Οι δομές της Πρωτοβουλίας για το Παιδί στη νέα εποχή

Πρωτοβουλία για το Παιδί [24oresimathia.gr]

Η παρουσίαση που ακολουθεί έχει σκοπό να αποτιμήσει το έως τώρα έργο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, που διακρίνεται σαφώς σε δύο περιόδους: στην περίοδο πριν και στην περίοδο μετά την ένταξη των Δομών της σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η διάκριση αυτή είναι ξεκάθαρη και οφείλεται σε μία σειρά από παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν ποσοτικά και ποιοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ακριβώς λόγω αυτής της ένταξης, επιδρώντας άμεσα και έμμεσα. Οι παράγοντες αυτοί είναι:

 Η διοικητική και διαχειριστική επάρκεια, που αποκτήθηκε εν όψει της ένταξης στα προγράμματα, με σκοπό την ανταπόκριση σε αυτά και ενισχύθηκε στη συνέχεια, κατά τη διάρκειά τους. Η χρηματοδότηση αυτών των νέων θέσεων εργασίας καλύπτεται από ίδιους πόρους.

 Η μεγάλη εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την εκπόνηση των μελετών-προτάσεων ένταξης στα προγράμματα και στη διαχείριση των απαιτήσεων των προγραμμάτων. Η εμπειρία αυτή είναι πλέον  πολύτιμη περιουσία του Οργανισμού, και μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον, καθώς όλα έγιναν και γίνονται με τις δικές του δυνάμεις.

 Η εξασφάλιση των υλικοτεχνικών προϋποθέσεων σε κάθε Δομή, πριν από την ένταξη στα προγράμματα. Η επικείμενη ένταξη «υποχρέωσε» τον Οργανισμό να πραγματοποιήσει σοβαρές επενδύσεις σε υποδομές (νέα πτέρυγα στη Βεργίνα, αλλαγή στέγης στο Κέντρο ημερήσιας φροντίδας, επέκταση των χώρων του Κέντρου αναφοράς, συμβουλευτικής και θεραπείας τραύματος, σοβαρές επισκευές και διαρρυθμίσεις στο διαμέρισμα της Στέγης ημιαυτόνομης διαβίωσης, εξασφάλιση προσβασιμότητας παντού, εξοπλισμοί εργαστηρίων, άλλοι γραφειακοί και οικιακοί εξοπλισμοί κλπ). Όλα αυτά αποτελούν σήμερα κεκτημένη περιουσία του Οργανισμού.

 Η στελεχική ολοκλήρωση των Δομών. Χάρις στα προγράμματα κάθε Δομή απέκτησε νέο προσωπικό, καλύπτοντας ελλείπουσες θέσεις, στη βάση της ανάλυσης των αναγκών και του σχεδιασμού της λειτουργικής τους προαγωγής. Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν πάνω από 150%. Η επιστημονική ομάδα τριπλασίασε τα μέλη της. Το φροντιστικό και βοηθητικό προσωπικό κάλυψε βασικές και στοιχειώδεις ανάγκες. Ως τελικό αποτέλεσμα (όπως αναλύεται κατωτέρω) προέκυψε πολύ σημαντική αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων των Δομών και εντυπωσιακή άνοδος του επιπέδου της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 Η προσφορά εργασίας σε πάνω από 25 νέους ανθρώπους που ήταν άνεργοι και τώρα εργάζονται στον τομέα της επιθυμίας τους, λαμβάνοντας πολύτιμη εμπειρία.

Στην μετά την ένταξη στα προγράμματα ΕΣΠΑ εποχή, η Πρωτοβουλία για το Παιδί, έχοντας λύσει τα πιο σημαντικά και ακανθώδη προβλήματα λειτουργίας της, επιχειρεί τη σταθεροποίηση και την ενίσχυσή της, από τη θέση πλέον ενός Οργανισμού-πρωταγωνιστή στον τομέα της παιδικής προστασίας της ελληνικής περιφέρειας. Ήδη, ορισμένες Δομές και οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι πρωτοποριακού χαρακτήρα για την ελληνική πραγματικότητα.

Η πορεία της Πρωτοβουλίας για το Παιδί σφραγίστηκε μετά την ένταξή της στα προγράμματα και θα συνεχιστεί ανοδικά. Είναι μία πορεία με πολλά προβλήματα προς επίλυση, με συνεχείς αναθεωρήσεις των στόχων προς το καλύτερο, αλλά και με αποτελέσματα ανυπολόγιστης αξίας  για τα ωφελούμενα παιδιά και το κοινωνικό σύνολο.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας στη νέα εποχή

Η Πράξη

«Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο Βέροιας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029302.

Έναρξη και διάρκεια Πράξης

Έναρξη 15 Οκτωβρίου 2018. Διάρκεια τρία (3) έτη.

Έδρα-επικοινωνία

Βέροια, οδός Σ. Πέτρουλα 7 και Χρ. Σμύρνης  ΤΚ 59132

Τηλέφωνο 2331072303 / Fax2331072315

e-mail: daycenter@propaidi.org

Εμβέλεια

Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας και περιοχές της Πέλλας και της Πιερίας.

 

Στοχοθεσία του προγράμματος

Η λειτουργία του ΚΗΦ αποσκοπεί στην ανακοπή της ροής παιδιών από τη δυσλειτουργική οικογένεια προς την κλειστή φιλοξενία ή και την παραβατικότητα και αποτελεί σημαντική συμβολή στην αποϊδρυματοποίηση της παιδικής προστασίας και την αποφόρτιση του σωφρονιστικού συστήματος ανηλίκων της χώρας μας.

 

Ομάδα στόχου

Στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, που ιδρύθηκε το 2010,  γίνονται δεκτά παιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας 6-18 ετών, τα οποία βρίσκονται σε ανάγκη ή και σε κίνδυνο (παραμελημένα, κακοποιημένα ή ορφανά παιδιά, που προέρχονται από δυσλειτουργικές ή διαλυμένες οικογένειες και βιώνουν περιθωριοποίηση, απόρριψη, σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία), και παράλληλα, υποστηρίζονται οι οικογένειές τους. Η βοήθεια των μελών της οικογένειας, που αποτελούν υποστηρικτικά πρόσωπα για τα παιδιά, παρέχεται προς άρση των αιτιών που δημιουργούν την οικογενειακή δυσλειτουργία.

 

Δυναμικότητα-άδεια λειτουργίας

Αρχική δυναμικότητα 12 παιδιά (άδεια λειτουργίας 4-11-2011).

Τωρινή δυναμικότητα 40 παιδιά (άδεια λειτουργίας 18-1-2018).

Αύξηση 333% (υπερτριπλασιασμός).

 

Στελέχωση

Η στελέχωση του ΚΗΦ μετά την έναρξη της Πράξης είναι η εξής (σε παρένθεση η στελέχωση προ της Πράξης):

  •  Παιδαγωγοί: 5 (2)
  •  Κοινωνικοί Λειτουργοί: 1 (1)
  •  Ψυχολόγοι: 1 (0)
  •  Υπεύθυνοι εργαστηρίων: 4 (0)
  •  Φροντιστής-γενικών καθηκόντων: 1 (1)
  •  Γραμματέας: 1 (0)
  •  Μάγειρας: 1 (0)
  •  Καθαρίστρια: 1 (1)
  •  ΣΥΝΟΛΟ: 15 (5)

Επιτεύχθηκε τριπλασιασμός του προσωπικού. Την επιστημονική ομάδα συγκροτούν 7 άτομα (έναντι 3).

Σχέση εργασίας: πλήρους απασχόλησης 5 (έναντι 4 προ Πράξης), μερικής 10 (έναντι 1).

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Παρεχόμενες υπηρεσίες πριν από την Πράξη

Οι  υπηρεσίες που παρέχονταν από το Κέντρο πριν την έναρξη του προγράμματοςήταν οι ακόλουθες:

  •  Σίτιση καθημερινά (τρία γεύματα)
  •  Υλική βοήθεια(ένδυση, υπόδηση, σχολικά εφόδια, είδη ατομικής υγιεινής, κλπ)
  •  Υλική βοήθεια στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών σε σταθερή βάση
  •  Ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών
  •  Ενδυνάμωση οικογενειών με οικογενειακή συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη προς άμβλυνση/άρση των αιτίων παραμέλησης-κακοποίησης
  •  Μαθησιακή υποστήριξη, με τη βοήθεια εθελοντών εκπαιδευτικών
  •  Δημιουργική απασχόληση των παιδιών, με τη βοήθεια εθελοντών και του προσωπικού στα εργαστήρια ζωγραφικής, πλαστικής και ελεύθερης έκφρασης
  •  Συνοδεία των παιδιών από τα σπίτια προς την Δομή και αντίστροφα, συνοδεία σε δραστηριότητες εκτός Δομής
  •  Φροντίδα για την ατομική υγιεινή των παιδιών
  •  Ιατρική, οδοντιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη των παιδιών
  •  Ψυχαγωγικές δράσεις, εντός και εκτός Κέντρου, αποστολή σε κατασκηνώσεις

Υπηρεσίες που εντάχθηκαν ή ενισχύθηκαν

  •  Προληπτική ιατρική εξέταση και ιατροφαρμακευτική φροντίδα των παιδιών
  •  Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης  και διανομή μηνιαίου επιδόματος (χαρτζιλίκι)
  •  Παροχή συμβουλευτικής – ψυχοκοινωνικής στήριξης σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΤ
  •  Παροχή ψυχαγωγικών δράσεων
  •  Σταδιακή ένταξη νέων εθελοντών με τήρηση διαδικασιών προσέλκυσης, εκπαίδευσης, αξιοποίησης, εποπτείας και αξιολόγησης

Νέα εργαστήρια που εντάχθηκαν με την Πράξη

Στα πλαίσια της επιχειρούμενης βελτίωσης και αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών, προστέθηκαν στις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες τα εξής ειδικά εργαστήρια, με τη βοήθεια του προσωπικού που εντάχθηκε με την έναρξη της Πράξης:

  •  Αφήγησης παραμυθιού – ανάπτυξης προσωπικής και συλλογικής έκφρασης
  •  Θεατρικής έκφρασης – δραματοθεραπείας
  •  Ραδιοφωνικής έκφρασης-studio εγγραφών
  •  Μουσικοθεραπείας και κινησιοθεραπείας
  •  Γραπτής έκφρασης – εκδόσεων
  •  Δεξιοτήτων – ρομποτικής
  •  Ηλεκτρονικών υπολογιστών
  •  Προώθησης ψυχοσωματικής υγείας και άσκησης

Συνεπώς τα εργαστήρια αυξήθηκαν από 3 (ζωγραφικής-πλαστικής-κατασκευών) σε 11.

Εξωτερικές δραστηριότητες

Γίνεται συστηματική υποστήριξη εξωτερικών δραστηριοτήτων όπως:

  •  Φροντιστήρια για τη μαθησιακή υποστήριξη
  •  Μαθητεία σε Ωδεία, και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες
  •  Αθλητικές δραστηριότητες
  •  Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
  •  Διαβίωση σε κατασκηνώσεις

Εμβάθυνση και διεύρυνση υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Δόθηκε έμφαση στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελούμενων παιδιών με:

Ψυχολογική υποστήριξη σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες

  •  Πραγματοποίηση ατομικών συνεδριών, τακτικών ανά 15ήμερο και έκτακτων
  •  Πραγματοποίηση ομαδικών συνεδριών, τακτικών ανά εβδομάδα και έκτακτων

Ψυχιατρική υποστήριξη – παραπομπές

Για παιδιά που αποκάλυψαν, μετά από κάποιο διάστημα, βαριά ή και σεξουαλική κακοποίηση ή εμφάνισαν ψυχική νόσο, δίνεται συστηματική ψυχιατρική βοήθεια από την Παιδοψυχίατρο και την Ψυχολόγο του Κέντρου Θεραπείας Τραύματος.

 

Δικτύωση-συνεργασίες

Συνεργασίες με ΑΕΙ

Τα τελευταία δύο χρόνια σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Κρήτης και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέσω του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ)εκπαιδεύτηκαν στο ΚΗΦ 4 τελειόφοιτες φοιτήτριες Ψυχολογίας.

Συνεργασίες με άλλες Δομές

Το ΚΗΦ συνεργάζεται σταθερά με τις Δομές της Caritas-Kinderdorf-Irschenberg-Muenchen.Πραγματοποιούνται  ετήσιες ανταλλαγές μελών του προσωπικού και ωφελούμενων παιδιών.

 

Στόχοι και δείκτες της Πράξης

Επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών-ποσοτικοί στόχοι:

Προβλέπεται με την Πράξη η επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το νέο ΚΗΦ σε 40 παιδιά ως το τέλος του προγράμματος. Τυπική δυναμικότητα πριν από την Πράξη: 12 παιδιά και πραγματική 18 παιδιά. Προβλέπεται αριθμός διακριτών φυσικών προσώπων (παιδιών) που θα φιλοξενηθούν στην τριετία: 70.

Αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν

Αριθμός ωφελούμενων από την έναρξη της Πράξης μέχρι σήμερα (Σεπτέμβριος 2020): 49. Επομένως με το κλείσιμο διετίας στο πρόγραμμα επιτεύχθηκε το 70% του στόχου.

Αριθμός παιδιών στο ΚΗΦ : 39.

Συνεπώς, σημειώθηκε αύξηση  κατά 117%.

Ποιοτικοί στόχοι-επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν

  •  Επιστημονική ενδυνάμωση

Επιτεύχθηκε η συγκρότηση μίας ισχυρής Επιστημονικής Ομάδας, αποτελούμενης από 7 άτομα, ικανής να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες της Δομής σε παροχή πλήρων και ποιοτικών υπηρεσιών. Ενισχύθηκε η χρήση νεωτερικών ιδεών για την άσκηση του επιστημονικού έργου.

  •  Διαχωρισμός ωφελούμενων κατά ηλικίες

Η ένταξη  των νέων εργαζομένων στη Δομή επέτρεψε τον διαχωρισμό των παιδιών κατά ηλικιακές ομάδες, ώστε το πρόγραμμα να εξειδικευτεί και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες.

  •  Προαγωγή κοινωνικών δεξιοτήτων

Η εισαγωγή νέων εργαστηρίων, ανά ηλικιακή ομάδα συνέβαλε στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απόκτηση κοινωνικών και άλλων δεξιοτήτων.

  •  Μείωση της διαρροής

Η ενσωμάτωση δραστηριοτήτων ελκυστικών για τους εφήβους συνέβαλε στη μείωση της διαρροής.Η διαρροή, στο τέλος του 2019 μετρήθηκε στο 18%, αντί του αρχικού στόχου του 25%.

  •  Ατομική προσέγγιση

Η αντιστοίχιση παιδιών-Παιδαγωγών με σχέση που πλησιάζει την προσωπική (απόκτηση προσώπων αναφοράς για τα παιδιά) συνέβαλε στην εμπέδωση αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας και απέδωσε στη θεραπεία τραύματος με παιδαγωγικά μέσα.

 

  •  Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Υπάρχει πλέον πλήρης κάλυψη των αναγκών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των παιδιών σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΤ, το οποίο λειτουργεί επίσης με Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

  •  Βελτίωση μαθησιακής επίδοσης

Η εντατική και συστηματική μαθησιακή υποστήριξη και η σχολική παρακολούθηση των παιδιών από τους Παιδαγωγούς, συνέβαλαν στη σχολική ενσωμάτωση και στη σταδιακή ενδυνάμωση της κοινωνικοποίησής τους.

  •  Βελτίωση της καθημερινότητας

Η καθημερινή λειτουργία της Δομής έγινε αποτελεσματικότερη και  η εξυπηρέτηση των αναγκών σίτισης, υγιεινής και γενικής υποστήριξης των παιδιών βελτιώθηκε θεαματικά.

  •  Αλλαγή κατάστασης ΚαΠα-Π

Από την αρχή του προγράμματος μέχρι και σήμερα πάνω από 50% των παιδιών του ΚΗΦ βρισκόταν σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Σήμερα το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί στο 25% των παιδιών του ΚΗΦ. Τονίζεται ότι  η διάρκεια της θεραπείας του τραύματος είναι μεγάλη και η διαπίστωση των αποτελεσμάτων απαιτεί χρόνο.

 

Δράσεις επικοινωνίας

Το ΚΗΦ πραγματοποίησε την πρώτη ενημερωτική-απολογιστική Ημερίδα του στις 22 Ιουλίου 2020 με θέμα«ΚΗΦ: Το έργο, οι άνθρωποι, οι δυσκολίες, ο απολογισμός, η προοπτική».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε τις εισηγήσεις:

  •  «Απολογισμός έργου και δράσεων του ΚΗΦ», από την Ολυμπία Πητσιάβα, Συντονίστρια ΚΗΦ, Ειδική Παιδαγωγό
  •  «Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών: προκλήσεις, επιδιώξεις, αποτελέσματα», από τη Μαρία Σκουρού, Ψυχολόγο
  •  «Κοινωνική εργασία με δυσλειτουργικές οικογένειες και δικτύωση υπηρεσιών», από τον Μιλτιάδη Μελιόπουλο, Κοινωνικό Λειτουργό
  •  «Το αυθόρμητο στο θέατρο, αρωγός στη θεραπεία τραύματος», από την Ευφροσύνη Κιατικίδου Ειδική Παιδαγωγό
  •  «Το παιχνίδι σαν θεραπευτικό εργαλείο», από την Μαρία Ρότσικα, Παιδαγωγό
  •  «Η στοχοθεσία του ΚΗΦ: ένα στοίχημα που μπαίνει κάθε μέρα», από τον Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο, Πρόεδρο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Βέροια και το 24oresimathia.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

X