Ολοκληρώνεται η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) από την Περιφέρεια Ηπείρου

Στέγη_Ηπειρος [pressonline.gr]

Η ενίσχυση των κοινωνικών δομών στα Ιωάννινα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει αξιόλογες δράσεις με σημαντικό αντίκτυπο στην ενίσχυση των αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Μία από αυτές είναι και η κατασκευή της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τι είναι η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) είναι το σύνολο των χώρων που διατίθενται για τη μόνιμη διαβίωση – κατοικία ατόμων με νοητική αναπηρία (Π.Ν.Ο.Υ) με κατάλληλα οργανωμένη υποστήριξη εκ μέρους φορέα. Φορείς ίδρυσης και λειτουργίας Σ.Υ.Δ. μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Αποσκοπούν στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων καθώς και στην εξασφάλιση ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσης με ενεργή ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον. Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων. Επιπροσθέτως, στοχεύει επίσης στην αποφυγή της περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ατόμων με νοητική αναπηρία, όταν το στενό οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωση τους. Ως εκ τούτου η Υποστηριζόμενη Διαβίωση αντιμετωπίζει το ζήτημα της διαβίωσης- κατοικίας των ατόμων με νοητική αναπηρία με προοπτική μακράς διάρκειας ή δια βίου. Μέχρι το 2018, λειτουργούσαν πανελλαδικά 65 τέτοιες στέγες από συνολικά 28 φορείς λειτουργίας.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Η συγκεκριμένη δράση στα Ιωάννινα αφορά στην κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος επτά κατοικιών και ενός κοινόχρηστου κτιρίου για υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με αναπηρία. Θα κατασκευαστούν επτά κατοικίες των τεσσάρων ατόμων έκαστη, εκ των οποίων η μία θα χρησιμοποιηθεί για βραχεία παραμονή ατόμων με αναπηρία και ενός κοινόχρηστου κτηρίου το οποίο θα λειτουργεί ως κέντρο ημερήσιας φροντίδας, απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τους ενοίκους και εξωτερικά άτομα με αναπηρία. Με την ολοκλήρωση του έργου θα εξασφαλιστεί η διαβίωση 28 ατόμων ΑμεΑ με νοητική στέρηση σε 7 αυτόνομες κατοικίες με ένα κεντρικό κτίριο. Στο κεντρικό κτίριο θα λειτουργήσει πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας και διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, για περισσότερους ενήλικες που θα έρχονται από τη γύρω περιοχή. Εκτός από υπηρεσίες φροντίδας θα παρέχονται προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης των ατόμων μέσα από εργαστήρια διαφόρων δραστηριοτήτων ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.

Η κατασκευή της Στέγης γίνεται σε οικόπεδο 15 στρεμμάτων ενώ το κοινόχρηστο κτήριο καθημερινής φροντίδας και απασχόλησης, εχει εμβαδό 294,59 μ2 και περιλαμβάνει γυμναστήριο, τμήμα φυσιοθεραπείας, ιατρείο, εργαστήρια και ένα χώρο διημέρευσης – γενικής χρήσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι λίγο πάνω από τα τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ολοκλήρωση και λειτουργία της Στέγης θα βοηθήσει και στην απορρόφηση εργαζομένων του κλάδου της κοινωνικής φροντίδας.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Νέα της Ηπείρου και το pressonline.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]