Πάρκο που διασύνδεει το Πανεπιστήμιο με την Πάτρα μέσω της Πολιτικής Συνοχής

παρκο_Πάτρα [symboulos.gr]

H δημιουργία ενός πάρκου αναψυχής, άθλησης και βιωματικής μάθησης, που θα προβάλει την προσφορά του Πανεπιστημίου στην τοπική κοινωνία και θα αποτελεί κοιτίδα πολιτισμού, αποτελεί η δημιουργία του Περιαστικού Πάρκου Επιστημών και Κέντρου Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης (ΠΕΠΑΠ) στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Πάτρας.

Ήδη το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης με χρήματα από το Ταμείο Συνοχής και προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία για να έχει ολοκληρωθεί στο 100% είναι ο Δεκέμβριος του 2023 και η ένταξή του ξεκίνησε το 2017. Επιπλέον, το πάρκο θα είναι ανοιχτό και επισκέψιμο με ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο του τόσο από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Μιλώντας στον Σ.Ε. ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας τονίζει ότι «εμείς θέλουμε το  Campus να είναι επισκέψιμο για τους πολίτες της Πάτρας. Περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό ένα μικρό θέατρο για πολιτιστικές εκδηλώσεις, ένας ποδηλατόδρομος και  ουσιαστικά μιλάμε για ένα μεγάλο πάρκο στο βόρειο τομέα της πόλης. Στόχος μας να μπορεί κάποιος να έρθει να χαλαρώσει πίνοντας τον καφέ του, να γευματίσει, να διασκεδάσει, να περπατήσει. Με τον τρόπο αυτό κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα και για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου μας με την πόλη της Πάτρας. Περιλαμβάνεται σε αυτά που επιδιώκουμε να κάνουμε, δηλαδή να έρθει ο πολίτης και με ασφάλεια να περάσει κάποιες ώρες με την οικογένειά του. Θα γίνουν πολλαπλές παρεμβάσεις». Ως προς τον χρόνο υλοποίησης ο κ. Μπούρας τονίζει ότι με τον προγραμματισμό που έχει επιτευχθεί, σε ένα χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί το 80% του έργου, που σημαίνει στην πράξη ότι μπορεί να αποδοθεί το μεγαλύτερο μέρος του στους πολίτες της Πάτρας. Αναλυτικά, το «Περιαστικό Πάρκο Επιστημών, Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πρόκειται για ένα πάρκο αναψυχής, άθλησης και βιωματικής μάθησης εντός της Πανεπιστημιούπολης Πατρών, έκτασης περίπου 80 στρεμμάτων, το οποίο α) προβάλει την προσφορά του Πανεπιστημίου στην τοπική κοινωνία, β) αποτελεί χώρο παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών, γ) συμβάλει στη δ ιαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες ευαισθητοποιώντας τους σε θέματα προστασίας της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας της ζωής με αειφορικά χαρακτηριστικά.
Η υλοποίηση της πράξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

Υποέργο 1: «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΠΕΠΑΠ». Με το υποέργο αυτό θα καλυφθούν ανάγκες εξοπλισμού του Περιαστικού Πάρκου, όπως ξύλινα παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων με επένδυση ξύλου, ξύλινα κιόσκια, κλπ.

Υποέργο 2: «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών χώρων της Παν/λης Πατρών». Η υλοποίηση του υποέργου αυτού θα καλύψει ανάγκες βιοκλιματικών αναβαθμίσεων ανοικτών χώρων της Παν/λης με σημαντικά οικολογικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Υποέργο 3: «Προμήθεια ηλεκτρικών και συμβατικών ποδηλάτων, βάσης στάθμευσης και συστήματος φόρτισης με χρήση Φ/Β». Με το προτεινόμενο σύστημα  κοινόχρηστων ηλεκτρικών και συμβατικών ποδηλάτων, θα παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και επισκεπτών εντός της  ανεπιστημιούπολης. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα φορτίζονται σε ειδικούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς φόρτισης, χωρίς να προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

 Υποέργο 4: «Κατασκευή δικτύου μονοπατιών, πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων στην Παν/λη Πατρών». Με το υποέργο αυτό θα κατασκευασθούν δίκτυα μονοπατιών, πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων στην Παν/λη. Υποέργο 5: «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων, αναψυχής και άθλησης στην Παν/λη Πατρών».

Με το υποέργο αυτό θα κατασκευασθούν υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων, αναψυχής
και άθλησης στην Παν/λη Πατρών. Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το υποέργο 5, στο οποίο
περιλαμβάνεται:
• Η δημιουργία υπαίθριου χώρου άθλησης και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής
• Η κατασκευή υπαίθριας σκακιέρας
• Η κατασκευή ενός υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων (ανοικτό θέατρο)
• Η διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ πλησίον του υπαίθριου θεάτρου
• Η εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με Φ/Β πάνελ
Στη συνέχεια, θα δημοπρατηθούν τα υποέργα 1, 2 και 4, ενοποιημένα σε ένα συνολικό
έργο και τέλος το υποέργο 3. Ως προς τα υλικά που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν θα να είναι και σαφώς πιο φιλικά για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τονίζουν αρμόδιοι παράγοντες
του Πανεπιστημίου Πατρών με γνώση του φακέλου.

Ειδικότερα:
• Τα παγκάκια και κιόσκια που θα εγκατασταθούν θα είναι ξύλινα.
• Οι ανάγκες ηλεκτροφωτισμού του Πάρκου θα καλυφθούν από αυτόνομα φωτιστικά σώματα με Φ/Β πάνελ, χωρίς να απαιτείται η σύνδεσή τους με δίκτυο ηλεκτροδότησης.
• Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του δικτύου των μονοπατιών
είναι οικολογικά, βελτιώνουν τις θερμικές επιδόσεις των εξωτερικών χώρων και δεν
επιβαρύνουν το μικροκλίμα της περιοχής.
• Τέλος, θα γίνουν δενδροφυτεύσεις και φυτεύσεις χαμηλής βλάστησης φυτών κ.λπ. με σκοπό τη βιοκλιματική αναβάθμιση χώρων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών.

Παράλληλα είναι ένα έργο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και πολιτιστικές υποδομές. Αναλυτικότερα σύμφωνα με το σχέδιο, το υποέργο 5, το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί
περιλαμβάνει: Την κατασκευή υπαίθριας σκακιέρας.
• Την κατασκευή υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων (υπαίθριο θέατρο) στο χώρο της πρώην ΠΑΜ.
• Τη διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ πλησίον του υπαίθριου θεάτρου.
• Τη διαμόρφωση υπαίθριου χώρου άθλησης – κίνησης
• Την εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου
Εκείνο που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο πάρκο από τα υ υπόλοιπα της χώρας είναι
ότι προβλέπεται και η χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων από τους επισκέπτες. Με την προμήθεια ηλεκτρικών και συμβατικών ποδηλάτων, θα παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και επισκεπτών εντός της Πανεπιστημιούπολης, κάνοντας χρήση του δικτύου ποδηλατοδρόμων που θα κατασκευασθεί. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα φορτίζονται σε ειδικούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς φόρτισης, χωρίς να προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Το υποέργο αυτό προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί και να υλοποιηθεί εντός του 2021.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων και το symboulos.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

X