Οι καθαρές μεταφορές ενισχύουν την τοπική αγορά εργασίας

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση [Euractiv.gr]

«Έχουμε τη δέσμευση μεγάλων Ευρωπαϊκών κατασκευαστικών εταιρειών ότι θα επενδύσουν σε περισσότερα καθαρά λεωφορεία για τις Ευρωπαϊκές πόλεις. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα λεωφορεία πράγματι θα είναι διαθέσιμα για τις καθαρές πόλεις και ότι θα συνεισφέρουν στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας».

Αυτό ήταν το μήνυμα του Alain Van Gaever, από τη  Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια συνεδρίου για τις καθαρές μεταφορές στις 27 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

Απαραίτητοι παράγοντες επιτυχίας για ένα πιο καθαρό στόλο λεωφορείων είναι η ολοκληρωμένη στρατηγική αστικής ανάπτυξης, η αειφόρος αστική κινητικότητα και η ανάπτυξη των δημόσιων συγκοινωνιών. Ωστόσο, κάθε νέα πρωτοβουλία προϋποθέτει την καλή γνώση της αγοράς και των ιδιαίτερων συνθηκών που καθορίζουν κάθε τοπική οικονομία.

Επένδυση στις καθαρές μεταφορές και το περιβάλλον

Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την επένδυση του 25% του συνολικού προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και τις ανάγκες του περιβάλλοντος, στα πλαίσια του οποίου οι καθαρές μεταφορές αποτελούν βασικό άξονα. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 5% σε σχέση με την περίοδο 2014-2020, θέτοντας έτσι σε προτεραιότητα τις φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές στις τοπικές οικονομίες.

Επιπλέον, στα πλαίσια του InvestEU, του νέου, πλήρως ενοποιημένου επενδυτικού ταμείου της Ένωσης, τουλάχιστον το 50% των επενδύσεων της πολιτικής για τις βιώσιμες υποδομές, αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον.

Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ως κύριο εταίρο υλοποίησης και σε συνεργασία με εθνικές τράπεζες, το InvestEU θα εντάξει όλα τα χρηματοδοτικά μέσα κεντρικής διαχείρισης εντός της ΕΕ σε μία ενιαία, εναρμονισμένη δομή. Στόχος είναι η να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τα επιχειρησιακά προγράμματα και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και η υπάρχουσα γραφειοκρατία. Με τη συνεισφορά 15,2 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αναμένεται να κινητοποιηθούν πάνω από 650 δις πρόσθετων επενδύσεων σε όλη την Ευρώπη.

«Σκοπός μας είναι προσελκύσουμε και άλλους στην αγορά. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε έργα που προωθούν την ευρωπαϊκή πολιτική» σημείωσε ο Per Als, Senior Transport Specialist από την ΕΤΕπ.

Στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει συνολικά 70 δις ευρώ για τις μεταφορές και 12.4 δις ειδικά για την ενίσχυση των «καθαρών αστικών μεταφορών» μέσω  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Το ποσοστό αυτό καλύπτει 124 επιχειρησιακά προγράμματα σε όλη την Ευρώπη καθώς επίσης 25 διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα.

Το 15% των αυτοκινήτων μέχρι το 2025 θα είναι ηλεκτροκίνητα

Έναν περίπου μήνα πριν από τις βασικές ψηφοφορίες που αφορούν την μείωση των ρύπων στο ΕK και πριν από τις συζητήσεις μεταξύ των υπουργών περιβάλλοντος της ΕΕ, τα μέλη της ACEA συμφωνούν με την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.