Ορθολογική αξιοποίηση του υδάτινου στοιχείου στο αστικό περιβάλλον του Δήμου Δράμας

Δύο Δήμοι της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Δράμας, και ένας Δήμος της Βουλγαρίας, με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων, προχώρησαν σε εφαρμογή καλών πρακτικών για την ορθολογική και συστηματική αξιοποίηση του υδάτινου στοιχείου κάθε περιοχής, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, και με τελικό στόχο τη διατήρηση φυσικών πόρων μέσω της βιώσιμης διαχείρισής τους.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Δράμας συμμετείχε, ως επικεφαλής εταίρος, στο σχήμα υλοποίησης του έργου «Κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο αστικό περιβάλλον» με ακρωνύμιο LYSIS, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα- Βουλγαρία 2014 – 2020». Εταίροι της διασυνοριακής σύμπραξης, εκτός του Δήμου Δράμας, από ελληνικής πλευράς, ήταν ακόμη ο Δήμος Παύλου Μελά και το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και, από βουλγαρικής πλευράς, ο Δήμος Μπλαγκόεβγκραντ και η ΜΚΟ «Active Youths». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 739.955 ευρώ, με 85% συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους και των δύο χωρών.

Το συνέδριο κλεισίματος του έργου LYSIS διοργανώθηκε από τον Δήμο Δράμας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και μεταδόθηκε μέσω live streaming.

Χάρη, λοιπόν, σε πόρους της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται από προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας τρεις Δήμοι της Ελλάδας και της Βουλγαρίας συνεργάστηκαν, υλοποιώντας κοινές δράσεις για να επιτύχουν τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων τους στο αστικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του έργου, στους Δήμους Δράμας και Παύλου Μελά, τοποθετήθηκαν ένας σύγχρονος τηλεμετρικός μετεωρολογικός σταθμός και ένας δεύτερος για τη μέτρηση των υδρολογικών παραμέτρων του εδάφους. Στο Δήμο Δράμας το ολοκληρωμένο τηλεμετρικό σύστημα υψηλής ακρίβειας, με το οποίο επιτυγχάνεται η παρακολούθηση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, τοποθετήθηκε στο πάρκο της Ανάπλασης στην οδό Χελμού, ενώ στο Δήμο Παύλου Μελά το αντίστοιχο σύστημα τοποθετήθηκε στο πάρκο Δενδροποτάμου. Το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. λαμβάνει τις μετρήσεις και τα μετεωρολογικά δεδομένα και αξιοποιώντας παράλληλα τις χημικές αναλύσεις των νερών και τη μέτρηση άλλων σημαντικών παραμέτρων, η οποία έχει προηγηθεί, προχωρά στην ανάπτυξη ενός ακριβούς υδρολογικού μοντέλου, κατάλληλο για κάθε περιοχή.

Ο τηλεμετρικός εξοπλισμός

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε Δήμο, καθώς αφενός οι Δήμοι Παύλου Μελά και Μπλαγκόεβγκραντ έχουν πρόβλημα έλλειψης νερού, ενώ αφετέρου ο Δήμος Δράμας έχει περίσσευμα υδάτινων πόρων. Έτσι, από τη μια, σε δύο εταίρους του προγράμματος η στόχευση αφορούσε την αποθήκευση νερού, μέσω έξυπνων αρδευτικών συστημάτων, ενώ, από την άλλη, στον τρίτο εταίρο, ο σχεδιασμός αφορούσε την εξοικονόμηση του νερού που υπάρχει σε αφθονία, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο για χρήση.

Με την υλοποίηση του έργου LYSIS οι εταίροι του σχήματος συμβάλουν στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος στην περιοχή τους, καταφέρνουν την ορθολογική διαχείριση των υδάτων και παράλληλα μειώνουν το κόστος λειτουργίας των αρδευτικών συστημάτων εντός του αστικού ιστού. Και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου προβληματισμού, πόσο σημαντική είναι η μείωση της απώλειας ύδατος, η προστασία των υδάτινων πόρων και η βιώσιμη διαχείρισή τους…

«Σταθερά προσανατολισμένοι στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων»

Μιλώντας στην εφημερίδα «Εργασία… συν» για το έργο LYSIS, στο οποίο ο Δήμος Δράμας συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος, ο Δήμαρχος κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος σημείωσε: «Ως Δήμος Δράμας με τη συμμετοχή μας στο έργο LYSIS αποδείξαμε έμπρακτα ότι παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Βασική προτεραιότητα για τον Δήμο μας αποτελεί η ανάδειξη, η αξιοποίηση και η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας.

Ο Δήμαρχος Δράμας Χρ. Μαμσάκος και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Μ. Τάσσου

Το έργο LYSIS αποτελεί ένα σημαντικό διασυνοριακό έργο με αντικείμενο τη διαχείριση, την αξιοποίηση και ανάδειξη του πλούσιου υδάτινου δυναμικού που διαθέτει η διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Με το LYSIS στοχεύσαμε στην εγκατάσταση συστημάτων που θα είναι ψηφιακά ελεγχόμενα και θα πραγματοποιούν τηλεμετρικους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο στον τομέα της άρδευσης στους Δήμους Δράμας, Παύλου Μελά και . Μπλαγκόεβγκραντ.

Είμαστε ευτυχείς που ο Δήμος της Δράμας συμμετείχε από τη θέση του συντονιστή εταίρου μάλιστα σε ένα τόσο σημαντικό έργο, όπως το LYSIS, αξιοποιώντας πόρους από το πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

«Το έργο LYSIS αποτελεί ένα σημαντικό διασυνοριακό έργο»

Δηλώσεις στην εφημερίδα «Εργασία… συν» έκανε και ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας και Αναπληρωτής Δημάρχου κ. Μιχάλης Τάσσου, ο οποίος σημείωσε: «Σήμερα καλούμαστε περισσότερο από ποτέ με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και μέσω κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως το Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και στις τρεις διαστάσεις της, κοινωνική- περιβαλλοντική – οικονομική.

Το έργο LYSIS αποτελεί ένα σημαντικό διασυνοριακό έργο, με αντικείμενο τη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάδειξη του υδάτινου δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Η συνεργασία των Υπηρεσιών μας, η άψογη ανταπόκριση στις απαιτήσεις του έργου των συνδικαιούχων του εταιρικού σχήματος και η αμέριστη συμπαράσταση και καθοδήγηση της Διαχειριστικής Αρχής ήταν στοιχεία που συνέβαλλαν αποφασιστικά στο να ξεπεραστούν και να δοθούν λύσεις σε αντικειμενικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου».

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Εργασία… Συν και το ergasia-press.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

X