Παγκρήτιο Στάδιο: «Πρωταθλητής» στην ενεργειακή και… όχι μόνο αναβάθμιση

pagkritio stadio [apopsilive.gr]

Το στολίδι της πόλης του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης, το Παγκρήτιο Στάδιο-σύμβολο αθλητικής δράσης για το νησί μας, αξιοποιώντας το ΕΣΠΑ μπαίνει σε μια νέα εποχή, με τον βέλτιστο συνδυασμό δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Παγκρήτιου Σταδίου, αποτελεί ένα μεγάλης αξίας έργο, στο πνεύμα της σύγχρονης εποχής, μειώνοντας δραστικά το λειτουργικό κόστος της κορυφαίας αθλητικής υποδομής του νησιού μας δίνοντας του οικονομική βιωσιμότητα. Σημειώνεται πως η ετήσια μείωση του κόστους καταναλισκόμενης ενέργειας του Σταδίου θα ανέλθει στο 65.38% ενώ η αντίστοιχη ελάττωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου θα είναι κατά 4.164tn ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.

Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης γίνεται μια πολυεπίπεδη παρέμβαση συνδυαστικών χρήσεων γεωθερμίας, φωτοβολταϊκού σταθμού που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας του Σταδίου από Δ σε Β+ με επίτευξη εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας κατά 61,34% και κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 66,41%.

Νέα εποχή

Ευχή όλων να μην αργήσει η μέρα που το Στάδιο -που αποτελεί μια «κυψέλη» αθλητικής και οικονομικής δραστηριότητας- θα επαναλειτουργήσει πλήρως και θα επιστρέψουν σε αυτό οι αθλητές αλλά και οι εργαζόμενοι.

Στα έργα του Σταδίου περιλαμβάνονται εργασίες που αφορούν εργασίες που αφορούν στην  αντικατάσταση της παλαιάς κλιματιστικής μονάδας με νέας τεχνολογίας μονάδα (ύψους 250.000,00 ευρώ), η αναβάθμιση ενός από τα δύο matrix του σταδίου για τις ανάγκες των διεθνών διοργανώσεων και της καθημερινής ενημέρωσης των χρηστών του σταδίου (ύψους 148.900,00 ευρώ),  η συντήρηση του αγωνιστικού φωτισμού του σταδίου (ύψους 38.874,00 ευρώ), και η τοποθέτηση συστήματος μεταγωγής για τον αγωνιστικό φωτισμό ώστε να είναι δυνατή με την τοποθέτηση αυτόνομων γεννητριών ή συνέχιση του αγώνα ποδοσφαίρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διεθνούς ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (ύψους 26.536,00 ευρώ), η προμήθεια εξοπλισμού ποδοσφαίρου για τα τέσσερα αποδυτήρια και το κεντρικό γήπεδο (ύψους, 69.261.44 ευρώ), η προμήθεια ξύλινων εδράνων για τους δημοσιογράφους και νέων VIP θέσεων (ύψους, 10.000,00 ευρώ), η προμήθεια και εγκατάσταση νέων UPS για τον φωτισμό ασφαλείας (ύψους, 75.000,00 ευρώ), η προμήθεια νέου εξοπλισμού για την παροχή υψηλών ταχυτήτων WIFI, IPTV και Ιντερνέτ στους χώρους των δημοσιογράφων και του ποδοσφαίρου (ύψους 75.000,00 ευρώ) και η αντικατάσταση μίας από τις δύο αντλίες θερμότητας της πισίνας του δημοτικού κολυμβητηρίου η ανάθεση μελέτης για την κοστολόγηση και δημιουργία τευχών δημοπράτησης που αφορά σε εργασίες συντήρησης των δομικών στοιχείων του σταδίου.

Γεωθερμία

Μια αναλυτική ματιά στα έργα μας δείχνει τις σημαντικές αλλαγές που περιλαμβάνουν:  Αντικατάσταση κουφωμάτων/υαλοστασίων.  Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και δίκτυο γεωθερμίας ανοιχτού βρόγχου με θαλασσινό νερό. Το συνολικό σύστημα θα αποτελείται από 8 γεωθερμικές αντλίες θερμότητας με ονομαστική τελική ισχύ σε θέρμανση και ψύξη 100kWth και 80kWth αντίστοιχα, δύο ζεύγη θερμοδοχείων πηγής και φορτίου, τέσσερα ζεύγη γεωτρήσεων προσαγωγής και επιστροφής θαλασσινού νερού και το κατάλληλο υδραυλικό δίκτυο.

Εγκατάσταση συστήματος 128 ηλιακών συλλεκτών, επιλεκτικού τύπου, ενεργής επιφάνειας 2,5m2 έκαστος, και ενός καυστήρα βιομάζας ισχύος 1.000 kWth, με στόχο την κάλυψη σε ποσοστό 100% των αναγκών θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών. Επίσης, την εγκατάσταση  4 νέων θερμοδοχείων χωρητικότητας 5.000lt το καθένα και θερμομονωτικό κάλυμμα για τις επιφάνειες των κολυμβητικών δεξαμενών, το οποίο θα τοποθετείται επί αυτών σε περιόδους μη χρήσης.

Αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων λαμπτήρων φθορισμού και προβολέων πυράκτωσης με λαμπτήρες και προβολείς LED, στο βαθμό που το επιτρέπει ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος.

Εγκατάσταση συστήματος BΕMS για την ηλεκτρονική διαχείριση των ηλεκτρικών καταναλώσεων για το φωτισμό και τον κλιματισμό του κτηρίου. Το σύστημα θα ελέγχει τη λειτουργία του συστήματος φωτισμού, του συστήματος παραγωγής ΖΝΧ και θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών από ηλιακούς συλλέκτες και καυστήρα βιομάζας, του συστήματος κλιματισμού εσωτερικών χώρων από το γεωθερμικό σταθμό ανοιχτού βρόγχου κλπ. Εγκατάσταση  φωτοβολταϊκού σταθμού στο δυτικό στέγαστρο του Σταδίου, ισχύος 300kWp (1.000 πλαίσια των 300Wp και 16 αντιστροφείς ισχύος, ονομαστικής ισχύος 20kW έκαστος, καλωδιώσεις, κ.λπ.).

 Οφέλη                                                

Στα άκρως οικολογικά οφέλη περιλαμβάνεται η εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 1.254,00 τόνοι Ισοδύναμου CO2. Θα υπάρχει ετήσια μείωση των φορτίων κλιματισμού κατά 16,55% σε θέρμανση και 5,72% σε ψύξη. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας για τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης του Σταδίου που προκύπτει αθροιστικά από τις παθητικές και ενεργητικές παρεμβάσεις ισούται με 47,83% (107.052kWh ηλεκτρικής ενέργειας ή 310.452kWh πρωτογενούς ενέργειας).

Η χρήση πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγή ΖΝΧ και θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών εξαλείφεται 100%. Η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από την θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών, συνυπολογίζοντας την κατανάλωση βιομάζας (31.197kg), εκτιμάται σε 561.197kWh. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας από τον ηλεκτροφωτισμό, συμπεριλαμβανομένης και της συμβολής του συστήματος BEMS, ισούται με 356.630kWh ηλεκτρικής ενέργειας, ή 1.034.228kWh πρωτογενούς ενέργειας, που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση 52,29%. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται στις 433.617kWh (συντελεστής απασχόλησης 16,5%), που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 1.257.490kWh.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Άποψη του Νότου και το iapopsilive.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]