Οι Δημόσιες Υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδος αποκτούν πρόσβαση στην πληροφορία

Laptop_Desk_ [Flickr]

Ένα πρόγραμμα που σκοπό έχει να εκσυγχρονίσει τις επικοινωνίες στο Δημόσιο Τομέα αποτελεί το «Σύζευξις ΙΙ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Ειδικά αυτή την περίοδο που η τηλεργασία στο Δημόσιο εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει  ποιοτικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα βελτίωσης των υφιστάμενων υπηρεσιών και ανάπτυξης νέων. Βέβαια παραμένει ζητούμενο με πιο τρόπο θα καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία που ταλανίζει τους περισσότερους πολίτες στη Δημόσια Διοίκηση.  Πολλές υπηρεσίες μάλιστα βασίζονται στο ανθρωποκεντρικό σύστημα, δηλαδή  μέσω της ανθρώπινης παρέμβασης προκειμένου ο κάθε δημόσιος υπάλληλος να καταχωρίσει στα μητρώα της υπηρεσίας του πληροφορίες που αφορούν τους συναλλασσόμενους ή να χάσει σημαντικό χρόνο αναζητώντας λύσεις για το αίτημα που του υποβάλλεται.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών , που αναμένονται το 2023, προβλέπεται ότι  θα έχουν συνδεθεί περίπου 34 000 εγκαταστάσεις και θα είναι  προσβάσιμο σε 600. 000 δημόσιους υπαλλήλους.

Το πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους  δημοσίους υπαλλήλους να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες  ανεξάρτητα από τη γεωγραφική ή διοικητική θέση τους. Και αυτό είναι σημαντικό για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία της αναμονής των πολιτών μέχρι να εξυπηρετηθούν. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται το   «ψηφιακό χάσμα» που επικρατούσε στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας, η οποία παραμένει ουραγός σε αυτής της κατηγορίας τις εξελίξεις.

Μειώνονται οι δαπάνες

Ταυτόχρονα μειώνεται και το κόστος των δαπανών  δεδομένου ότι επεκτείνεται η  χρήση  των μέσων τηλεδιάσκεψης του δικτύου ,κάτι που συνεπάγεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα χρειάζεται να ταξιδεύουν πλέον για να κάνουν συναντήσεις. Άλλωστε οι  «εκτός έδρας» αποζημιώσεις ήταν κοινό μυστικό στον Δημόσιο Τομέα σε τι αποσκοπούσαν: στο να δίνεται με νομιμοφανή τρόπο ένα έξτρα εισόδημα στους δημοσίους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως της επίλυσης ή όχι του ζητήματος.

Από την άλλη πλευρά οι πολίτες θα έχουν και εκείνοι  πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες μέσω του δικτύου, μειώνοντας την ανάγκη τους να επισκέπτονται υπηρεσίες όπως για παράδειγμα ο Δήμο ή δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι κερδίζονται σημαντικές εργατοώρες, ενώ το ενεργειακό αποτύπωμα από τη χρήση ΙΧ θα είναι σημαντικό. Και αυτό γιατί με ένα κλικ από το σπίτι του ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλλει το αίτημά του στην υπηρεσία και να λαμβάνει με ηλεκτρονικό τρόπο απάντηση.

Το έργο

Το Σύζευξις ΙΙ χωρίζεται σε δύο μεγάλα «τμήματα»: το πρώτο αφορά την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Για να είναι μάλιστα πιο ευέλικτο η χώρα έχει χωριστεί σε οκτώ νησίδες.  Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας μαζί με τα Ιόνια Νησιά είναι στη νησίδα 3  και περιλαμβάνει τους νομούς Άρτας, Πρεβέζης, Αιτωλοακαρνανίας,Κορινθίας, Ευρυτανίας,Αχαΐας,Κεφαλληνίας, Λευκάδας  . Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι έχουν εκδηλώσει αντίστοιχα το ενδιαφέρον τους για τα τμήματα εκείνα που οι ίδιοι θεωρούν ότι μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα. Ειδικότερα, ο  όμιλος ΟΤΕ και η Vodafone Ελλάδος εκδήλωσαν ενδιαφέρον για όλες τις νησίδες. Αντίστοιχα οι εταιρείες  Forthnet για τις 1, 6, 7 και 8 και η Wind Ελλάς για τις 1, 4 και 6.

Πρέπει να σημειωθεί ότι και με τις τέσσερις εταιρείες έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία με την  Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.,που είναι ο φορέας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου  Σύζευξις ΙΙ. Το επόμενο διάστημα θα γίνονται διαγωνισμοί ανά νησίδα και το έργο θα ανατίθεται σε εκείνον που θα καταθέσει τη μικρότερη οικονομικά προσφορά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει καθοριστεί και ένα μέγιστο ποσό για ένα διάστημα τριών ετών. Δυνητικά το ποσό αυτό είναι κλιμακωτό και μπορεί να φθάσει  κάθε πάροχο  στα 408,8 εκατ. ευρώ για τον ΟΤΕ, τα 388,5 εκατ. ευρώ για τη Vodafone, στα 256,7 εκατ. ευρώ για τη Forthnet και στα 205,2 εκατ ευρώ για τη Wind.

Το δεύτερο τμήμα  του έργου έχει να κάνει με τις υποδομές που απαιτούνται για   παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υποδομές ασφάλειας, τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης και καλωδίωσης, κεντρική υποδομή διασύνδεσης δικτύου, υποδομές κέντρων δεδομένων καθώς και υπηρεσίες που αφορούν την κεντρική παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο αλλά και ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει δύο ανάδοχοι έχουν υπογράψει σχετική συμφωνία για αυτή της κατηγορίας τα έργα.   Πρόκειται για την κοινοπραξία των ΟΤΕ – Space Hellas – Unisystems καθώς και της Logicom Solutions.

Ανάδοχος για το έργο που αφορά το κέντρο δεδομένων και το κέντρο διασύνδεσης αναδείχθηκε η ΤΙ Sparkle με τον προϋπολογισμό να αγγίζει τα 8 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια.

Τέλος, για το έργο που αφορά τις κεντρικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τη διασφάλιση του επιπέδου ποιότητας, ανάδοχος αναδείχθηκε η κοινοπραξία των ΟΤΕ – Space – Unisystems – Intrasoft International.

Να αναφέρουμε ότι οι  εργασίες για την υλοποίηση του δικτύου «Σύζευξις» χωρίζονται σε πέντε υποέργα που καλύπτουν:

-υποδομές τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης, ασφάλειας και καλωδίωσης

-υποδομές διασύνδεσης κόμβων του δικτύου και κέντρων δεδομένων

κεντρικές υπηρεσίες

-υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας, που υποδιαιρούνται σε οκτώ γεωγραφικά ξεχωριστά τμήματα, και

-υπηρεσίες κινητών (ασύρματων) τηλεπικοινωνιών.

Μόνο τα τρία πρώτα λαμβάνουν συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.

Το κόστος

Η συνολική επένδυση για το έργο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα “Σύζευξις ΙΙ”» είναι 173. 412. 666 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 134. 834. 661 EUR μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Το συγκεκριμένο έργα είχαν προαναγγελθεί από την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κορίνα Κρέτσου τον Απρίλιο του 2019 και ήταν ένα από τα 25 που έχουν δρομολογηθεί από το Ταμείο Συνοχής για όλη την Ευρώπη.  Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή για το πρόγραμμα «Πολιτική Συνοχής για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της ανταγωνιστικότητας» και η «Κοινωνία της Πληροφορίας» είναι τα προγράμματα εκείνα που έχουν ενταχθεί στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων και το symboulos.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]