitikotita-perifereiaki-politiki/

X