Οι περιφέρειες σε μετάβαση χρειάζονται επίσης τη Συνοχή

Στιγμιότυπο από τη διάσκεψη [Euractiv.gr]

Να διατηρηθεί η Πολιτική Συνοχής για όλες τις περιφέρειες και ειδικά για αυτές σε μετάβαση, έτσι ώστε μακροπρόθεσμα αυτές να μην γίνουν φτωχότερες ζητούν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες. Επιπλέον, τονίζουν την ανάγκη χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων αλλά και συμπληρωματικών μηχανισμών που θα αντιμετωπίσουν τα σημερινά προβλήματα.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή των Περιφερειών καλεί τους θεσμούς για ένα συγκεκριμένο σχέδιο πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019. «Ζητούμε συνοχή για όλες τις περιφέρειες. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία» υπογράμμισε ο Petr Osvald, πρόεδρος της επιτροπής COTER της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, κατά τη διάρκεια διάσκεψης στις 18 Απριλίου στις Βρυξέλλες.

Η ανάπτυξη και η χρηματοδότηση θα πρέπει να διασφαλίζονται εξίσου για όλες τις περιφέρειες και όχι μόνο για τις λιγότερο ανεπτυγμένες, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα διακινδύνευε ουσιαστικά την ευαίσθητη οικονομική ισορροπία της Ευρώπης. Κλειδί σε αυτή τη διαδικασία αποτελούν η απλούστευση και η ευελιξία καθώς επίσης ο περιορισμός της γραφειοκρατίας.

«Χρειαζόμαστε απτά αποτελέσματα. Η Ευρώπη χωρίς μια Πολιτική Συνοχής που θα είναι προσβάσιμη σε όλες τις περιφέρειες δεν θα είναι πλέον η Ευρώπη την οποία υπερασπιζόμαστε σήμερα», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Karl-Heinz Lambertz.

Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες επικεντρώνονται πλέον στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την ανεργία, την υποστήριξη των ΜΜΕ, την έρευνα και το δημογραφικό πρόβλημα με γνώμονα την τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ωστόσο, οι περιφέρειες σε μετάβαση είναι αυτές που αυτή τη στιγμή απειλούνται κατά κύριο λόγο από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των σεναρίων για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, τα οποία ανακοίνωσε πρόσφατα η Επιτροπή.

«Ο σκοπός είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι περιοχές που βρίσκονται σε ενδιάμεσο στάδιο. Είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις και πολιτικές δράσεις» σημείωσε ο Willy Borsus, Υπουργός-Πρόεδρος της Βαλλονίας, ο οποίος επεσήμανε επίσης την σημασία που είχε η ευρωπαϊκή στήριξη για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του τα τελευταία 15 χρόνια, ανάπτυξη η οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αδύνατο να επιδιωχθεί.

Για τις ασθενέστερες οικονομικά περιφέρειες όπως οι ελληνικές και η ιταλικές, τα βασικότερα θέματα είναι η έλλειψη καινοτομίας, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η στασιμότητα της εκπαίδευσης και η περιορισμένη χρήση των τεχνολογικών συστημάτων σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Επιπλέον, οι περιφέρειες αυτές αντιμετωπίζουν υψηλό ανταγωνισμό από άλλες περιοχές όπου το κόστος παραγωγής είναι χαμηλότερο, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να μεταβούν σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, καθώς δεν προσελκύουν ιδιαίτερα νέες επιχειρήσεις ή μεγάλες επενδύσεις.

Σύμφωνα με την Lena Andersson Pench, Διευθύντρια της DG REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά αυτές τις περιφέρειες, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης, της κοινωνικής ένταξης, της καινοτομίας και του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η κύρια ευθύνη υλοποίησης ανήκει στα κράτη-μέλη. «Χρειαζόμαστε μια πιο συντονισμένη και στοχευμένη προσέγγιση», υπογράμμισε η ίδια.

Σύμφωνα με τον Michael Schneider, εισηγητή της ΕΤΠ και εκπρόσωπο του ομόσπονδου κράτους της Σαξονίας-Άνχαλτ, η ανάπτυξη εξαρτάται ουσιαστικά από τη συνέχιση των κονδυλίων για τις περιφέρειες μετάβασης. «Ελπίζουμε ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα ενσωματωθούν ώστε οι περιοχές που είναι αδύναμες τώρα να μην είναι αδύναμες μετά. Ωστόσο, πρέπει να παράσχουμε χώρο στις περιφέρειες προκειμένου να δημιουργήσουν μόνες τους τα δικά τους οικονομικά προγράμματα».

Επί του παρόντος, το κύριο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες σε μετάβαση είναι η οικονομική στασιμότητα και η έλλειψη καινοτομίας. Ουσιαστικά, ενώ απολαμβάνουν μια αρκετά σταθερή οικονομική κατάσταση, δεν καταφέρνουν να προχωρήσουν περαιτέρω, να επιλύσουν το δημογραφικό τους πρόβλημα και να αναβαθμίσουν την αγορά εργασίας και επενδύσεων. Η Πολιτική Συνοχής θεωρείται βασικός παράγοντας επίλυσης αυτού του προβλήματος, διότι επιτρέπει την κινητοποίηση τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πρέπει να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα και να κινητοποιηθούν πόροι», υπογράμμισε η Maria de Diego, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Υπουργός Χωροταξίας και Θεσμικών Σχέσεων, από την περιφέρεια Castilla y Leon.

X